Vieviškių darbai nepriklausomos Lietuvos gynybai

Vieviškių darbai nepriklausomos Lietuvos gynybai

Prasmingi darbai vienija ne tik žmones, bet ir sieja praeitį su dabartimi. Ta vienybė šiek tiek sujaukė ir mūsų projekto planą. Rašydami apie žmones, skirtingais istoriniais laikotarpiais kovojusius už laisvą Lietuvą, vis daugiau surandame istorinės medžiagos iš skirtingų istorinių laikotarpių.

Neišgąsdinti praeities

IMG 9788Todėl ir šį kartą šalia įvykių, vykusių vos prieš dvidešimt penkerius metus, spausdiname ir Daivos Červokienės surinktą medžiagą apie Dzenkūniškių kaimo šaulių ir partizanų likimus. Skaitytojams primename, kad tie kaimynų likimai neišgąsdino mūsų laikų didvyrių. 1991 metais po Sausio 13-osios įvykių šalyje vėl aktyviai kūrėsi savanorių būriai. Viena pirmųjų savanorių kuopų įkurta buvo Vievyje, aktyviai Trakų batalione savanoriavo semeliškiečiai. Gyvi šių įvykių liudytojai nerašė dienoraščių, todėl laikas atmintyje ištrynė datas ir pavardes. Liko istorijai tik mėgėjiškos asmeninės nuotraukos ir kaip relikvijos saugomi dokumentai bei informacija Trakų laikraštyje „Galvė“. Vievio kuopa priklausė Trakų batalionui, o ši – Vilniaus rinktinei. Vieviečiams pasisekė, kad Trakų batalione savanoriu tarnavęs trakiškis Sakalas Gorodeckis turėjo juostinę filmavimo kamerą ir filmavo savanorių veiklą. Skaitytojus kviečiame svetainėje www.kronika.lt peržiūrėti filmuotą medžiagą apie Trakų batalionio veiklą1991–1993 metais. Ši gyva istorija atiduota saugoti ir į valstybinius archyvus. Už medžiagą ir suteiktą informaciją spaudai dėkojame buvusiam Trakų bataliono vadui, kilusiam iš Vievio seniūnijos, Romui Chodosevičiui. O savanorius, kurie nerasite straipsniuose savo pavardžių, kviečiame atsiliepti ir pasidalinti prisiminimais.

Sąjūdžio pakviesti

IMG 97931991 metų Sausio įvykiai vienaip ar kitaip palietė kiekvieną žmogų. Trakų rajono, kuriam priklausė ir dabartinė Elektrėnų savivaldybės teritorija, vyrai aktyviai įsitraukė į Aukščiausiosios tarybos gynimą. Bet organizuotos veiklos administracijos nei Vievyje, nei Semeliškėse nebuvo. Kaip redakcijai sakė buvęs savanoris Albertas Amšiejus, 1991 m. sausio 17 d. oficialiai įkūrus Savanorišką krašto apsaugos tarnybą, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Trakų rajono aktyvistų ir tuometinio Trakų kuopos vado Rimo Baniuševičiaus paraginti, vyrai registravosi į Trakų savanorių kuopą. Pirmieji iš Semeliškių seniūnijos, kaip prisimena A. Amšiejus, be jo į savanorių gretas įrašyti buvo Albinas Nenortas, Albinas Jančiauskas, Pranas Jaskovikas. A. Amšiejus saugodavo Trakų karinį komisariatą ir su vieviškiu Gintu Vilkeliu keisdavosi pamainomis.

Keturi vieviškiai – Gintas Vilkelis, Juozas Gurskas, Zigmas ir Nikodemas Vaišnorai, susėdę į nuosavą Vaišnorų „Moskvičių“ ar G. Vilkelio „Žigulius“, dažniau užduočių vykdyti važiuodavo į Vilnių nei į Trakus. Tikslios datos, kada jie įstojo į Trakų kuopą, niekas neprisimena. Bet visi keturi vyrai prisimena, kad Vilniaus savanorių organizacija jiems išdavė žalius raiščius, kuriuos užsirišę jie patruliuodavo gatvėse. Savanorio priesaiką vieviškiai davė 1991 m. liepos mėn. Tai įrašyta jų dokumentuose.

Rimas Baniuševičius kuopos vado pareigas 1991 m. spalio 10 d. perdavė Romui Chodosevičiui. Jo vadovaujama kuopa veikė labai aktyviai ir Vievyje buvo suburtos net dvi savanorių kuopos, jungiančios per 60 vyrų.

Apsaugos kuopa

Pirmoji savanorių kuopa Vievyje buvo pavadinta apsaugos. Kaip prisimena atsargos kapitonas abromiškietis Vytas Šareika, ji sukurta buvo dar 1990 m. rudenį prie Krašto apsaugos departamento. Apsaugos kuopa saugojo strateginius objektus – Vievio paukštyną ir malūną bei Lentvario kilimų fabriką. Vyrams buvo išduotos juodos uniformos. Kuopos vadas buvo Antanas Aleksandravičius, kuopininkas Vaclovas Seikauskas. Apsaugos kuopoje tarnavo apie 60-70 žmonių, tarp jų Vytas Šareika, Rimvydas Pliskauskas, Algis Debesys, Kęstutis Juodis, Gediminas Aleksandravičius, Ramūnas Gumbis ir kt. 1991 m. sausio mėnesį įkūrus SKAT, Vievio apsaugos kuopa buvo prijungta prie Trakų savanorių bataliono, jiems buvo išduota jau žalia uniforma.

Apie Trakų bataliono ir Vievio kuopų veiklą rašysime kituose numeriuose. Labai prašome buvusius savanorius atsiliepti ir pasidalinti priminimais

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų