Lietuvos elektrinė baigia veiklą

Gegužės 11 d. įvykusiame akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ valdybos posėdyje apsvarstyta ir pritarta parengtam bendrovės ir akcinės bendrovės „Lietuvos elektrinė“ (toliau bus vadinamos Bendrovės) reorganizavimo sąlygų projektui. Reorganizavimo sąlygų projektą „Lietuvos energija“ buvo parengusi 2011 m. sausio 19 d. visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Parengta pagal Lietuvos energijos pranešimą

Bendrovės reorganizuojamos sujungimo būdu į akcinę bendrovę „Lietuvos energija“, buveinę įregistruoti numatoma  Elektrinės gatvėje 21, Elektrėnuose. AB „Lietuvos energija“  perims visą Bendrovių ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, taip pat ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius ir kitus įsipareigojimus, gautinas ir mokėtinas sumas pagal Bendrovių sudarytas sutartis ar kitais pagrindais kylančias prievoles. AB „Lietuvos energija“ taip pat perims visas kitas Bendrovių teises ir pareigas pagal sandorius bei kitais pagrindais atsiradusias prievoles, teises ir pareigas, kylančias iš kitų Bendrovių sudarytų dokumentų (techninių sąlygų, projektavimo sąlygų ir kt.), išskyrus Bendrovių teises ir pareigas, kurias Lietuvos Respublikos imperatyviomis teisės normomis draudžiama arba kurių negalima perduoti kitam asmeniui reorganizavimo metu. AB „Lietuvos energija“ taip pat perims visas teises į Bendrovių naudotas licencijas, leidimus bei atestatus (toliau – Licencijos), jeigu teisės aktai numato tokio teisių perdavimo galimybę (toliau aukščiau nurodytas AB „Lietuvos energija“ perimamas turtas, teisės ir pareigos įvardijami kaip Perduodamas turtas, teisės ir pareigos). Perduodamas turtas, teisės ir pareigos bei visi Bendrovių sandoriai bus įtraukti į AB „Lietuvos energija“ buhalterinę apskaitą iki to momento, kol ji įgis Licencijas ir kai šios Licencijos įsigalios.  Paaiškėjus Licencijų įsigaliojimo dienai, bus pasirašyti atskiri Perduodamo turto, teisių bei pareigų perdavimo-priėmimo aktai tarp AB „Lietuvos energija“ ir Bendrovių.

Su Bendrovių reorganizavimo sąlygomis (ir visais jų priedais), po sujungimo tęsiančios veiklą AB „Lietuvos energija“ įstatų projektu, Bendrovių praėjusių 3 paskutinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkiniais ir metiniais pranešimais, reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita bei Bendrovės valdybos parengta ataskaita apie numatomą reorganizavimą galima susipažinti nuo 2011 m. gegužės 12 d. iki įvyksiančio visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame bus sprendžiama dėl Bendrovių reorganizavimo sąlygų patvirtinimo ir kitų susijusių klausimų ir apie kurį bus pranešta Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.30 val. iki 16.30 val., penktadienį nuo 7.30 val. iki 15.15 val., adresu: Elektrinės g. 21, Elektrėnai.  Bendrovių reorganizavimo sąlygos ir kiti su reorganizavimu susiję dokumentai taip pat bus skelbiami Lietuvos Respublikos vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius bei Bendrovių internetinėse svetainėse http://www.le.lt ir http://www.lelektrine.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69