Tarybos posėdyje priimti sprendimai

2011-02-22 vyko Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis.
Posėdyje priimti sprendimai:

Nr. TS –22 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“.
Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010 metų veiklos ataskaitą.
Nr. TS–23 „Dėl Elektrėnų savivaldybės 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti Elektrėnų savivaldybės 2011–2013 metų strateginį veiklos planą.
Nr. TS – 24 „Dėl Elektrėnų savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“.
Šiuo sprendimu  nuspręsta patvirtinti Elektrėnų savivaldybės 2011 metų biudžetą:
biudžeto pajamas – 59735,6 tūkst. Lt, iš jų biudžetinių įstaigų pajamas – 1798,1 tūkst. Lt ir skolintas lėšas – 5263,2 tūkst. Lt;  biudžeto asignavimus – 59735,6 tūkst. Lt, iš jų išlaidoms – 57453,3 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 28105,2 tūkst. Lt, turtui įsigyti – 2282,3 tūkst. Lt (3 priedas), iš jų: valstybinėms funkcijoms atlikti –  8053,0  tūkst. Lt; mokinio krepšeliui – 19183,0  tūkst. Lt; iš įstaigų pajamų – 1912,2 tūkst. Lt;  savarankiškosioms funkcijoms – 30587,4 tūkst. Lt, iš jų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai – 850,0  tūkst. Lt (4 priedas), iš jų Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai – 117,2 tūkst. Lt (5 priedas); išlaidas investicijų projektams iš skolintų lėšų – 5263,2 tūkst. Lt.
Nr. TS –25 „Dėl Privatizavimo fondo lėšų 2011 metų sąmatos patvirtinimo“.
Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti Privatizavimo fondo lėšų 2011 metų sąmatą.
Nr. TS –26 „Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2010 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą patvirtinimo“.
Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2010 metų ataskaitą apie programos priemonių vykdymą.
Nr. TS – 27 „Dėl Kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Šiuo sprendimu  patvirtintas  Kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas.
Nr. TS – 28 „Dėl negyvenamųjų patalpų Taikos g. 6 A, Elektrėnai, nuomos“.
Šiuo sprendimu  nuspręsta išimties tvarka nuomoti 5 metams TEO LT, AB 30,63 m2 ploto negyvenamąsias patalpas R-72, esančias Taikos g. 6A, Elektrėnai.
Nr. TS –29 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties su I. Počepkienės personaline įmone pratęsimo“.
Šiuo sprendimu nuspręsta išimties tvarka pratęsti 67,77 m2 negyvenamųjų patalpų, esančių Laičių k., Semeliškių sen., Elektrėnų sav.,  nuomos sutartį 5 metams su I. Počepkienės personaline įmone, paliekant galioti ankstesnes nuomos sąlygas.
Nr. TS – 30 „Dėl žemės mokesčio“.
Šiuo sprendimu nuspręsta neatleisti nuo 2010 metų žemės mokesčio A. S., gyvenančio Žebertonių k., Elektrėnų sen.
Nr. TS – 31 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais“.
Šiuo sprendimu nuspręsta neišduoti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patalpose, esančiose Trakų g. 13, Vievis.  
Nr. TS – 32 „Dėl įgaliojimų suteikimo“.
Šiuo sprendimu nuspręsta įgalioti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti dokumentus, susijusius su Elektrėnų marių dalies naudojimu nesudėtingo statinio statybai.
Nr. TS – 33 „Dėl Vievio miesto ribų keitimo“.
Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti apklausos, vykdytos pagal Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-12-01 sprendimą Nr. TS-228, rezultatus, pritarti savivaldybės administracijos parengtiems dokumentams ir planams dėl Vievio miesto ribų keitimo bei siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pagal parengtus dokumentus ir planus priimti sprendimą dėl Vievio miesto ribų keitimo.
Nr. TS – 34 „Dėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo“.
Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti Elektrėnų savivaldybės socialinės srities įstaigų teikiamas socialinės globos kainas per mėnesį (kurias sudaro asmens nustatyto dydžio mokamos lėšos, įvertinus jo finansines galimybes, ir savivaldybės bei valstybės  biudžeto lėšos).
Nr. TS – 35 „Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo“.
Šiuo sprendimu nuspręsta nustatyti savivaldybės gyventojams maksimalų socialinės globos išlaidų finansavimo dydį per mėnesį (kurį sudaro asmens nustatyto dydžio mokamos lėšos, įvertinus jo finansines galimybes, ir savivaldybės bei valstybės  biudžeto lėšos).
Nr. TS – 36 „Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos 11 priedo patikslinimo“.
Šiuo sprendimu nuspręsta patikslinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2008-04-30 sprendimu Nr. TS-86 patvirtintos, 2009-04-29 sprendimu Nr. TS-86, 2010-01-27 sprendimu Nr. TS-10 ir 2010-10-27 sprendimu Nr. TS-219 patikslintos Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos 11 priedą.
Nr. TS – 37 „Dėl pritarimo sutarties pasirašymui“.
Šiuo sprendimu nuspręsta pritarti sutarties dėl Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų paslaugų teikimo pasirašymui su Vilniaus miesto savivaldybe ir įgalioti Elektrėnų savivaldybės merą pasirašyti sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe dėl Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų paslaugų teikimo.
Nr. TS –38 „Dėl Elektrėnų savivaldybės 2011 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo“.
Šiuo sprendimu  patvirtintas Elektrėnų savivaldybės 2011 metų socialinių paslaugų planas.
Nr. TS – 39 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS – 55 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ataskaitų“ papildymo“.
Šiuo sprendimu nuspręsta papildyti Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ataskaitos, patvirtintos Elektrėnų savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS – 55 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ataskaitų“, formą lentelėmis „Suteiktos II lygio medicininės reabilitacijos paslaugos ir jų pasiskirstymas“ ir „Suteiktos II lygio medicininės reabilitacijos procedūros“.
Nr. TS – 40 „Dėl Užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo“.
Šiuo sprendimu nuspręsta iš dalies pakeisti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2005-03-30 sprendimu Nr. TS – 48 patvirtintą Užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose mokėjimo tvarkos aprašą.
Nr. TS – 41 „Dėl pritarimo Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2006–2010 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2011–2013 metų strateginiam planui“.
Šiuo sprendimu nuspręsta pritarti Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2006–2010 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2011–2013 metų strateginiam planui.
Nr. TS – 42 „Dėl pritarimo Kietaviškių pagrindinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.
Šiuo sprendimu nuspręsta pritarti Kietaviškių pagrindinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.
Nr. TS – 43 „Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“.
Šiuo sprendimu patvirtinti Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinės mokyklos nuostatai.
Nr. TS – 44 „Dėl pritarimo Pastrėvio pagrindinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.
Šiuo sprendimu  nuspręsta pritarti Pastrėvio pagrindinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.
Nr. TS – 45 „Dėl pritarimo Vievio meno mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.
Šiuo sprendimu nuspręsta pritarti Vievio meno mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.
Patvirtinti tarybos sprendimai skelbiami www.elektrenai.lt (Teisinė informacija), yra savivaldybės administracijos 311 kab.

Elektrėnų savivaldybės
administracija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69