Trakų darbo birža įgyvendina ESF projektą „Parama užimtumui ir mobilumui“

Trakų darbo birža nuo 2010 m. birželio mėn. įgyvendina ESF projektą „Parama užimtumui ir mobilumui“. Projekto tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų konkurencines galimybes darbo rinkoje ir padėti įsitvirtinti joje ar laikinai įsidarbinti.

Trakų darbo biržą per 2010 m. birželio – rugpjūčio mėn. į ESF projekto „Parama užimtumui ir mobilumui“ veiklas nusiuntė 51 bedarbį, iš jų:
-3 į darbo rotacijos priemonę, pakeičiant įmonės darbuotojus nėštumo ir vaiko priežiūros atostogų metu;
– 48 į įdarbinimo subsidijuojant priemonę ( iš jų 11 neįgaliųjų).
Dalyvaujant darbo rotacijos ir įdarbinimo subsidijuojant priemonėse mokama nustatyto dydžio darbo užmokesčio subsidiją.
Vykdant ESF finansuojamo projekto „Parama užimtumui ir mobilumui“, veiklą – profesinis mokymas, numatoma bedarbiams, turintiems aukštąjį išsilavinimą, suteikti galimybę tobulinti kvalifikaciją, o bedarbiams, neturintiems išsilavinimo –  įsigyti darbo rinkoje paklausiausias profesijas ir integruotis į darbo rinką. Profesijos pasirinkimas ar jos įgijimas gali būti ir paskata imtis savo verslo.     Dalyvaujantiems priemonėje bedarbiams mokymosi metu mokama stipendija, padengiamos kelionės ir apgyvendinimo, privalomo  sveikatos patikrinimo ir mokymo programos įgyvendinimo išlaidos.
Iš projekto lėšų numatyta finansuoti ir teritorinio judumo priemonę, kai bedarbiams, įsidarbinusiems darbo vietose, nutolusiose nuo jų gyvenamosios vietos daugiau kaip 30 km ir pateikus atitinkamus dokumentus.
Išsamesnę informaciją galite rasti Trakų darbo biržos internetinėje svetainėje www.ldb/TDB/Trakai.lt,   Trakų darbo biržoje 210 kab. arba Informacijos ir konsultacijų centruose:
V. Kudirkos g. 12 A, Trakai, tel. (8 528) 55 364,
Taikos g. 6B, Elektrėnai, tel. (8 528) 39 438.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų