Tradicinių amatų puoselėtojams – parama

Tradicinių amatų puoselėtojams – parama

Nuo balandžio 1-osios­ iki birželio 30 d. tradicinių amatų puoselėtojai galės teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėt­ros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą „Tra­dicinių amatų centrų plėtra“.

Pretenduoti verta 
Šis kvietimas išskirtinis tuo, kad paraiškas pateikusiems bus paskirtas 2014–2020 m. programos lėšų likutis, kuris sudaro 288 tūkst. eurų. Pe­reinamajam laikotarpiui lėšų ne­nu­matyta, tad kol kas nežinoma, kaip ­finansavimas keisis nuo 2023-iųjų metų.

Kretingos muziejaus Tradicinių amatų centras, kuriame gausu edukacijų, įsikūręs istorinėje vietoje – buvusiame Dvaro šiltnamyje

Šiuokart prioritetas teikiamas tiems Tradicinių amatų centrams, kurie pagal KPP finansavimo taisykles jos dar nėra gavę. Įvairiuose Lietuvos rajonuose dabar veikia 19 Tradicinių amatų centrų. Juose ne tik kuriami išskirtiniai, mūsų tautos identitetą išreiškiantys dirbiniai, bet ir mokoma tradicinių amatų – gaminti įvairius valgius, drabužius, baldus, senoviškus rakandus. Kretingos muziejaus Tradicinių amatų centre tarp populiariausių edukacinių programų, skirtų ir vaikams, ir suaugusiesiems, – „Kretingos dvaro saldaininė“, kur verdami karameliniai saldainiai ir supažindinama, kaip saldumynai Kretingos dvare buvo gaminami grafų Tiškevičių laikais. Programa „Medžio raižiniai – žemaičių grafika“ – tai pažintis su tradicine liaudies grafika ir medžio raižinių istorija Žemaitijos regione, be to, – išskirtinė galimybė kartu su Kretingos rajono tautodailininkais medžio raiži­nį atspausti ant popieriaus.
Tiek vietinių žmonių, tiek atvykusių iš svetur dėmesio kaskart sulaukia „Kretingos dvaro kepiniai“ – naminė duona kepama duonkepėje krosnyje, atkurtoje pagal žemaičių tradicijas. „Rinktinių juostų audimas“ – šios edukacinės programos dalyviai sužino apie žemaičių juostų rūšis, raštų įvairovę ir reikšmę kultūrai, išgirsta apie audimo žaliavos paruošimą, o profe­sionali audėja išmoko apmesti metmenis ir rankinėmis staklėmis austi juosteles.
Pasak direktorės Vidos Kanap­kienės, trečiuoju programos paraiš­kų teikimo etapu Kretingos muziejus Tradicinių amatų centrui buvo gavęs 109 tūkst. 478 eurus paramos. Pasinaudojus šiais pinigais, prie Centro įrengta aikštelė ir pastatyti trys nameliai-dirbtuvės tautodailininkams-medžio drožėjams, tekstilininkams, kitiems sertifikuotiems amatininkams, kad jie čia Amatų švenčių metu galėtų ir demonstruo­ti, ir prekiauti savo dirbiniais.
„Kad yra naujas kvietimas teikti paraiškas KPP paramai gauti, – žinome ir jau pasirengę startuoti“, – atviravo direktorė.
Dabar jos vizijoje – praplėsti Tradicinių amatų centro pastatą ir įrengti karpinių bei medžio raižinių dirbtuves.

Kas gali gauti paramą
Pagal veiklą į paramą gali pretenduoti tik viešieji juridiniai as­menys, o remiama veikla – plėtra tradicinių amatų centrų, kurie patenka į Tradicinių amatų centrų sąrašą. Žinotina, kad nebus priimamos kartu su partneriais teikiamos paraiškos.
Projektai, įgyvendinami pagal veiklą „Tradicinių amatų cen­trų plėtra“, gali būti vykdomi tiek kai­mo vietovėje, tiek mieste, išskyrus didžiuosius Lietuvos miestus – Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Panevėžį ir Šiaulius.
Paramos gali sulaukti amatų ­centrai, teikiantys viešąsias paslaugas, tai yra tie, kurie organizuoja mokymus, edukacinius užsiėmimus, rengia paskaitas, demonstruoja tradicinius amatus ir pan., o veiklose­ dalyvauja tradiciniai amatininkai, ser­tifikavę tautinio paveldo produktus.
Planuojamas vykdyti projektas turi atitikti rajono savivaldybės plėtros strateginį planą. Vykdomas projektas – ne pelno projektas, jį įgyvendinant įsigytos investicijos nukreiptos tik į visuomenės viešiesiems poreikiams tenkinti ­naudojamo turto atnaujinimą. To­kių reikalavimų laikomasi ir visą projekto kontrolės laikotarpį.

Didžiausia suma – 200 tūkst. Eur
Didžiausia numatyta skirti paramos suma vienam projektui siekia 200 tūkst. Eur. Šios paramos lėšomis kompensuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Lėšos skiriamos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto.
Už paramos lėšas galima įsigyti naujos įrangos ir įrenginių, technikos, taip pat baldų, kitų įgyvendinimo taisyklėse nurodytų prekių; priemonių ir medžiagų, reikalingų tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimas ir tradiciniams amatams demonstruoti; atlikti projektui įgyvendinti būtinų statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto darbus; projekto įgyvendinimo vietoje sukurti viešąją infrastruktū­rą – apšvietimą, privažiavimą ir kt.
Paramos lėšomis kompensuojamos ir viešinimo bei bendrosios išlaidos. Bendrųjų išlaidų finansuojama dalis gali būti ne didesnė kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM, taip pat ne didesnė kaip 1 tūkst. 800 Eur, o jei projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, – ne didesnė kaip 3 tūkst. Eur kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM.

50 balų – būtini
Pareiškėjų projektai pagal veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“ vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Paraiškose prašomai paramos sumai ­viršijus kvietimui skirtąją, sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
Jei pareiškėjas planuo­ja, kad tradicinis amatų centras, į kurį investuojama paramos lėšomis, į savo veiklą įtrauks 10 ir daugiau tradicinių amatininkų, sertifikavusių tautinio paveldo ­produktus, – suteikiama 20 balų.
Jei tradicinis amatų centras ­vykdo tradicinių amatų mokymus pagal Žemės ūkio ministerijos sertifikuotas tradicinių amatų mokymo programas, suteikiama 20 balų.
Jei tradicinių amatų centro patalpose demonstruojami tradici­niai amatai, suteikiama 20 balų.
Jei tradicinių amatų centras ­vykdo tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus vaikams ir jaunimui, suteikiami 25 balai.
Jei tradicinių amatų centras rengia tautinio paveldo produktų ekspozicijas arba parodas, suteikiama 15 balų.
Mažiausias privalomas paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 50. Tiek nesurinkus, paraiškos atmetamos.

Dariaus Šypalio nuotr.

 

 

 

 

Užs. 1961

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69