Vievio meno mokyklos direktorius grąžintas į pareigas

Vievio meno mokyklos direktorius grąžintas į pareigas

Virginija Jacinavičiūtė

Eugenijus Vedeckas
Eugenijus Vedeckas

Po palankaus Tarnybinio nusižengimo tyrimo komisijos sprendimo Vievio meno mokyklos direktorius Eugenijus Vedeckas grąžintas į pareigas.
Eugenijus Vedeckas laikinai nuo direktoriaus pareigų buvo nušalintas spalio 25 dieną, atsi­žvelgiant į Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Jūratės Mikalauskienės tarnybinį pranešimą ir kitą gautą informaciją.
Tarnybinio nusižengimo komisija tyrimo metu nustatė, kad Vievio meno mokyklos direktorius padarė darbo pareigų pažeidimų, bet jie nebuvo šiurkštūs. Po tyrimo Tarnybinio nusižengimo komisija merui pateikė pasiūlymus, į ku­riuos atsižvelgdamas meras Kęstutis Vaitukaitis pasirašė potvarkį. Šiuo potvarkiu numatyta nuo lapkričio 9 d. Eugenijų Vedecką grąžinti į Vievio meno mokyklos direktoriaus pareigas. Potvarkyje akcentuota, kad direktorius nepadarė šiurkščių darbo pareigų pažeidimų, kad yra nepriekaištingos reputacijos. Meras potvarkiu įspėjo E. Vedecką, kad jis gali būti atleistas iš Vievio meno direktoriaus pareigų, jeigu per dvylika ateinančių mėnesių padarys bent vieną iš tarnybinio patikrinimo išvadoje nurodytų darbo pareigų pažeidimų.
Meras taip pat pavedė Švietimo, kultūros ir sporto skyriui kartu su įstaigos vadovu sudaryti Vievio meno mokyklos veiklos rezultatų gerinimo planą ir kontroliuoti jo vyk­dymą, apie įvykdymo rezultatus informuoti merą.
Sakoma, nėra to blogo, kas neišeitų į gera. Perfrazavus, jei vadovo darbu nepatenkinti mokytojai nebūtų skundęsi Profesinės sąjungos pirmininkui, nebūtų galimybės ištaisyti nežymius nusižengimus. Belieka tikėtis, kad mokyklos veiklos rezultatų gerinimo planas bus įgyvendintas, o pokyčių naudą pajus visa mokyklos bendruomenė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų