Tarybos posėdyje priimti sprendimai

2011-01-26 vyko Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis. Posėdyjepriimti sprendimai:

Nr. TS – 01 „Dėl personalinio priedo prie tarnybinio atlyginimo nustatymo Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininkui“.
Šiuo sprendimu nuspręsta nustatyti Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininkui personalinį priedą prie tarnybinio atlyginimo nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai.
Nr. TS –02 „Dėl leidimo įsigyti tarnybinius automobilius“.
Šiuo sprendimu nuspręsta įpareigoti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorių nuomos terminui pasibaigus nutraukti automobilių „Seat Altea“, kurių valstybiniai numeriai BHR 413, BHR 423 ir BHR 526, nuomos sutartis.  Leisti Elektrėnų savivaldybės administracijai nuomos terminui pasibaigus pirkti  automobilį „VW Passat“, kurio valstybinis numeris  BHR 360, už likutinę vertę.
Nr. TS – 03 „Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams“.
Šiuo sprendimu nuspręsta nustatyti nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d. tarnybinių atlyginimų koeficientus, tarnybinių atlyginimų priedus  Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams.   
Nr. TS – 04 „Dėl pritarimo Elektrėnų pradinės mokyklos 2006–2010 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Elektrėnų pradinės mokyklos 2011–2015 metų strateginiam planui“.
Šiuo sprendimu nuspręsta  pritarti Elektrėnų pradinės mokyklos 2006–2010 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Elektrėnų pradinės mokyklos 2011–2015 metų strateginiam planui.
Nr. TS – 05 „Dėl pritarimo Elektrėnų sanatorinės mokyklos 2010 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Elektrėnų sanatorinės mokyklos 2011–2013 metų strateginiam planui“.
Šiuo sprendimu nuspręsta  pritarti Elektrėnų sanatorinės mokyklos 2010 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Elektrėnų sanatorinės mokyklos 2011–2013 metų strateginiam planui.
Nr. TS – 06 „Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Vievio sanatorinės mokyklos 2006–2010 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Elektrėnų savivaldybės Vievio sanatorinės mokyklos 2011–2013 metų strateginiam planui“.
Šiuo sprendimu nuspręsta  pritarti Elektrėnų savivaldybės Vievio sanatorinės mokyklos 2006–2010 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Elektrėnų savivaldybės Vievio sanatorinės mokyklos 2011–2013 metų strateginiam planui.
Nr. TS – 07 „Dėl pritarimo Semeliškių vaikų darželio 2006–2010 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Semeliškių vaikų darželio 2011–2013 metų strateginiam planui“.
Šiuo sprendimu nuspręsta pritarti Semeliškių vaikų darželio 2006–2010 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitai ir Semeliškių vaikų darželio 2011–2013 metų strateginiam planui.
Nr. TS – 08 „Dėl lėšų skyrimo asociacijai LRK Energija“.
Šiuo sprendimu nuspręsta skirti asociacijai LRK Energija 40 000 litų būtinosioms išlaidoms padengti.
Nr. TS – 09 „Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime“.
Šiuo sprendimu nuspręsta įgalioti Elektrėnų savivaldybės merą Arvydą Vyšniauską atstovauti Elektrėnų savivaldybei UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime ir balsuoti darbotvarkės klausimais.
Nr. TS – 10 „Dėl žemės nuomos mokesčio“.
Šiuo sprendimu nuspręsta neatleisti nuo 2010 metų žemės nuomos mokesčio gyvenamųjų namų Vilniaus g. Nr. 4A ir Nr. 4B Vievyje savininkų bendrijos „VILTIS“.
Nr. TS –11  „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties su Vilniaus teritorine darbo birža pratęsimo“.
Šiuo sprendimu nuspręsta išimties tvarka pratęsti 119,32 m2 negyvenamųjų patalpų R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6 ir R-7, esančių Taikos g. 6B, Elektrėnai (pastato unikalus Nr. 4299-1002-1016), nuomos sutartį 5 metams su Vilniaus teritorine darbo birža, palikdama galioti ankstesnes nuomos sąlygas ir įgalioti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti nuomos sutartį.
Nr. TS – 12  „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo viešajai įstaigai Vievio miesto palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei panaudos teise“.
Šiuo sprendimu nuspręsta perduoti viešajai įstaigai Vievio miesto palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei (toliau – ligoninė) panaudos teise neatlygintinai valdyti ir naudotis 35,81 m2  Elektrėnų savivaldybei nuosavybe priklausančias negyvenamąsias patalpas 1-42, 1-85, 1-86 (pastato unikalus Nr. 7887-5022-0014), esančias Liepų g. 16, Vievis, funkcijoms, nustatytoms ligoninės įstatuose, vykdyti iki 2000-12-01 Turto panaudos sutarties Nr. 10p galiojimo pabaigos.  
Nr. TS – 13 „Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai Abromiškių reabilitacijos ligoninei“.
Šiuo sprendimu nuspręsta perduoti neatlygintinai naudoti viešajai įstaigai Abromiškių reabilitacijos ligoninei Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-05-26 sprendimu Nr. TS – 118 savivaldybės nuosavybėn iš Vilniaus apskrities viršininko perimtą turtą.
Nr. TS – 14 „Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės srities įstaigų darbuotojų skaičiaus patvirtinimo“.
Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti Elektrėnų savivaldybės socialinės srities įstaigų didžiausią leistiną darbuotojų ir etatų skaičių.    
Nr. TS – 15 „Dėl finansinės paramos skyrimo“.
Šiuo sprendimu nuspręsta skirti M.M. dukros gydymui finansinę paramą iš Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus biudžeto lėšų.
Nr. TS – 16 „Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties pasirašymui ir lėšų skyrimo“.
Šiuo sprendimu nuspręsta pritarti Bendradarbiavimo sutarties dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo ir vykdymo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje pasirašymui su Kaišiadorių rajono savivaldybe, įgalioti Elektrėnų savivaldybės merą pasirašyti Bendradarbiavimo dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo ir vykdymo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje sutartį ir iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos skirti lėšų Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme numatytoms visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.
Nr. TS – 17 „Dėl viešosios įstaigos Vievio bendrosios praktikos gydytojų kabineto pavadinimo pakeitimo ir viešosios įstaigos Vievio poliklinikos įstatų patvirtinimo“.
Šiuo sprendimu nuspręsta pakeisti viešosios įstaigos Vievio bendrosios praktikos gydytojų kabineto pavadinimą į „viešoji įstaiga Vievio poliklinika“, įpareigoti viešosios įstaigos Vievio poliklinikos direktorių apie pakeistą įstaigos pavadinimą paskelbti dienraštyje „Verslo žinios“ prieš dvi savaites iki pavadinimo teisinės registracijos ir patvirtinti viešosios įstaigos Vievio poliklinikos įstatus.
Nr. TS – 18 „Dėl viešosios įstaigos Semeliškių bendrosios praktikos gydytojų kabineto pavadinimo pakeitimo ir viešosios įstaigos Semeliškių ambulatorijos įstatų patvirtinimo“.
Šiuo sprendimu nuspręsta pakeisti viešosios įstaigos Semeliškių bendrosios praktikos gydytojų kabineto pavadinimą į „viešoji įstaiga Semeliškių ambulatorija“, įpareigoti viešosios įstaigos Semeliškių ambulatorijos direktorių apie pakeistą įstaigos pavadinimą paskelbti dienraštyje „Verslo žinios“ ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki pavadinimo teisinės registracijos, patvirtinti viešosios įstaigos Semeliškių ambulatorijos įstatus.
Nr. TS – 19 „Dėl viešosios įstaigos Vievio ambulatorijos pavadinimo pakeitimo ir viešosios įstaigos Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“.
Šiuo sprendimu nuspręsta pakeisti viešosios įstaigos Vievio ambulatorijos pavadinimą į „viešoji įstaiga Vievio pirminės sveikatos priežiūros centras“, įpareigoti viešosios įstaigos Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro direktorių apie pakeistą įstaigos pavadinimą paskelbti dienraštyje „Verslo žinios“ ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki pavadinimo teisinės registracijos, patvirtinti viešosios įstaigos Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatus.
Nr. TS –  20 „Dėl viešosios įstaigos Vievio miesto palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės įstatų patvirtinimo“.
Šiuo sprendimu nuspręsta  patvirtinti viešosios įstaigos Vievio miesto palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės įstatus.
Nr. TS – 21 „Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo“.
Šiuo sprendimu nuspręsta  patvirtinti naują Elektrėnų savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo redakciją.
Patvirtinti tarybos sprendimai skelbiami www.elektrenai.lt (Teisinė informacija), yra savivaldybės administracijos 311 kab.


Elektrėnų savivaldybės administracija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69