Tarybos posėdyje priimti sprendimai

2011-10-26  vyko Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis.

Posėdyje priimti sprendimai:

Nr. TS-245 „Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patikslinti 2011 metų savivaldybės biudžetą ir 2011–2013 metų strateginį veiklos planą.

Nr. TS-246 „Dėl savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui“.

Elektrėnų savivaldybės administracija

 

Šiuo sprendimu nuspręsta administracijos direktoriaus pavaduotojui suteikti savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimus savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose savivaldybės administracijos veiklos srityse.

Nr. TS-247 „Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta sudaryti savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui Elektrėnų savivaldybės visuomeninę administracinių ginčų komisiją su sprendžiamojo balso teise.

Nr. TS-248 „Dėl pastato, esančio Draugystės g. 22, Elektrėnuose, nuomos“.

Šiuo sprendimu nuspręsta išimties tvarka ne konkurso būdu išnuomoti minėtą pastatą.

Nr. TS-249 „Dėl pritarimo teikti projektą finansinei paramai gauti iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pritarti projekto „Elektrėnų ledo rūmų inventoriaus ir įrangos įsigijimas“ teikimui finansinei paramai gauti iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo.

Nr. TS-250 „Dėl pritarimo teikti projektą „Naujos įrangos įsigijimas ir įdiegimas Semeliškių vidurinės mokyklos katilinėje“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą“.

Šiuo sprendimu pritarta projekto ,,Naujos įrangos įsigijimas ir įdiegimas Semeliškių vidurinės mokyklos katilinėje“ teikimui gauti paramą.

Nr. TS-251 „Dėl planuojamo įgyvendinti projekto „Mažai taršių autobusų įsigijimas atnaujinant uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ autobusų  parko transporto priemones“.

Šiuo sprendimu pritarta UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ planuojamam įgyvendinti projektui „Mažai taršių autobusų įsigijimas atnaujinant uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ autobusų parko transporto priemones“.

Nr. TS-252 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu patvirtintas Mokesčių lengvatų teikimo fiziniams asmenims tvarkos aprašas.

Nr. TS-253 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta sutikti perimti Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą (baldų komplektus).

Nr. TS-254 „Dėl buto, esančio Mokyklos g. 15-3 Vievyje, perėmimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn perimti J. P. nuosavybės teise priklausantį butą ir šiam butui priklausančią 1/6 ūkio pastato, įsipareigojant J. P. išlaikyti Elektrėnų socialinės globos namuose iki gyvos galvos. Butą naudoti kaip socialinį būstą.

Nr. TS-255 „Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pagal pridedamus gatvių išdėstymo planus suteikti šiuos pavadinimus gyvenamųjų vietovių gatvėms: Geibonių g. Alinkos k. ir Šarkinės k. Elektrėnų sen., Tujų g. Vievininkų k. Vievio sen., Paupio g. Aleksandravos k. Semeliškių sen.

Nr. TS-256 „Dėl esamų gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pagal pridedamus gatvių išdėstymo planus pakeisti esamos Liepų gatvės Vievininkų kaime ir Geibonių gatvės Geibonių kaime geografines charakteristikas (nekeičiant  pavadinimų).

Nr. TS-257 „Dėl įgaliojimų suteikimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta įgalioti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti dokumentus, susijusius su Elektrėnų marių dalies naudojimu nesudėtingo statinio statybai.

Nr. TS-258 „Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo 2011–2020 metų programos ir jos įgyvendinimo 2011–2015 metų priemonių plano patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu patvirtinta Elektrėnų savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo 2011–2020 metų programa ir jos įgyvendinimo 2011–2015 metų priemonių planas.

Nr. TS-259 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ valdybos nario pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta vietoj uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ valdybos narės Aldonos Kirkliauskienės, išrinktos į savivaldybės tarybą, į uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ valdybą išrinkti Virginiją Šumskienę.

Nr. TS-260 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainų dedamųjų patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patvirtinti šilumos kainų dedamąsias.

Nr. TS-261 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio Elektrėnų savivaldybėje nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pakeisti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS – 87 patvirtinto Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio Elektrėnų savivaldybėje nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo 8, 8.1, 8.2, 17 ir 25 punktus.

Nr. TS-262 „Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos teise viešajai įstaigai Elektrėnų ligininei“.

Šiuo sprendimu nuspręsta suteikti panaudos teise penkeriems metams viešajai įstaigai Elektrėnų ligoninei negyvenamąsias patalpas  įstaigos įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

Patvirtinti tarybos sprendimai skelbiami www.elektrenai.lt (Teisinė informacija), yra savivaldybės administracijos 311 kab.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69