VYKDOMAS PROJEKTAS „DETALIŲJŲ PLANŲ VIEVIO MIESTO TERITORIJOJE PARENGIMAS (KAUNO G., PAPLŪDIMIO TERITORIJA)“

VYKDOMAS PROJEKTAS „DETALIŲJŲ PLANŲ VIEVIO MIESTO TERITORIJOJE PARENGIMAS (KAUNO G., PAPLŪDIMIO TERITORIJA)“

2010 m. sausio 14 d. pasirašyta trišalė paramos sutartis tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Elektrėnų savivaldybės administracijos dėl projekto „Detaliųjų planų Vievio miesto teritorijoje parengimas (Kauno g., paplūdimio teritorija)“ finansavimo ir administravimo.

Projekto tikslas – užtikrinti sklypų suformavimą laisvoje valstybinėje žemėje, nustatyti pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirtį, būdą, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reguliavimą.
Uždavinys – suformuoti žemės sklypus Vievio miesto teritorijoje pritaikant juos visuomenės reikmėms.
Veikla – detaliųjų planų Vievio miesto teritorijoje parengimas.
Elektrėnų savivaldybės administracija sieks, kad projekto rezultatas būtų pasiektas laiku ir būtų kokybiškas. Šio projekto veiklos įgyvendinimo rodiklis bus pasiektas, kai detalieji planai bus patvirtinti tarybos sprendimu.
Parengus detaliuosius planus Vievio miesto teritorijoje bus lengviau tas teritorijas pritaikyti visuomenės reikmėms, prižiūrėti ir naudoti. Detalieji planai bus neterminuoto galiojimo teritorijų planavimo dokumentai.
Rengiant detaliuosius planus vadovaujamasi 1995 m. gruodžio 12 d. Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis ir 2004 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis „Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis“. Supaprastinto atviro konkurso būdu atliktas paslaugų pirkimas, pasirašyta sutartis. Numatyti detalieji planai yra rengiami.
Projektas prisidės prie horizontalių sričių įgyvendinimo: regioninės plėtros, darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo. Iki šiol Elektrėnų savivaldybė dėl lėšų stygiaus neturi pasirengusi Vievio miesto nenaudojamų teritorijų detaliųjų planų. Buvo parengtas tik bendrasis planas. Siekiant tikslų ir uždavinių, šis projektas yra būtinas. Projektas prisidės prie priemonės „Teritorijų planavimas“ stebėsenos rodiklių, t.y. bus parengti detalieji planai Vievio miesto teritorijoje (Kauno g., paplūdimio teritorija) – (2 vnt).
Savivaldybė šiuo metu nepajėgi savo lėšomis parengti  Elektrėnų savivaldybės strateginiame plėtros plane iki 2013 m. numatytus specialiuosius ir detaliuosius planus, todėl būtina investuoti Europos Sąjungos fondų lėšas į šį  projektą.

Arūnas Butrimavičius
Projekto vadovas
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69