Tvarka turi būti

Tvarka turi būti
Julija KIRKILIENĖ

Birželio paskutinį trečiadienį vykusiame posėdyje savivaldybės taryba tarp 34 svarstytų klausimų patvirtino keletą svarbių  taisyklių, kurių laikytis reikėtų savivaldybės gyventojams.  Taryba patvirtino savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietų tvarkymo ir švaros  taisykles, paplūdimių ir maudyklų eksploatavimo ir žmonių elgesio vandens telkiniuose taisykles, mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarką, gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarką ir dar kitų taisyklių, liečiančių atskiras gyventojų grupes. Nors kai kurios patvirtintos  taisyklės tarybos nariams atrodė neįvykdytinos, jas tarybos nariai vis bandė keisti, taisyti, tobulinti, bet visos jos buvo patvirtintos, nes gyventojai turi suprasti, kad savivaldybėje tvarka turi būti.

Kontrolierius dar pakontroliuos

Pirmuoju klausimu tarybos nariai diskutavo, ar leisti savivaldybės kontrolieriui Juozui Zaveckui dar padirbėti, ir kada naujai sudarytai pretendentų į savivaldybės kontrolieriaus pareigas komisijai skelbti konkursą kontrolieriaus vietai užimti. Kontrolierius turi amžiaus cenzą – 65 metus, bet jo tarnybą taryba vis gali pratęsti vieneriems metams. Vieną kartą  valstybės tarnyba kontrolieriui metams  jau  buvo  pratęsta iki š.m. liepos 29 d. Kaip paaiškėjo iš tarybos narių diskusijos, savivaldybės meras, nesulaukęs kontrolieriaus prašymo pratęsti tarnybą, pateikė sprendimo projektą dėl pretendentų į savivaldybės kontrolieriaus atrankos komisiją. Kitą dieną po šio sprendimo projekto paruošimo, prašymą atnešė ir Juozas Zaveckas.  
Į tarybos narės Danguolės Kliucevičienės klausimą, kaip pats kontrolierius vertina savo darbą, atsižvelgiant į Pirminės sveikatos priežiūros centro skandalą,  J. Zaveckas sakė, kad ir pats, ir savivaldybėje dirbusi audito komisija jo darbą vertina teigiamai ir jis dar galįs padirbėti. J. Zavecką užtarė ir komisijos pirmininku paskirtas tarybos narys Algimantas Adomaitis, ir meras Kęstutis Vaitukaitis, primindamas, kad savivaldybės kontrolierius pareiga yra ne bausti, bet surasti klaidas ir jas rekomenduoti pataisyti.
Savivaldybės kontrolieriaus atlyginimas yra maždaug 500 litų mažesnis nei mero ir  porą šimtų didesnis už administracijos direktoriaus. Šių metų I ketvirtį vidutinis kontrolieriaus vieno mėnesio atlyginimas buvo 4302 Lt neatskaičius mokesčių, todėl kandidatų į jo vietą komisijai ilgai ieškoti, matyt, neteks.  posedis_2

Teks gyventi  švariau

Tarybos nariams labai rūpi, kad savivaldybės gyventojai gyventų švariai ir, kaip pajuokavo A. Adomaitis, gamtinių reikalų ant dirvos neatliktų ir jos neterštų fekalijomis.  Kaip miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių gyventojams reikės laikytis švaros ir vietovių tvarkymo taisyklių, sprendimo projekte surašyti net 35 punktai, iš kurių beveik kiekvienas dar turi po keletą papunkčių. Ilgiausiai tarybos nariai diskutavo, kaip gyventojams laikytis sanitarinių reikalavimų vietose, kur nėra centralizuoto nuotekų tvarkymo.  Informaciją, kaip savivaldybėje tvarkytis, ką drausti, kokie sanitariniai reikalavimai ir kokia laukia atsakomybė už taisyklių pažeidimus  nekilnojamojo turto savininkų, nuomininkų, renginių organizatorių, prekybininkų, įstaigų, įmonių, gamyklų ir net maldos namų, meras pažadėjo plačiai viešinti, kad visi žinotų ir tų taisyklių laikytųsi. Taisyklių laikymosi kontrolę pagal kompetenciją vykdys priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, aplinkos apsaugos agentūros, policijos komisariatas, savivaldybės administracijos vadovai, seniūnai.  Visi jie galės bausti gyventojus, nesilaikančius patvirtintų taisyklių, o nuobaudos asmenų neatleis nuo prievolės tvarkos laikytis.

Nustatė, kaip elgtis paplūdimiuose

Paplūdimius tvarko ir prižiūri savivaldybės įstaigos, įmonės ar bendrovės, kurioms tai pavedama administracijos direktoriaus įsakymu. Bet kas sutvarkyta, nevalia ardyti – gyventojai tai galėtų įsisąmoninti ir be tarybos sprendimo. O kol žmonės to nesupranta, savivaldybės taryba nusprendė, kur galima plaukioti motorinėmis plaukiojimo priemonėmis, vandens dviračiais. Taryba nusprendė, kad šunų paplūdimiuose vedžioti ir maudyti negalima nei žiemą, nei vasarą, negalima vartoti  alkoholinių gėrimų, negalima teršti aplinkos, gadinti ir laužyti inventoriaus, pažeisti viešosios tvarkos ir net skinti retus augalus. Maudyklose draudžiama skalbti skalbinius, nardyti ne tam skirtose vietose, vaikams iki 12 m. negalima maudytis be tėvų priežiūros ir dar daug įvairiausių draudimų į taisykles surašė ir pagąsdino, kad nesilaikant šių taisyklių, asmenims taikomos administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsniuose numatytos nuobaudos. Taisyklėse numatyta, kas kontroliuos šių taisyklių nesilaikymą, bet kaip pagauti nenaudėlius, laužančius inventorių, jokios taisyklės numatyti negali. Štai Elektrėnų naujai įrengtame paplūdimyje, nors yra įtaisytos stebėjimo kameros, bet niekas negali surasti, kas nusukinėjo geriamo vandens čiaupus.

Vietoj vaiduoklio planuojamas viešbutis

Savivaldybės taryba stengiasi, kad per du – tris   metus prie sutvarkyto paplūdimio vietoj namo vaiduoklio „Poseidonas“ atsirastų naujas viešbutis.  Taryba leido savivaldybės merui Kęstučiui Vaitukaičiui pasirašyti nuomos sutartį su UAB „Vesteksa“ ir Ryčiu Daugėla. Toje sutartyje numatyta, kad per vienerius metus nuo sutarties pasirašymo dienos nuomininkas parengs nuomojamų statinių renovavimo, rekonstrukcijos projektą ir jį pateiks savivaldybės administracijai. Statinius nuomininkai įpareigojami rekonstruoti savo lėšomis ir per dvejus metus investuoti ne mažiau 2 milijonų litų.  Už tai, kad senąjį „Poseidono“ pastatą ir prie jo priskirtą žemę  49 metams savivaldybė pigiai išnuomojo  „Vesteksai“ ir R. Daugėlai, šie neatlygintinai perleidžia VšĮ „Jaunimo krantas“ dalininko teises savivaldybės tarybai, prieš tai atsiskaitę su kreditore Vilija Malinauskaite, taip pat atsisako visų pretenzijų į nuostolius, susijusius su „Jaunimo kranto“ veikla.
Taryba taip pat pritarė pakeisti to „Poseidono“ pastato paskirtį – pakeitė iš administracinės į viešbučių. Taip, atrodo, bus išspręsta įsisenėjusi „Jaunimo kranto“ problema , o vietoj namo vaiduoklio prie Elektrėnų marių  iškils viešbutis.  Tokiam sprendimo projektui neprieštaravo net opozicija.

Kodėl pinga – brangsta šiluma

Pranešimai spaudoje, kad šalies miestuose, kuriuose pagrindinis kuras šilumos gamyboje yra gamtinės dujos, nuo liepos 1 dienos kils šilumos kainos, neaplenkė ir Elektrėnų. Elektrėnų komunalinio ūkio (toliau EKŪ) direktorius Ričardas Leckas tarybos nariams paaiškino Valstybinės kainų komisijos politiką: dėl besikeičiančios realizacijos šilumą teikiančioms įmonėms Valstybinė kainų komisija reguliuoja ir kainas,  jei šilumos parduodama daugiau, tai pelnas yra didesnis, jei mažiau – mažesnis, todėl Kainų komisija kiekvienais metais keičia centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias ateinantiems metams. Ta dedamoji kaina, pasak R. Lecko, pakilo dėl infliacijos, dėl naujo mokesčio, kurį įvedusi ta Kainų komisija, dėl neįvertintų faktorių, ir viską sudėjus, šiltas vanduo ir „gyvatukas“ gyventojams nuo rugpjūčio 1 d. pabrangs beveik 1 centu už 1 kw/h.
Niekas tokiems R. Lecko paaiškinimams neprieštaravo, nes visa kaltė sumesta buvo Kainų komisijai. EKŪ direktorius redakcijai sakė, kad savivaldybė nėra pajėgi sustabdyti kylančių šilumos kainų  ne tik dėl  dujų kainų kaitos, bet ir dėl „Lietuvos energijos“ geranoriškumo trūkumo.

Nustatė, kaip naudotis automobiliais

Savivaldybės taryba pirma skaudžiai nubaudusi Pirminės sveikatos priežiūros centro direktorių Zenoną Belicką už automobilių pirkimus ir pardavimus, šiame posėdyje  nusprendė, kaip savivaldybės įmonėse ir viešosiose įstaigose   reikia automobilius įsigyti, nuomotis ir naudotis.
Nuo šiol tarnybiniais automobiliais eiliniai darbuotojai naudotis negalės. Įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, tarnybiniais automobiliais tarnybos reikmėms naudotis galės tik vadovai, jų pavaduotojai, vyriausieji buhalteriai, padalinių vadovai ir jų pavaduotojai. Įsigyti automobilius jie galės tik vadovaudamiesi viešųjų pirkimų įstatymu ir gavus tarybos sutikimą. Automobilių išlaikymui išlaidos negalės viršyti 3 procentų atitinkamų metų darbo užmokesčiui numatytų lėšų. Būtinai turės būti paskirtas žmogus, atsakingas už tarnybinių automobilių eksploatavimą ir techninę priežiūrą. Tarnybiniai automobiliai turi būti pažymėti įmonės ar įstaigos logotipais.  Savivaldybės įstaigos, pasibaigus ataskaitinių metų ketvirčiui, privalės tarybai pateikti informaciją apie tarnybinių automobilių įsigijimo, automobilių nuomos, tarnybinių automobilių ir asmeninių automobilių naudojimo tarnybos reikmėms išlaidas.

Kiti sprendimai ir informacija

Taryba birželio posėdyje taip pat patvirtino Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro (vadovas Kristijonas Kameneckas), kuris įkurtas prie Greitosios medicinos pagalbos stoties prijungus Vievio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę bei Vievio polikliniką, 2012 m. veiklos užduočių projektą, Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro, kurio vadovas Zenonas Belickas triukšmingai buvo atleistas gegužės mėnesio tarybos posėdyje,  įstatus, nustatė valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifus ir lengvatas, nustatė neapmokestinamų žemės sklypų dydžius ir kita. Viso taryba apsvarstė 34 sprendimų projektus, iš kurių daugumai pritarė vienbalsiai, kas retai būna tarybos posėdžiuose. Posėdžio pabaigoje meras informavo, kad Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centre bus atliktas nepriklausomų auditorių patikrinimas, pasitarė, ar pradėti projektus dėl buvusios pagrindinės (rusų)  mokyklos patalpų pritaikymo tarybos darbui, informavo apie dviračių tako projekto vykdymą – 2 milijonus litų šiam projektui jau gavo iš ES , o 900 tūkst. litų dar tikisi gauti iš kitų fondų. Ieškoma projekto darbų atlikėjų, jau esą paskelbtas konkursas ir iki rudens projektas galėtų būti įvykdytas.

Vaitukaičiui nuo Adomaičio

Po mero informacijos tarybos narys A. Adomaitis raštiškai pateikė du paklausimus merui K. Vaitukaičiui, pažymėdamas, kad tie paklausimai yra nuo Adomaičio.   
Pirmas paklausimas buvo dėl Elektrėnų paplūdimio. A. Adomaitis klausė mero, kodėl didžiulius Europos Sąjungos ir savivaldybės pinigus kainavęs   paplūdimio projektas atliktas nekokybiškai. A. Adomaitis prašė raštu informuoti: 1. Kas projektavo ir vykdė darbus renovuojant Elektrėnų paplūdimį, kokios bendrovės dalyvavo konkurse, kas tiesiogiai  iš savivaldybės administracijos atsakingas už darbų priežiūrą, kas pasirašė darbų priėmimo  aktą?  2. Kokia pinigų suma numatyta vienam projekto įgyvendinimui, kokia suma jau panaudota ir kiek dar paplūdimio renovacijai pabaigti reikia pinigų, kokie darbai ir kokiais terminais dar turėtų būti atlikti? 3. Ar bus pareikalauta personalinės  atsakomybės, paaiškėjus, kad šio projekto įgyvendinimas dėl kažkieno veikimo ar neveikimo atneš savivaldybei materialinių nuostolių?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69