Valdžią lengva nuversti, sunku naują išrinkti

Julija KIRKILIENĖ

Liko tik pora savaičių pamąstymams, kokią valdžią išsirinksime į savivaldybės tarybą. Nors savivaldybės taryba nesprendžia globalių problemų, bet nuo jų priimtų sprendimų, nuo ūkiškumo, nesavanaudiškumo priklauso savivaldybės žmonių socialinė gerovė.

Apie partijų vadus jau žinote viską, tad dabar panagrinėkime kandidatų sąrašus. Iš 13 sąrašų, vienos nepartinių partinės koalicijos ir dviejų savarankiškai išsikėlusių kandidatų galima sudaryti dar vieną – melagių sąrašą.  Į šį sąrašą reikia surašyti tuos, kurie jau ketvirtą kadenciją kandidatuoja į savivaldybės tarybą, bet joje nedirba, nes  pasirenka likti savo darbo vietose, kuriose dirbant  pagal įstatymą negalima būti tarybos nariu.  
Visų partijų ir vienos koalicijos „Elektrėnų kraštas“ sąrašus pristatysime pagal Vyriausiajai rinkimų komisijai pateiktas anketas.
Po Vyriausiosios rinkimų komisijos „revizijos“ kandidatų skaičius Elektrėnų rinkiminėje apygardoje sumažėjo nuo 356 kandidatų iki 342. 12 kandidatų išbraukti už tai, kad anketoje nepažymėjo teistumo, vienas kandidatas – Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) atstovas – neteisingai nurodė deklaruotą gyvenamąją vietą, vienas – mirė. O kas liko, tuos ir aptarsime, kad geriau pažintume ir suprastume, kas labiausiai nusipelnė valdyti Elektrėnų savivaldybę. Raide S pažymėti į rinkimus savarankiškai einantys Elektrėnų partijų skyriai, o raide A – atstovaujantys centrinę partiją.

Nr. 10. Darbo partija (S). Sąraše buvo 33 kandidatai, vienas VRK pašalintas dėl nuslėpto teistumo, t.y. anketoje nepažymėjo, kad buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos. Iš 28 kandidatų 10 turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, iš jų vienas baigimo datą nurodė 2012 metus.  7 nurodė baigę kolegijas, 7 nenurodė darboviečių. Visi Darbo partijos kandidatai gali būti tarybos nariai. Vienodų pavardžių – tai yra, brolių, seserų, tėvų, vaikų – sąraše nėra. Aukotojai – Darbo partija, paaukojusi 500 Lt. 12 moterų, 16 vyrų.

Nr. 12. Partija „Jaunoji Lietuva“ (S). Iš 29 kandidatų, penki, tarp jų ir partijos pirmininkas Danas Dambrauskas, anketose nurodė, kad teismo nuosprendžiu yra pripažinti kaltais dėl nusikalstamos veikos. Dar vienas anketoje to nenurodė, todėl buvo pašalintas iš sąrašo. Šiame sąraše yra trys Dambrauskų pavardės: tėvas, sūnus, žmona. 11 anketose nurodė turį aukštąjį išsilavinimą, 2 baigę kolegijas. 10 kandidatų nenurodė nei išsilavinimo, nei darboviečių, 2 nurodė išsilavinimą, bet nenurodė darboviečių. Apie gautas ir priimtas aukas duomenų nėra. Sąraše 8 moterys ir 20 vyrų.

Nr. 16. Liberalų ir centro sąjunga (S). Iš 40 kandidatų vienas teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos,  pagal užimamas pareigas iš sąrašo 9  tarybos nariais būti negali: Zenonas Pukėnas, Vievio seniūnas, Vaida Davidavičienė, Vievio seniūnijos  vyr. specialistė,  Gintaras Dobilaitis, Vievio gimnazijos direktorius, Gediminas Ratkevičius,  Elektrėnų savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas, Mindaugas Makūnas, Beižionių seniūnas, Ričardas Leckas, Elektrėnų komunalinio ūkio direktorius, Kazimieras Stasiulionis, Elektrėnų savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistas, Antanas Tamošiūnas, Elektrėnų seniūnijos specialistas, bet anketoje darbovietės nenurodęs, Zigmantas Mališauskas, Elektrėnų savivaldybės administracijos vyr. specialistas civilinei ir darbo saugai.
4 kandidatai – Ričardas Leckas, Gediminas Kriščiūnas, Ovidijus Leicmonas, Martynas Gerbutavičius – dirba Elektrėnų komunaliniame ūkyje. Sąraše esama giminių: Kęstutis Vaitukaitis ir dukra Vigilija Vaitukaitytė, laikraščio „Elektrėnų žinios“ direktorė, Vidas Židonis ir žmona Margarita Židonienė, Raimondas Vileikis ir žmona Daiva Vileikienė. Iš 40 kandidatų 30 turi aukštąjį išsilavinimą, 2 baigę kolegijas, 8 moterys ir 32 vyrai. Aukotojų sąrašas: Dmitrij Burkoj  (500 Lt),  Gediminas Kriščiūnas  (200 Lt), Edmundas Niparavičius (500 Lt), UAB „Balkesta“ (5000 Lt),  AB „Požeminiai darbai“ (5000 Lt),  Stanislavas Kutyrevas (500 Lt), Kęstutis Vaitukaitis  (1000 Lt), UAB „Restapa“ (8000 tūkst. Lt), Tomas Karužas (500 Lt).  
Iš viso Elektrėnų skyrius paramos surinko 21200 Lt.

Nr. 48.  Nepartinė koalicija „Elektrėnų kraštas“ (S). Į nepartinę koaliciją susibūrė 6 partiniai, arba į savivaldos rinkimus  anksčiau ėję partijų sąrašuose, tarp jų vyras ir žmona  Andrejus ir Edita Paberaliai. Pirmu numeriu įrašytas narystę Naujosios sąjungos partijoje sustabdęs Andrejus Paberalis, teisininkas, buvęs šios partijos pirmininku, dvi kadencijas dirbęs mero Kęstučio Vaitukaičio pavaduotoju.
Jam balsus rinkti padės Elektrėnų seniūnas Antanas Šalkauskas, anketoje nenurodęs nei išsilavinimo, nei darbovietės, priklausantis TS-LKD, pagal užimamas pareigas negalintis būti tarybos nariu. Deklaruoja per metus gavęs pajamų 148251,14 Lt, paskolos paimta 180 tūkst. Lt.  Valdas Škadauskas, Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos direktorius, taip pat pagal užimamas pareigas negali būti tarybos nariu. Anketoje nurodo, kad priklauso Naujajai sąjungai. Mykolas Masys, 2007 m. į savivaldybės tarybą patekęs pagal  TS-LKD sąrašą, AB Vievio paukštyno sandėlininkas, profesinės sąjungos „Solidarumas“ Elektrėnų centro koordinatorius, baigęs Šiaulių politechnikumą. Vygantas Liutkus, UAB „Toga Elektrėnai“ direktorius, 2000 m. į savivaldos tarybą buvo išrinktas pagal Naujosios sąjungos sąrašą. Edita Paberalienė, gydytoja, 2007 m. į savivaldybės tarybą pateko taip pat pagal Naujosios sąjungos sąrašą. Apie aukas ir aukotojų sąrašus VRK duomenų nėra.

Nr. 51. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga (A). Partijos pirmininkas Timofejus Rusakovas ir Semeliškių seniūnas Vytautas Barzdaitis tarybos nariais pagal užimamas pareigas būti negali. Iš 16 kandidatų 4 dirba UAB „Gelvita“, 8 turi aukštąjį išsilavinimą, 6 moterys ir 10 vyrų. Iš Elektrėnų savivaldybės aukotojų VRK nurodyta nėra.

Nr. 64.  Naujoji sąjunga (socialliberalai) (S). Nėra teistų ir vienodą šaknį turinčių pavardžių. Semeliškių vidurinės mokyklos direktorė Irena Adomėnienė pagal užimamas pareigas negali būti tarybos nare. 12 kandidatų nurodo turį universitetinį išsilavinimą, 2 baigę kolegijas, 1 nenurodė nei išsilavinimo, nei darbovietės. 10 moterų, 14 vyrų. Apie gautas ir priimtas aukas VRK duomenų nėra.

Nr. 70. Lietuvos socialdemokratų partija (S). Jų sąrašas ilgiausias – jame net 48 kandidatai, du iš jų VRK išbraukti, nes anketoje nepažymėjo teistumo. Pagal užimamas pareigas tarybos nare būti negali Elektrėnų savivaldybės administracijos vyr. specialistė jaunimo teisių apsaugai Liuda Baslykienė. Teistų sąraše nėra. Iš 48 kandidatų 31 turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 4 baigę kolegijas. Sąraše 23 moterys ir 25 vyrai. Apie gautas ir priimtas aukas duomenų nėra.

Nr. 94. Tėvynės sąjunga – Lietuvos Krikščionys demokratai (A). Iš 19 kandidatų viena – Semeliškių vaikų darželio direktorė Angelė Dudėnienė – pagal užimamas pareigas tarybos nare būti negali. Teistų nėra. 12 – su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu, 2 baigę kolegijas. Sąraše 5 moterys ir 14 vyrų. Aukotojų iš Elektrėnų savivaldybės nėra.  

Nr. 110. Socialistinis liaudies frontas (S). Iš 18 kandidatų 3 su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu, 5 baigę kolegijas. 3 nenurodė darbovietės, 5 bedarbiai.  Partijos pirmininkas Edikas Jagelavičius su savimi vedasi bedarbę žmoną Arvydę, Darius Dudutis sąraše eina su brolio žmona Milda, Kęstutis Mikutavičius – su sese Erika Mikutavičiūte.  Sąraše 7 moterys ir  13 vyrų. Aukotojų iš Elektrėnų nėra.

Nr. 122. Lietuvos lenkų rinkiminė akcija (S). Sąraše 20 kandidatas, 2 su aukštuoju išsilavinimu, 17 nenurodė nei išsilavinimo, nei darbovietės, 11 moterų, 9 vyrų. Aukotojų iš Elektrėnų savivaldybės nėra.

Nr. 138 Lietuvos centro partija (A). Vieno kandidato – Rimanto Stanevičiaus, įrašyto sąraše antru numeriu – partija neteko dėl mirties. Vienas – Kęstas Vitkauskas,  Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro direktorius – eidamas šiuo metu užimamas pareigas tarybos nariu būti negali. Iš 20 kandidatų 13 turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 1 baigė kolegiją. 4 kandidatai dirba Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centre. Sąraše 12 moterų ir 8 vyrai. Teistų nėra. Aukotojų iš Elektrėnų VRK nenurodyta.

Nr. 140. Partija Tvarka ir teisingumas (A). Iš 20 kandidatų vienas teistas. Melagių ir artimų giminių sąraše nėra. Sąraše 10 kandidatų su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu, 1 nenurodė nei darbovietės, nei išsilavinimo, 8 moterys, 12 vyrų. Aukotojų iš Elektrėnų savivaldybės VRK nenurodyta.

Nr. 142. Krikščionių partija (A). Iš 20 kandidatų trys – Beižionių vaikų gobos namų direktorius Vilmandas Palčiauskas, Kietaviškių seniūnė Dovilija Cibulskienė ir Pastrėvio seniūnas Arūnas Kanapeckas – tarybos nariais dėl užimamų pareigų būti negali. Sąraše įrašyti partijos pirmininko Henriko Petrausko sūnus Arminas, vyras su žmona Dovilija ir Vytautas Cibulskai, Vilmando Palčiausko sūnus Dainius. Sąraše 14 kandidatų su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu, 12 moterų, 8 vyrai. Henrikas  Petrauskas partijai paaukojo 3000 Lt.  

Nr. 143.  Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (A). Iš 28 kandidatų tarybos nariais būti gali visi. Teistų nėra. Sąraše 11 kandidatų su aukštuoju išsilavinimu, 10 nenurodė nei išsilavinimo, nei darbovietės, 7 dirba Elektrėnų profesinio mokymo centre. Sąraše įrašyti vyras ir žmona Ona ir Viktoras Patronaičiai, mama ir sūnus Lina ir Gytis Ališauskai. Liberalų sąjūdį 3000 Lt parėmė UAB „Balkesta“.
87 ir 113 numeriais rinkimuose dalyvaus nepriklausomi kandidatai Daina Žymantienė iš Semeliškių ir Saulius Girčys iš Vievio. Daina Žymantienė anketoje rašo, kad yra IĮ „Pas Dainą“ įmonės savininkė, Vilniaus kolegijoje baigusi kultūros vadybą. Pajamų per praėjusius metus neturėjo visai, bet privalomo deklaruoti turto turi už 207100 Lt ir pinigų 105461 Lt. Saulius Girčys, UAB „SGS plius“ direktorius, turi aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą. Per praėjusius metus uždirbo 9743,90 Lt, bet privalomo deklaruoti turto turi už 490000 Lt, 50000 Lt pinigų ir 95000 Lt  paskolos.
Kaip matote, valdžią nuversti nėra labai sunku, bet į ką keisti?  Jums spręsti, ar ieškoti naujų „gelbėtojų“, ar tiems patiems alsuoti į nugarą, kad geriau dirbtų.
Kad tai suprastumėte dar geriau, vasario 14 d., per šv. Valentiną,  17 val. kviečiame su kandidatais susitikti ir susipažinti Elektrėnų kultūros centro salėje vyksiančiuose politiniuose debatuose. Vėliau beliks tik atlikti savo pilietinę pareigą – ateiti į rinkimus ir balsuoti už pasirinktą kandidatą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų