Teismas nustatė – Arvydas Vvyšniauskas Viešųjų ir privačių interesų nepažeidė

Teismas  nustatė – Arvydas Vvyšniauskas  Viešųjų ir privačių interesų nepažeidė

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. gegužės 9 d. nusprendė tenkinti pareiškėjo Arvydo Vyšniausko apeliacinį skundą, atsakovo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (Komisijos) apeliacinį skundą atmesti ir panaikinti 2010 m. sausio 22 d. sprendimą Nr. KS-9, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

Pagarbiai, savivaldybės tarybos narys Arvydas VYŠNIAUSKAS

Šis Lietuvos vyriausiojo teismo sprendimas neskundžiamas.

Keli faktai apie esminius šio proceso dalykus. Elektrėnų savivaldybės tarybos Liberalų ir centro sąjungos ir Naujosios sąjungos jungtinė frakcija, atstovaujama frakcijos seniūno Gedimino Kriščiūno, 2009 m. spalio 8 d. pareiškimu kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją ,,Dėl asmenų, dirbančių valstybės tarnyboje, veiksmų teisinio įvertinimo“. Šiuo pareiškimu frakcija siekė įvertinti, ar Elektrėnų savivaldybės meras Arvydas Vyšniauskas 2009 m. rugsėjo 23 d. savivaldybės tarybos posėdyje neprivalėjo nusišalinti nuo sprendimo priėmimo dėl nepasitikėjimo juo pačiu. Ginčas kilo dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2010 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. KS-9, kuriuo konstatuota, jog Elektrėnų savivaldybės meras pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, nes dalyvavo balsavime dėl klausimo, susijusio su jo asmens vertinimu, procedūroje, nevykdė nustatytos prievolės vengti interesų konflikto, taip pat nedeklaravo galimo viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto, galėjusio kilti ir kilusio jam dalyvaujant klausimų, susijusių su jo asmens vertinimu, sprendimo procedūrose.

Pareiškėjas A. Vyšniauskas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2010 m. sausio 22 d. sprendimą Nr. KS-9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 30 d. sprendimu Komisijos sprendimo dalį, kuria pripažinta, kad pažeistos Įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostatos, panaikino.

Pareiškėjas A. Vyšniauskas skundu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį  administracinį teismą dėl visiško skundo patenkinimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. gegužės 9 d. byloje sprendė klausimą dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo, kuriuo konstatuota, jog pareiškėjas nepapildė privačių interesų deklaracijos, nevykdė prievolės vengti interesų konflikto ir nenusišalino nuo klausimų, susijusių su jo asmens vertinimu, sprendimo procedūrų bei tokiu būdu pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (Įstatymo) reikalavimus, teisėtumo ir pagrįstumo.

Įvertinusi išdėstytą teisinį reglamentavimą ir atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija įvertino, jog pareiškėjas nepagrįstai pripažintas pažeidusiu Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies ir 7 straipsnio 2 dalies nuostatas. Teisėjų kolegija taip pat įvertino, kad Komisijos argumentas, jog kai asmuo jau yra paskirtas į atitinkamas mero ar mero pavaduotojo pareigas ir savivaldybės tarybos posėdyje yra svarstomas klausimas dėl nepasitikėjimo juo (neigiamai įvertinama veikla), asmuo privalo nusišalinti nuo balsavimo, yra nepagrįstas. Tiek Komisija, tiek pirmosios instancijos teismas pareiškėjo, kaip savivaldybės tarybos nario, ėjusio mero pareigas, dalyvavimą sprendžiant klausimą dėl mero atleidimo nepagrįstai traktavo kaip lėmusį Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimą. Konstatavus, kad nagrinėjamu atveju privataus pareiškėjo intereso nebuvo, darytina išvada, jog pagrindo vykdyti Įstatyme numatytą pareigą ir papildyti deklaraciją taip pat nebuvo.

Teisėjų kolegija nusprendė pareiškėjo A. Vyšniausko skundą tenkinti, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2010 m. sausio 22 d. sprendimą Nr. KS-9 panaikinti.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nustatė – Arvydas Vyšniauskas viešųjų ir privačių interesų nepažeidė.

Įvertinęs susidariusią situaciją, kviečiu tarybos narius kalbėti faktų kalba.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69