Ugdymo karjerai diena „Profesijų pasaulyje“

Ugdymo karjerai diena „Profesijų pasaulyje“

Spalio 27 d. Kietaviškių progimnazijoje buvo organizuota netradicinio ugdymo karjerai diena „Profesijų pasaulyje“, kurios tikslas – ugdyti mokinių karjeros kompetencijas, gebėjimą pažinti  savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, kad mokiniai galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą.
Prie veiklų planavimo aktyviai prisijungė ugdymo karjerai specialistė Rasuolė Rakauskaitė, klasių auklėtojai, mokytojai. Tądien progimnazijoje lankėsi  Lietuvos švietimo muziejaus atstovai, įgy­ven­dinantys tarptautinį projektą „Mu­zie­jus ant ratų“, su kuriais susitikimą organizavo mokytojos Aušra Taparauskienė ir Ina Žigutienė. 6–8 klasių mokiniai turėjo galimybę autobuse įrengtame keliaujančiame edukaciniame žaidime „Reformatų ir kontrreformatų kova dėl įtakos XVI a. Lietuvos Didžio­joje Kunigaikštystėje“ pasitikrinti savo žinias ir susipažinti su istoriko profesija.

This slideshow requires JavaScript.

AB „Ignitis grupė“ atstovai Nadežda Kulik ir Tadas Bu­dėnas, įgyvendindami programą #EnergySmartSTART, 5–8 kla­sių mokinius supažindino su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, saugiu elgesiu su elektra, papasakojo, kaip keliauja elektra, pristatė energetiko profesiją.
Mokiniai kartu su klasių auklėtojomis Gražina Žaliene, Li­na Vrubliauskiene, Aušra Taparauskiene, mokytojomis Ramute Stočkūniene, Loreta Makūniene kūrė koliažus „Profesijų pasaulyje“, kuriuos vėliau pristatė veiklos refleksijos metu. Ugdymo karjerai specialistė Rasuolė Rakauskaitė kiekvienai klasei vedė užsiėmimą „Profesija ir karjera“, skatino mokinius pasitikėti savimi, pažinti save ir savo galimybes, renkantis profesiją, pabaigoje 5–8 klasių mokiniams organizavo karjeros ir profesijų pažinimo protmūšį, tobulino karjeros kompetencijas per 4 karjeros planavimo žingsnius/ sritis.
Džiugu, jog prie pradinių kla­sių mokinių veiklų prisijungė ir mokinių tėveliai, šeimos nariai. Justina Rik­terė mokiniams pristatė audėjo profesiją, mokė austi, supažindino su audimo staklėmis bei savo kuriama produkcija. Asta Radvilienė vedė žaidimą apie profesijas, papasakojo apie įmonės vadovo funkcijas ir veiklą. Indrė Petraškienė ir Deividas Lipeikis mokiniams vedė fizinio ugdymo pamoką, Agnius Liupševičius supažindino su vandensvydžio sporto šaka, papasakojo, kokių asmeninių savybių reikia sportininkui, vandensvydininkui. Elektrėnų visuomenės sveikatos biuro kineziterapeutas Ugnius Zdanevičius mokė, kaip rei­kia sveikai sportuoti, visuomenės sveikatos specialistė Stanislava Liud­vinavičienė aiškino, kaip suteikti pirmąją pagalbą.
Priešmokyklinio ugdymo gru­pės vaikai su mokytoja Gražina Morkūnaite tą dieną pakeitė tradicines ugdymosi aplinkas ir išvyko į perlinių danielių ūkį. Vykdami autobuse taip pat kalbėjosi apie įvairias profesijas, apie ūkyje dirbamus darbus, aiškinosi, kodėl ir kaip reikia prižiūrėti ir maitinti ne tik namuose auginamus gyvūnėlius, bet ir tuos, kurie visus metus gyvena lauke.
Nuoširdžiai dėkojame mokinių tėveliams, klasių auklėtojoms, mokytojams, ugdymo karjerai specialistei, Elektrėnų visuomenės sveikatos biurui, AB „Ignitis grupė“ už bendradarbiavimą, už mokiniams skirtą laiką, ugdymo karjerai kompetencijų ugdymą! Mokiniams labai patiko ši netradicinio ugdymo diena, kiekvienas atrado, kas jam patiko labiausiai. Svarbu įskiepyti suvokimą, kad išsilavinimas, kompetencijų ugdymas yra pamatas tinkamos profesijos pasirinkimui, sėkmingos karjeros planavimui. Svarbu nepavargti ieškoti galimybių mokytis visą gyvenimą.

Beata Jocaitytė Bildziukienė,
Ramunė Matonienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų