Trumpiausias posėdis savivaldybės istorijoje

Trumpiausias posėdis savivaldybės istorijoje

Julija Kirkilienė

Rugsėjo 29 dienos posėdis pradėtas buvo tylos minute prieš savaitę mirusiam nusipelniusiam energetikui, Elektrėnų įkūrėjui ir puoselėtojui, pirmajam Elektrėnų gaarbės piliečiui Pranui Noreikai pagerbti. Vėliau per 1,5 val. apsvarstyta buvo 14 sprendimų projektų ir visiems pritarta. Kaip sakė meras Kęstutis Vaitukaitis, tai buvęs pirmasis toks trumpas posėdis per visus 21 savivaldybės gyvavimo metus.

Klausimai apie pinigus
Pirmieji sprendimo projektai tarybai pateikti buvo apie pinigus. Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jekaterina Goličenko pristatė klausimus dėl strateginio veiklos plano papildymo ir šių metų biudžeto pakeitimo. Kadangi tarybos nariai sprendimo projektus išnarsto komitetų posėdžiuose, tai tarybos posėdyje belieka tik balsuoti. Strateginį planą pakeisti reikėjo todėl, kad Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos papildomai lėšų skyrė organizuoti asmeninės pagalbos teikimą, ir Nacionalinė mokėjimo agentūra skyrė lėšų Semeliškių ir Kietaviškių vaikų dienos centrų plėtrai. Už 20 tūkst. eurų, gautų iš Valstybės, ir 5 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto Semeliškių ir Kietaviškių seniūnijose žadama daugiau paslaugų teikti vaikų ir jaunimo užimtumui, įrengti erdves jaunimui.

Posėdžio pradžioje Tylos minute pagerbtas Prano Noreikos atminimas

Savivaldybės biudžetą pakeis­ti teko todėl, kad savivaldybė iš Valstybės biudžeto gavo per 120 tūkst. eurų tikslinių dotacijų, iš jų per 40 tūkst. eurų socialinėms paslaugoms plėsti ir pašalpoms mokėti. Iš likusių pinigų reikės finansuoti naujus projektus, pavyzdžiui, Ukmergės, Širvintų ir Elektrėnų turizmo projektą, Semeliškių gimnazijai skirs pinigų tęsti projektui „Kokybės krepšelis“, pagal kurį moksleiviams bus teikiamos papildomos konsultacijos, lopšeliui-darželiui „Drugelis“ pirks virtuvės įrangą, pinigų reikės pedagogų kvalifikacijos kėlimui, išeitinėms išmokoms ir pan.
Pinigų šiek tiek reikės ir atlygio padidinimui budinčiam globotojui, jei globotinis nėra giminaitis. Papildomai lėšų skirta ir Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosioms programoms. Po pirmojo vertinimo lėšų neužteko lopšelio-darželio „Pasaka“ projektui „Jei būsi atidus, liksi sveikas ir saugus“ bei bendruomenės „Elektrėnų kraštas“ projektui „Elektrėnų krašto ekotakas“. Šiame posėdyje pritarus pakeis­ti Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmatą, „Pasakos“ projektui skirta 1200 eurų, o bendruomenės projektui – 2000 eurų.

Kontrolierių nekontroliavo
Naujasis savivaldybės kontrolierius Egidijus Šinkūnas pristatė Kontrolieriaus ir audito tarnybos 2020 m. veiklos ataskaitą. Nors kontrolierius tuo metu nedirbo, bet ataskaitą pristatė su visais skaičiais, grafikais, išvadomis, vaizdine medžiaga ir paaiškinimais. Nors tarnyboje pusmetį dirbo tik viena darbuotoja, bet audituotiems subjektams pateikta buvo net 50 rekomendacijų, iš kurių 42 jau įgyvendintos, o kitos vis dar įgyvendinamos. Tarybos nariai kontrolieriui neturėjo nei klausimų, nei priekaištų. Taryba patvirtino dar ir Narkotikų kontrolės komiteto nuostatų pakeitimus. Tuose pakeitimuose iš nuostatos „vertina, kaip vyk­doma narkotikų, tabako, alkoholio prevencijos priemonės švietimo, gydymo ir socialinių paslaugų įstaigose“ išbraukė žodžius „tabako“ ir „alkoholio“. Kodėl minėtus žodžius išbraukė, projekto teikėjos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotojos sveikatos apsaugai Virginijos Liepinytės-Medeikės niekas nepaklausė. Tuose pakeitimuose dar nuostata, kad komisijos protokolai būdavo įteikiami komisijos nariams ir suinteresuotiems asmenims, pakeista, kad dokumentai bus saugomi Archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Reikia žinoti
Taryba pritarė, kad ligoninėje naujam įsteigtam Dienos stacionaro Geriatrijos skyriui reikalingos ir naujos pareigybės. Pagyvenusiems pacientams paslaugas teiks 6 nauji specialistai: vaistininkas, geriatras, psichologas, socialinis darbuotojas, ergoterapeutas ir paramedikas. O naujai įkurtai bendrovei Elektrėnų autobusų parkui taryba pritarė už dyką atiduoti 3 mokyklinius autobusiukus, kurie stovi mokyklų rezerve. Kadangi Autobusų parkas turi automobilių ­remonto skyrių, tai senus autobusiukus patys susiremontuos ir paleis į ­reisus, vietoj pustuščių didelių autobusų. Bet dėl to, kad parkas dovanų gavo autobusiukus, pravažiavimo bilietų kainos nesumažės. Šiame posėdyje patvirtino kainas, kokios ir buvo, bet naujais metais kainos bus peržiūrėtos ir, ko gero, padidintos.
Tokie gyventojams svarbesni klausimai buvo posėdyje svarstomi ramiai, be ginčų, be intrigų ir net be papildomų klausimų ar informacijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69