Vaikai nebus alkani

Vaikai nebus alkani
Julija Kirkilienė

Ruduo. Aštuoniolikoje savivaldybės mokyklų mokytojai kaip viščiukus rudenį skaičiuoja  ne tik atėjusius į mokyklą moksleivius, bet ir galinčius gauti nemokamą maitinimą.

Nemokami pietūs mokykloje priklauso vaikams, kurių šeimose pajamos vienam šeimos nariui neviršija 525 Lt. Pasak Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotojos Vilijos Kaškelevičienės, mokytojai stebi ir tuos vaikus, kurie gal namuose ir pusryčių nepavalgo. Jiems socialinio pedagogo rekomendacija bei socialinės paramos teikimo komisijos nutarimu,  mokyklose skiriami ir pusryčiai.  Deja, du kartus mokykloje pamaitinti savivaldybė lėšų surasti gali tik maždaug trisdešimčiai vaikų, todėl prašymai nagrinėjami labai atsakingai.
Nors prašymus  nemokam maitinimui tėvai gali teikti ištisus metus, besikeičiant šeimos pajamoms, bet jau rugsėjo 1 d., pasak V. Kaškelevičienės, prašymų gauta labai daug ir jie operatyviai tikrinami. Prašymus komisija išnagrinėti privalo per 10 darbo dienų. Per visus praėjusius mokslo metus savivaldybės mokyklose nemokamus pietus  valgė 1155 mokiniai, šiais metais nuo rugsėjo 1-osios pietus nemokamai jau valgo 820 moksleivių, o naujų prašymų Socialinės paramos skyrius vis dar gauna kiekvieną dieną.
Nuo rugsėjo 1 d. nemokamus pietus Elektrėnų mokyklose gauna 357 moksleiviai, Vievio – 278, Pastrėvio – 20, Kietaviškių – 34, Beižionių – 26. Be to, vaikams iš tų šeimų, kurių pajamos vienam žmogui neviršija 525 Lt į rankas, dar buvo skirta po 156 Lt moksleivių reikmėms.
Pagal Socialinės paramos mokiniams įstatymą, socialinė parama skiriama vaikams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse mokyklose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją)  pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) ar priešmokyklinio ugdymo programas, išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas.
Nemokamas maitinimas neskiriamas mokiniams, jei tėvai yra atleisti nuo mokesčio už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.
Jei mokinys auga socialinės rizikos šeimoje, mokinio reikmenų rinkiniai kiekvienam mokiniui sudaromi pagal jo individualius poreikius, atsižvelgiant į  mokinių skaičių šeimoje ir jų jau turimus mokinio reikmenis.
Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas) kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvena, administraciją, užpildydamas prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti ir prideda dokumentus, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti. Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti šeimos narių pažymas apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio) ir priklausomai nuo aplinkybių kitas pažymas, reikalingas socialinei paramai mokiniams gauti.
Prašymą-paraišką dėl mokinio nemokamo maitinimo pareiškėjas gali pateikti ir mokyklas, kurioje mokinys mokosi.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų