Kaimo šventei subūrė kryžius

Kaimo šventei subūrė kryžius
Julija Kirkilienė

Nuo šiol jagėloniečius, kaip ir praėjusio šimtmečio pirmoje pusėje, palydės ir pasitiks kryžius.

Pernai Jagėlonyse pastatytas kryžius pašventintas buvo tik šiais metais, rugsėjo 4 d. Jagėloniečiai norėjo kryžių pašventinti iškilmingai, sukviesti čia gyvenančius ir gyvenusius žmones, bet bažnyčioje šeštadieniai vis užimti buvo. O rugsėjo pirmąjį šeštadienį taip išpuolė, kad ir kunigas galėjo laiko Jagėlonių kaimui skirti, ir visų laikų jagėloniškiai gausiai susirinkti galėjo.
Atgaivino prisiminimą
Jagėlonyse toje vietoje kryžius stovėjo nuo neatmenamų laikų. Senieji Jagėlonių gyventojai, dabar jau bebaigią gyvenimo šimtmečius – Emilija Bliujienė, Jadvyga Bliujienė,  Adelė Sinkevičienė, Marijona Jančiauskienė, Zigmas Bliujus, Janina Kumparskienė, Anelė Selionytė ir kiti – prisimena, kad kryžius stovėjo iki 1959 metų, sutrešo ir nugriuvo, bet kas ir kada jį pastatė – nežino. Ilgai dar tas kryžius gulėjęs krūmuose.
Prabėgus pusei amžiaus, Jagėlonių aktyvistės – bibliotekininkė Angelė Korsakienė ir paštininkė Onutė Pukalskienė – subūrė jagėloniečius geriems darbams – kryžiaus atstatymui. Net komisija buvo sudaryta:  Angelė Korsakienė, Ona Bliujienė, Liana ir Alfonsas Girdžiūnos, Raimondas Kučinskas, Algis Stanaitis, Stanislovas Ambrazevičius, Danutė Sabonienė, Ramutė Kačinskienė, Vidas Šerys, Gintas Sedlickas, Pranas Jančiauskas.  Tai jie statė kryžių,  pasklido po geradarius lėšų kryžiaus atstatymui rinkti. Žmonės geranoriškai atsiliepė, suaukojo nuosavas lėšas ir Žiežmariuose pas skulptorių Vidmantą Kapačiūną užsakė kryžių. Užsakė panašų, pagal senolių pasakojimą, koks anksčiau buvo.
Kaimo suėjimas
Prie gražios Jagėlonių kaimo bendruomenės iniciatyvos surengti  kaimo šventę aktyviai prisidėjo Kietaviškių seniūnija ir seniūnė Dovilija Cibulskienė bei kultūros klubo renginių organizatorė Adelė Petrauskienė. Pats sunkiausias darbas buvo surasti ir sukviesti išeivius iš Jagėlonių kaimo. Pasisekė. Gausiai susirinko žmonių į šventę, vos tilpo Kietaviškių švč. Trejybės bažnyčioje, kur buvo aukojamos šv. Mišios už gyvuosius ir mirusiuosius jagėloniečius. Po pamaldų mirusieji dar kartą buvo pagerbti Jagėlonių kapinėse.
Gausus žmonių būrys suėjo į tą vietą, kur anksčiau stovėjo senas ir dabar iškilo naujas kryžius. Dauguma dar prisimena tą senąjį – juk 50 metų taip nepastebimai prašoko. Kietaviškių klebonas Dainius Jančiauskas šventindamas kryžių meldė Dievo, kad kryžius lydėtų ne tik sugrįžtančius ir išvykstančius, bet ir gerus darbus, kad nesėkmės ir nelaimės aplenktų jagėloniečių namus, o bendruomenei linkėjo kūno ir sielos palaimos. Gražiai pasimeldę, padėję gėlių prie kaimo paminklo, jagėloniečiai sėdo prie gausiai suneštinėmis ir už rėmėjų pinigus nupirktomis vaišėmis apkrautų stalų.  Sėdo už stalų su giminėmis – gerai, kad išvykusiems vis dar yra kur sugrįžti, kad Jagėlonių kaimo dvasią išlaiko čia likusieji.
Šventė
Jagėloniečiams švęsti nesutrukdė nei debesėlis lietaus, užsukęs į šventę. Bedainuojant kartu su Kietaviškių ansambliu „Volungė“, besidžiaugiant padėkos raštais, kuriuos įteikė seniūnė D. Cibulskienė,  ir knyga „Elektrėnų kraštas“, kurias vyriausiems gyventojams dovanojo  į suėjimą atvykę savivaldybės meras Arvydas Vyšniauskas su žmona Vida ir administracijos direktorius, kietaviškietis Herikas Petrauskas su žmona, ansamblio „Volungė“ dalyve Dane, besidalinant prisiminimais ir bekalbant apie dabartį, laikas netruko prabėgti.
Penki iš šešių Sinkevičių vaikų, atvykusių į šventę, džiaugsmo ašaromis verkdami dėkojo A. Korsakienei už gražią idėją, už suteiktą progą atvykti į savo kaimą, pavaikščioti vaikystės takeliais, susitikti su vaikystės draugais. O ir čia gyvenantys jagėloniečiai juk ne taip dažnai visi kartu būrin susirenka, nedažnai kartu padainuoja ir pašoka. Pasak jagėloniečių, tokios gražios šventės Jagėlonyse niekas nepamena.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų