UAB “ VAATC “ – už saugią ir švarią aplinką sąvartyne

UAB “ VAATC “ – už saugią ir švarią  aplinką sąvartyne
Kasdien į Regioninį komunalinių atliekų sąvartyną  Kazokiškėse atbilda apie 120 šiukšlių surinkimo sunkvežimių.

Čia per dieną atgabenama apie 1000 tonų atliekų, kurios iškraunamos, lyginamos, presuojamos ir talpinamos į atliekų šalinimo sekcijas, po to –  į kaupus, kurie kruopščiai prižiūrimi. Kaupo sekcijos užpildomos palaipsniui, kad  filtratas būtų surenkamas atskirai nuo paviršinių kritulių vandens.
Nuolat kontroliuojama sąvartyno aplinkos būklė. Pasak Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (UAB “VAATC”) l. e. direktoriaus pareigas Osvaldo Markevičiaus, dėl komunalinių atliekų sąvartyno poveikio aplinkai kontrolės įdiegta aplinkos monitoringo sistema: nustatyta tvarka pagal  parengtas ir su atitinkamomis institucijomis suderintas programas vykdomi požeminio vandens, sąvartyno dujų bei filtrato stebėjimai. Be to, Kazokiškių sąvartyne nuolat diegiamos priemonės, atitinkančios griežčiausius aplinkosaugos reikalavimus. Imamasi visų priemonių, užtikrinančių poveikio aplinkai  ir gyventojams saugumą.
Siekiant sumažinti išsiskiriančių dujų koncentraciją, nuolat atliekamas deponuotų atliekų tankinimas ir  perdengimas.A ntai, UAB “VAATC ” pernai  įsigijo  ir eksploatuoja JAV pagamintą “New Waste Concept”- modernų atliekų dengimo įrenginį –vienintelį Lietuvoje, kaip ir šalto rūko generatorių ( žiūr. nuotr.). Šis įrenginys naudojamas, siekiant kiek įmanoma daugiau optimizuoti  atliekų apdorojimo procesą, – sako “VAATC” direktoriaus pavaduotojas plėtrai Jurijus Valiūnas. Jo veikimo principas paprastas, tačiau labai efektingas.Didelėje talpoje sumaišomas vandens, popieriaus gamybos atliekų (plaušo) ir specialaus polimero mišinys. Šita masė nedidelio storio ( 1-2 cm) sluoksniu paskleidžiama ant atliekų. Po kurio laiko ši medžiaga sukietėja ir sudaro plutą atliekų paviršiuje. Dėl šios plutos atliekų nebenešioja vėjas, paukščiai nebeturi galimybės susirasti sau maisto. Ir labai svarbu – sąvartyne susidarančios dujos išeina tik per specialius šulinius, kur jos yra sudeginamos, o  ateityje bus panaudojamos energetikai.
Tai ne vienintelės modernios priemonės sąvartyne. Siekiant sumažinti dujų išsiskyrimą į aplinką, nuo pat sąvartyno veiklos pradžios įrengta pasyvi, o šiuo metu   rengiama aktyvi dujų surinkimo sistema. Surinktos šiuo metu sąvartyno dujos deginamos specialiai tam pastatytuose fakeluose. Ateityje, susidarius itin dideliems surenkamų dujų kiekiams, jos numatomos panaudoti elektros energijai gaminti.
Susidarančių dujų sudėtį ore neutralizuoja šalto rūko generatorius, kuris, kaip jau buvo minėta, yra vienintelis Lietuvoje.Generatorius veikia panašiai kaip ir sniego patranka. Absoliučiai netoksiška, nekenkianti mikroorganizmams ir draugiška aplinkai priemonė “Sanosorb”  yra išpurškiama į orą, kur ji absorbuoja ore esančias dulkes ir jas neutralizuoja.
Štai kiek išvardinta priemonių, kurių imasi UAB “VAATC”  investuodama į švarią aplinką. Naudojamos naujos modernios, kituose Lietuvos sąvartynuose  dar neišbandytos, ir jau pasiteisinusios praktikoje priemonės, ieškoma geriausių kompleksinių sprendimų, kaip sukurti saugią ir švarią aplinką.

Angelija Jurkevičienė
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų