Ugniagesių pašaukimas – budėti

Ugniagesių pašaukimas – budėti

Šv. Florijono, gaisrų sergėtojų dieną, savivaldybės ugniage­siai paminėjo profesinės dienos išvakarėse, gegužės 3 d., penk­tadienį. Ugniagesių automobilių kolonos perskrodė ne tik Elektrėnų miestą, bet ir visą savivaldybę. Ugniagesiai po visą savivaldybę išsisklaidė todėl, kad savivaldybėje budinčios dvi ug­niagesių tarnybos – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Elektrėnų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba bei Elektrėnų savivaldybės prieš­gaisrinė ir gelbėjimo tarnyba – profesinę dieną šventė atskirai.

Pašaukimas – budėti
Elektrėnų priešgaisrinės gel­bėjimo tarnybos pareigūnai nuo au­tomobilių į bažnyčią atėjo sukarintoje rikiuotėje. Šventėje pareigūnai dalyvavo vilkėdami paradinėmis uniformomis ir tai šventei suteikė iškilmingumo.
Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčio­je šv. Mišias aukojęs vikaras, teol. lic. Gintas Petkevičius ugniagesius lygino su Kristaus mokiniais, kuriems įsakyta buvo budėti… Ugniagesys budi ne tik darbe, ugniagesys budi visada ir pamatęs gaisrą, nesvarbu tuo metu budi ar nebudi, skuba padėti nelaimės ištiktiems, nes tai yra ugniagesių gyvenimo būdas.
Liturginius skaitinius šv. Mišių metu skaitė Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Jonas Chveduk ir budinčios pamainos vadas Eimantas Dainauskas. Iš bažnyčios šventė perkelta buvo į Elektrėnų kultūros centro salę, kur vyko ugniagesių – gebėtojų pagerbimas ir koncertinė programa.

This slideshow requires JavaScript.

Sveikinimai
Pasveikinti ugniagesių atvyko Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius, jo pavaduotoja Inga Kartenienė, patarėjas Gintaras Jančiauskas. Lietuvos Raudonojo kryžiaus Elektrėnų skyriaus vadovė Rasa Kulevičienė, AB „Ignitis gamyba“ atstovai – Verslo saugos skyriaus vadovas Tomas Alekna ir Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vadovas Julius Kazakevičius.
Elektrėnų priešgaisrinės gelbė­jimo tarnybos vadovas J. Chveduk už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklą Ugniagesio gelbėtojo žvaigždė įteikė dviems kolegoms: vidaus tarnybos puskarininkiui Linui Stasiulevi­čiui, Departamento Elektrėnų prieš­gaisrinės gelbėjimo tarnybos budinčios pamainos vyresniajam ugniagesiui gel­bėtojui bei vidaus tarnybos puskarininkiui Tomui Kuzinevičiui, Departamento Elektrėnų PGT budin­čios pamainos ugniagesiui gelbėtojui.
Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius įteikė mero padėkas:
vidaus tarnybos leitenantui Arū­nui Antanavičiui, Departamento Elektrėnų PGT budinčios pamainos vadui;
vidaus tarnybos vyresniajam leitenantui Eimantui Dainauskui, Departamento Elektrėnų PGT budin­čios pamainos vadui;
vidaus tarnybos majorui Dariui Stambrauskui, Departamento Elektrėnų PGT budinčios pamainos vadui;
vidaus tarnybos puskarininkiui Juliui Ruseckui, Departamento Elektrėnų PGT budinčios pamainos vyresniajam ugniagesiui gelbėtojui;
vidaus tarnybos puskarininkiui Andriui Černiauskui, Departamento Elektrėnų PGT budinčios pamainos vyresniajam ugniagesiui gelbėtojui;
vidaus tarnybos puskarininkiui Tomui Mociejūnui, Departamento Elektrėnų PGT budinčios pamainos ugniagesiui gelbėtojui;
vidaus tarnybos puskarininkiui Svajūnui Venskutoniui, Departamento Elektrėnų PGT budin­čios pamainos vyresniajam ugniagesiui gelbėtojui.
J. Chveduk už gerą darbą ir laiku gaunamą atlyginimą dėkojo administratorei Jolantai Vilčinskienei bei Darbo užmokesčio skyriaus vyriausiajai specialistei Ritai Girsienei.
Muzikinius sveikinimus ugnia­gesiams-gelbėtojams dovanojo Elek­trėnų meno mokyklos dai­ni­ninkės – Arista Tiukšaitė, Emilija Kulevičiūtė, Adrija Gaveikaitė (mokytoja Laima Mažuolytė) ir trimitininkas David Ponomarenko (mokytojas Valdas Stanaitis). Renginį vedė „Versmės“ gimnazijos mokinys Jonas Sendzikas.

Savivaldybės ugniagesių šventė
Savivaldybės ugniagesiai šventę pradėjo vėliau. Šv. Mišios vyko Semeliškių šv. Lauryno bažnyčio­je. Mišias aukojęs klebonas Gediminas Mieldažis, pasveikinęs ugniagesius profesinės dienos proga, kalbėjo apie ugniagesių pašaukimą ir kvietė praėjusiais metais mirusius ugniagesius pagerbti Tylos minute. Po šv. Mišių savo komandos narius sveikino Elektrėnų savivaldybės PGT viršininkas Vidmantas Pupininkas ir meras Gediminas Ratkevičius. Meras Beižionių ugniagesių gelbėtojų komandai už nepriekaištingą darbą įteikė dovanas ir padėkos raštą. Vėliau klebonas G. Mieldažis pašventino naująjį gaisrinį automobilį.
Ugniagesių profesinėje šventėje dalyvavo Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, vicemerė Inga Kartenienė ir mero patarėjas Gintaras Jančiauskas.

Ką veikia ugniagesiai
Elektrėnų savivaldybės prieš­gaisrinė ir gelbėjimo tarnyba 2023 m. žmonėms pakabino 57 dūmų detektorius, pakeitė 12 elementų dūmų detektoriuose, aplankė daugiau kaip 100 žmonių namuose, papasakojo apie saugų krosnių  kūrenimą, informavo, kaip saugiai elgtis su ugnimi buityje. Tikrino kaminus, dūmtraukius, krosnis. 2023 m. birželio 21 d. vaikams iš Ukrainos ir lietuviams, grįžusiems iš užsienio, Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba kartu su Elektrėnų švietimo paslaugų cent­ru organizavo edukacinę išvyką į Semeliškių gaisrinę. Vaikai susipažino su ugniagesių gelbėtojų darbu, apžiūrėjo budėjimo patalpas. Nuvažiavę prie vandens telkinio išbandė ėjimą su ugniagesio rankove, matavosi ugniagesių gelbėtojų kovinę uniformą, mokėsi gesinti gaisrus greito reagavimo švirkštu. Vaikams labai patiko vandens srovės iš lafetinio švirkšto prižiūrint ugniagesiams gelbėtojams. 2023 m. Semeliškių ir Vievio gaisrinėse lankėsi Kietaviškių progimnazijos ir Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos mokiniai, kurie susipažino su ugniagesių gelbėtojų darbu, išklausė, kaip saugiai elgtis su ugnimi, gamtoje, namuose ir kaip išvengti nelaimių.
2023 m. gaisrų statistika: 115 gaisrų, 20 gelbėjimo darbų, kiti iš­kvietimai 108, iš viso 243.

Statistika
2023 metais Elektrėnų savi­valdybėje kilo 96 gaisrai, kurių metu degė gyvenamosios paskirties pastatai (20 atvejų), gamybos ir pramonės paskirties pastatai (2 atvejai), pagalbinio ūkio paskirties pastatai (7 atvejai), 12 transporto priemonių, 41 gaisras kilo atvirose teritorijose (žolės, ražienos, miško paklotė ir kt.). Galime pasidžiaugti, kad 2023 m gaisrų skaičius yra bene mažiausias per praėjusį 20 metų laikotarpį. To priežastis, ti­kėtina, didesnis gyventojų sąmoningumas, kas susiję su gais­rais atvirose teritorijose – didesni dirbamų laukų kiekiai.
Pagrindinės gaisrų priežastys išlieka panašios ir dažniausia iš jų – neatsargus žmogaus elgesys su ugnimi. Kitos priežastys tai elektros instaliacijos, krosnių, dūmtraukių gedimai. Šiemet nebuvo nei vieno gaisro, kurį sukeltų mažamečiai vaikai. 3 atvejai buvo dėl tyčinės veikos. Deja, 2023 gaisre žuvo 1 žmogus Abromiškių kaime. Tame pačiame kaime 1 žmogus nuskendo.

Kodėl Florijonas?
Po pamaldų ugniagesiai, dė­kodami kun. G. Petkevičiui už maldą, įteikė šv. Florijono paveikslą. Krikščioniškoje ikonografijoje Florijonas vaizduojamas kaip šarvuo­tas riteris su ietimi, iš kubilo liejąs vandenį ant liepsnos. Seniausia žinia apie Florijoną yra išlikusi viename VIII a. žemės dovanojimo akte, kuriame presbiteris Reginolfas dovanoja vienai bažnyčiai valdas „vietoje, kurioje ilsisi kankinio Florijono palaikai“. Kaip skelbia jo kankinystės istorija, Florijonas buvo romėnų karys, gyvenęs Manteme. Žinodamas, kad Akvilinas Dioklecijano persekiojimų metu suėmė keturiasdešimt krikščionių Lince, jis norėjo pasiaukoti prisiimdamas jų likimą. Tačiau prieš įžengdamas į miestą jis sutiko keletą karių, jiems pasisakė esąs krikščionis, tada buvo jų suimtas ir nuvestas pas vadą, šis nuteisė jį mirti. Florijoną nuplakė ir, pririšę po kaklu akmenį, paskandino Enso upėje, Austrijoje. Nuosprendis buvo įvykdytas 304 m. gegužės 4 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų