Valstybinių brandos egzaminų rezultatai gerėja

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai gerėja
Eglė Butkutė
 
Liepos pradžioje per 210 savivaldybės abiturientų, pasipuošusių, laimingų, žengė pasiimti 12 metų siekto tikslo – brandos atestato, kuris atvers kelią į naują gyvenimo etapą. Tačiau, kaip ir kiekvienais metais, abiturientų valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatai labai įvairūs.

Elektrėnų profesinio mokymo centras savo abiturientais džiau-giasi, nes šiems pavyko pasiekti aukštesnius VBE rezultatus nei pernai. Elektrėnų profesinio mokymo centre egzamino (mate-matikos) neišlaikė vos vienas mokinys. Lietuvių kalbos mokyklinį egzaminą laikė 30 mokinių, o valstybinį – 2. Egzaminus laikė 32 mokiniai, visi iš jų gaus brandos atestatus. Septyniems mokiniams valstybinių brandos egzaminų nebuvo leista laikyti.
Elektrėnų „Versmės“ gim-nazijoje VBE laikė 115 mokinių, atestatai bus įteikti 112 gimnazistų. Vos trims mokiniams šiais metais egzaminų buvo neleista laikyti (1 – lietuvių kalbos, 2 – matematikos). Lietuvių kalbos egzamino neišlaikė dešimt abiturientų, anglų kalbos – 5, matematikos – 9, istorijos – 4, biologijos – 6, fizikos ir geografijos – po vieną mokinį. Aukštesnįjį lygį (VBE įvertinimai nuo 86 iki 99 balų) lietuvių kalbos egzamine  pasiekė 16 mokinių (21 procentas laikiusiųjų), anglų kalbos −  17 (16 proc.), matematikos – 6 (6 proc.), biologijos – 4 (12 proc.), istorijos  – tik 1 (1,3 proc.), fizikos – 3 (16 proc.), informacinių  technologijų – 4 (33,3 proc.), o rusų kalbos VBE aukštesnįjį lygį pasiekė net 50 procentų laikiusiųjų. Maksimalų balų skaičių (100 balų) Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje pasiekė 6 mokiniai: lietuvių kalbos VBE Rimantė Jagelavičiūtė (mokytoja Augutė Liutkevičienė) bei Gintarė Navakauskaitė (mokytoja A. Liutkevičienė), matematikos Aldonos Stančikai-tės mokiniai Povilas Zaremba bei Nerijus Kaminskas ir infor-macinių technologijų Anelės Va-lentinavičienės mokiniai Nerijus Kaminskas ir Andrius Bagaliūnas. Pirmą kartą nuo 2013 metų Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokinys – Povilas Zaremba – mokyklą baigė su pagyrimu. Gimnazijos rezultatai, lyginant su praėjusiais metais, yra kur kas geresni. Vien matematikos VBE išlaikymo procentas nuo 76 pakilo iki 91 procento, o chemijos, rusų kalbos bei informacinių technologijų egzaminų išlaikymas lygus 100 procentų. 
Semeliškių gimnazijoje egza-minų rezultatai, palyginus su praeitais metais, suprastėjo. Čia egzaminus laikė 22 mokiniai (laikyti egzaminus buvo leista visiems), tačiau lietuvių kalbos valstybinio brandos egzamino neišlaikė 3 mokiniai, matematikos − 2, istorijos egzamino neišlaikė vienas abiturientas. Nors maksimalaus rezultato nepasiekė nei vienas mokinys, aukštesnįjį lygį lietuvių kalbos VBE pasiekė šeši mokiniai, o technologijų – 3.
Vievio gimnazijoje valstybinius brandos egzaminus laikė 45 abiturientai, visi jie šiais metais gaus atestatus. Neišlaikyta 11 valstybinių egzaminų: du lietuvių kalbos ir literatūros, trys anglų kalbos, penki matematikos bei vienas istorijos. Aukštesnįjį lygį pavyko pasiekti 19 Vievio gimnazijos moksleivių: penki mokiniai aukštesnįjį lygį pasiekė lietuvių kalbos VBE, keturi – anglų kalbos, penki − matematikos, vienas – istorijos bei po du – biologijos ir rusų kalbos egzaminuose. Taip pat trys Vievio gimnazijos gimnazistai surinko maksimalų balų skaičių: Aistė Girčytė bei Raimonda Pileckaitė 100 balų rezultatą pasiekė anglų kalbos VBE, o Augustė Pukalskaitė – anglų kalbos bei istorijos. Vievio gimnazija taip pat džiaugiasi, kad šių metų VBE rezultatai yra geresni nei praėjusių metų, mat praėjusiais metais neišlaikyta buvo 18 egzaminų, o šiais tik 11, praeitais metais maksimalų balų skaičių pasiekė vos vienas mokinys, o aukštesnį lygį – 14 mokinių.
Taigi, galime pasidžiaugti, kad Elektrėnų savivaldybėje VBE  rezultatai gerėja, linkime abiturientams sėkmės naujame gyvenimo etape!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų