Vievio meno mokykla – kultūros židinys

Vievio meno mokykla –  kultūros židinys

Albina SIDARAVIČIENĖ

Neretai džiaugiamės ar pykstame kalbėdami apie bendrojo lavinimo mokyklas, nes manome žiną jų silpnybes bei receptus, kaip tas silpnybes įveikti. Mūsų dėmesio užribyje lieka vaikų meno mokyklos, kurios gali ir turi būti reikšmingas kultūros lauko veikėjas.

Meno pasauliui meno mokyklos yra svarbios ne tik tuo, kad kai kurie jų mokiniai atsiskleidžia kaip meno kūrėjai, atlikėjai ir vėliau tampa profesionaliais menininkais (tokių būna mažuma), bet ypatingai tuo, kad jos gali būti svarbi visuomenės kultūrinio švietimo priemonė. Dauguma meno mokyklos auklėtinių tampa supratingais meno vartotojais arba saviveiklos meno kolektyvų dalyviais. Svarbu tai, kad vaikų meno mokyklos turi galimybę užmegzti ilgalaikius ryšius su platesne bendruomene ir nuosekliai veikti jos kultūrą.

Šiandien svarstome, ar Vievio meno mokykla yra regiono kultūros židinys.

Viena iš Vievio meno mokyklos veiklos krypčių yra paruošti visuomenės kultūrą keliančius žmones. Ši kryptis neatsiejama nuo siekio gerinti ugdymo kokybę, mokyklos įvaizdį, bendraujant ir bendradarbiaujant su socialiniais partneriais iš visos respublikos.

Vievio meno mokykla, atsižvelgdama į kiekvieno mokinio gebėjimus, stengiasi užtikrinti užduočių ir veiklos individualizavimą, todėl organizuoja muzikinę, dailės ir tradicinių amatų veiklą, skatindama dalyvauti kuo daugiau mokinių ir sudarydama galimybę jiems atsiskleisti. Be to, organizuojama meninė veikla mokykloje, mieste (savivaldybėje) ir respublikoje, įtraukiant visus geriausius mokinius. Taigi meno mokyklos mokiniai demonstruoja savo darbus, garsina mokyklos vardą, turtina bendruomenės kultūrinį gyvenimą.

Mokykla balandžio mėnesį

Kovo 31–balandžio 1 dienomis Alytaus muzikos mokykloje vyko XI tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkursas-festivalis „GIOVANI VIRTUOSI“. Sėkmingai pasirodė visi keturi Vievio meno mokyklos kameriniai ansambliai. Fortepijoninis duetas – Miglė Marija Važnevičiūtė ir Meida Granickytė (mokyt. Violeta Sotnikovienė, Asta Karpičienė) – apdovanotas diplomanto diplomu. Akordeonistų duetas – Gustė Tumasonytė ir Deividas Sajieta (mokyt. Sigutė Gervienė) – apdovanotas laureato diplomu. Kamerinis ansamblis – Antanas Arlauskas (smuikas) ir Meda Jovaišaitė (fortepijonas), – kurį parengė mokyt. Vaiva Klovaitė ir Irena Jasaitienė, apdovanotas padėkos raštu. Kamerinis ansamblis – Airė Kulbickaitė (smuikas) ir Raminta Matijošiūtė (fortepijonas), – kurį parengė mokyt. V. Klovaitė ir V. Sotnikovienė, apdovanotas padėkos raštu.

Balandžio 2 d. respublikiniame muzikos ir meno mokyklų bendrojo fortepijono jaunųjų atlikėjų konkurse „Fortepijoninės noveletės 2017“ Airė Kulbickaitė (mokyt. Gražina Petrauskaitė) pelnė diplomą, Audrius Sabaitis (mokyt. Živilė Girdžiūtė) – Grand Prix apdovanojimą.

Audrių Sabaitį sėkmė lydėjo ir balandžio 5 d. Rumšiškių kultūros centre vykusiame VII respublikiniame antrojo instrumento (fortepijono) festivalyje-konkurse ,,Pavasario garsai“. Surinkęs maksimumą balų Audrius pelnė laureato diplomą ir diplomą už ryškiausią pasirodymą (mokyt.Ž. Girdžiūtė). Diplomą pelnė fortepijono vyr. mokytojos Liaudos Vaitkūnaitės paruoštas mokinių trio – Ugnė Adomaitytė, Austėja Pažėraitė ir Joana Kačinskaitė.

Vievio meno mokyklos mokiniai iliustravo kompozitoriaus, berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ meno vadovo, LMTA profesoriaus Vytauto Miškinio knygą „Padainuosim pasakėlę“. Taip tęsiami bendradarbiavimo ir partnerystės ryšiai su Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla. Balandžio 7 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos centriniuose rūmuose, J. Karoso salėje, vyko seminaras, kuriame kompozitorius Vytautas Miškinis pristatė 15 dainų rinkinį ,,Padainuosim pasakėlę”, dėkojo Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorei Aušrai Šikšnelienei, Vievio meno mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Adelei Kasputienei ir mokytojui metodininkui Augeniui Kaspučiui už pagalbą, paramą leidžiant knygą, o Vievio jauniesiems dailininkams už puikias iliustracijas. Kompozitorius kiekvienam mokiniui padovanojo po knygą su užrašytais linkėjimais ir dėkojo už lietuviškos muzikos puoselėjimą ir prasmingą dalyvavimą projekte.

Balandžio 8 d. tarptautiniame medinių ir varinių pučiamųjų instrumentų solistų konkurse „Ventus musicale“ Audrius Sabaitis pelnė diplomą (mokyt.Virginijus Skudas).

Pirmajame respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse „Klaviatūros karalystė“ Miglė Marija Važnevičiūtė (mokyt. V. Sotnikovienė) pelnė I vietos laureato diplomą, Diana Kondrašova (mokyt, G. Petrauskaitė) – III vietos laureato diplomą.

XV respublikiniame L. Povilaičio šiuolaikinės lietuviškos muzikos festivalyje-konkurse Luko Paškevičiaus (mokyt. I. Jasaitienė) ir Ramintos Matijošiūtės (mokyt. V. Sotnikovienė) ansamblis pelnė diplomą.

Balandžio 10–11 dienomis Kaune vyko XII tarptautinis akordeonistų konkursas „Ascoltate 2017”. Dalyvavo ir Vievio meno mokyklos akordeonistai Evita Vaitkevičiūtė ir Deividas Sajieta, kurie buvo ypač sėkmingai įvertinti. Evita Vaitkevičiūtė jauniausiųjų atlikėjų kategorijoje pelnė garbingą I vietą ir buvo apdovanota specialiu prizu, o Deividas Sajieta solistų kategorijoje iki 15 metų iškovojo II vietą. Mokinius ruošė mokytoja S. Gervienė.

Balandžio 11 d. dailės mokytojas metodininkas A. Kasputis pravedė origami edukacinį užsiėmimą Vievio trečiojo amžiaus universiteto lankytojams.

Dalyvauta respublikiniame vaikų piešinių ir nuotraukų konkurse „Lietuvos paukščiai 2017“. Laureatėmis tapo Sandra Kuncevičiūtė (II vieta) ir Augustė Sajietaitė (III vieta), Aurelija Bliakevič apdovanota padėkos raštu (mokytojas A. Kasputis).

Balandžio 11 ir 12 d. vyko IV tarptautinis fortepijoninių duetų ir kamerinių ansamblių konkursas Latvijoje. Ansamblis – Miglė Marija Važnevičiūtė (mokyt. V. Sotnikovienė) ir Meida Granickytė (mokyt. A. Karpičienė) – pelnė antrą vietą.

Balandžio 12 d. vyko dailės mokytojų metodinė diena „Dailės ugdymas: tendencijos, patirtys ir kryptys“.

Balandžio 13 dieną – muzikos mokytojų metodinė diena „Muzikinio ugdymo aktualijos“, 3 dailės bei 5 muzikos mokytojai dalinosi gerąja patirtimi su Elektrėnų savivaldybės mokytojais. Metodines dienas organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Kasputienė.

Savivaldybės dailės metodinio būrelio pirmininkas, dailės mokytojas metodininkas A. Kasputis organizavo savivaldybės mokinių piešinių konkursą „Lietuviško žodžio kelias“. Konkursas skirtas 2017-iesiems – Lietuvių kalbos ir kultūros metams. Balandžio 10 d. vertinimo komisija, sudaryta iš Trakų ir Elektrėnų sav. dailės mokytojų, atrinko 15 geriausių darbų, tarp jų pateko ir Vievio meno mokyklos mokinių darbų. Pirmoje grupėje laureatais tapo Lukrecija Malinovskytė (mokyt. Daina Daubarienė), Sandra Kuncevičiūtė ir Jonas Jankaitis (mokyt. Dalia Kobelevienė). Antroje amžiaus grupėje – Gabrielė Venskutonytė, Raminta Sabonytė, Vakarė Karpičiūtė, Evelina Kinderevičiūtė (mokyt. A. Kasputis), trečioje grupėje laureatu tapo Darius Grinevičius (mokyt. A. Kasputis).

VIII respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse „Sentimentai valsui 2017“ laureatais tapo Kristijonas Jankūnas (mokyt. V. Skudas) ir Kasparas Šiškauskas (mokyt. A. Karpičienė), Ugnė Diatlovaitė ir Eglė Braževičiūtė (mokyt. A. Karpičienė). Diplomą pelnė Gabija Radatavičiūtė, Aistė Radatavičiūtė, Lukas Paškevičius (mokyt. I. Jasaitienė). Smuikininkai Antanas Arlauskas ir Airė Kulbickaitė tapo laureatais solistų kategorijoje (mokyt. V. Klovaitė).

Balandžio 20–21 d. Darius Grinevičius (mokyt. A. Kasputis) dalyvavo nacionalinėje dailės olimpiadoje Ignalinoje.

Balandžio 22 d. IV respublikiniame muzikos mokyklų konkurse „Iš muzikos lobių skrynios“ laureatu tapo Audrius Sabaitis (mokyt. Ž. Girdžiūtė).

Balandžio 28 d. vyko XVII respublikinis fortepijoninių ansamblių festivalis-konkursas „Skambinu su draugu“. Ansamblis – Miglė Marija Važnevičiūtė (mokyt. V. Sotnikovienė) ir Meida Granickytė (mokyt. A. Karpičienė) – tapo laureatu.

Dailės mokytojai organizavo penkias parodas mokykloje ir už jos ribų.

Pateikta tik vieno mėnesio darbų apžvalga, bet ji liudija, jog meno mokykla kūrybingai ir aktyviai įgyvendina išsikeltus uždavinius. Mokytojams padedant mokiniai aktyviai dalyvauja meninėje veikloje, populiarinama vaikų meninė raiška ir kūryba, mokiniai įtraukiami į kūrybinę veiklą, keliama mokymosi motyvacija, jaunųjų menininkų darbai patraukia bendruomenės narių dėmesį. Manyčiau, kad vaikų meno mokyklos visuomeninis aktyvumas yra svarbus įrankis formuojant plačiosios auditorijos (bendruomenės) meno sampratą.

Tęsinys kitame numeryje

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69