Vykdomas projektas „Elektrėnų savivaldybės trumpalaikio strateginio (veiklos) plano atnaujinimas“

Vykdomas projektas  „Elektrėnų savivaldybės trumpalaikio strateginio (veiklos) plano atnaujinimas“

2009 m. gruodžio 29 d. pasirašyta trišalė paramos sutartis tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Elektrėnų savivaldybės administracijos dėl projekto „Elektrėnų savivaldybės trumpalaikio strateginio (veiklos) plano atnaujinimas“ finansavimo ir administravimo.

Projekto tikslas – tobulinti savivaldybės valdymą, atnaujinant trumpalaikį strateginį (veiklos) planą, susiejant jį su ilgalaikiu strateginiu plėtros planu ir programiniu biudžetu.
Uždavinys – atnaujinti trumpalaikį strateginį planą, susiejant jį su ilgalaikiu planu, programiniu biudžetu, stiprinti tarybos narių ir darbuotojų gebėjimus.
Veikla – Elektrėnų savivaldybės trumpalaikio strateginio (veiklos) plano atnaujinimas.
Projekto veiklos aprašymas:
Atnaujintas Elektrėnų savivaldybės trumpalaikis strateginis (veiklos) planas bus susietas su ilgalaikiu strateginiu planu ir programiniu biudžetu.
Projekto pasiekimų ir rezultatų poveikis yra teigiamas, nes projektas padės užtikrinti sistemingą Elektrėnų savivaldybės teritorijos darnų vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą.
Projektu siekiama aiškaus ir realaus kiekybinio uždavinio, atitinkančio veiksmų programoje nustatytus tikslus.
Atnaujinus Elektrėnų savivaldybės trumpalaikį strateginį (veiklos) planą, projektas prisidės prie horizontalių sričių įgyvendinimo: regioninės plėtros, darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo.
Atnaujintu Elektrėnų savivaldybės trumpalaikiu strateginiu (veiklos) planu bus naudojamasi kasmet rengiant savivaldybės biudžeto projektą ateinantiems metams. Projekto metu sukurto rezultato tolesniam naudojimui yra sudarytos tinkamos fizinės, techninės ir finansinės prielaidos.
Projektas prisidės prie priemonės „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ stebėsenos rodiklių.
Savivaldybė šiuo metu nepajėgi savo lėšomis atnaujinti Elektrėnų savivaldybės trumpalaikio strateginio (veiklos) plano, todėl į projektą būtina investuoti Europos Sąjungos fondų lėšas.

Elektrėnų savivaldybės administracija
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų