Tarybos posėdyje priimti sprendimai

2011-08-31 vyko Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis.

Elektrėnų savivaldybės administracija

2011-08-32

Posėdyje priimti sprendimai:

Nr. TS–174 „Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto ir 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patikslinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patikslinti 2011 metų savivaldybės biudžetą ir 2011–2013 metų strateginį veiklos planą.

Nr. TS–175 „Dėl nuomos sutarties su UAB „Linokompa“ nutraukimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta nutraukti 2003-06-25 nuomos sutartį Nr. 10T-35n tarp Elektrėnų savivaldybės tarybos ir UAB „Linokompa“ ir perimti nuomojamus pastatus Elektrėnų savivaldybės žinion.

Nr. TS–176 „Dėl negyvenamųjų pastatų nuomos konkurso“.

Šiuo sprendimu nuspręsta leisti skelbti negyvenamųjų pastatų nuomos konkursą, nustatant nuomos laikotarpį ir mėnesinę nuomos kainą.

Nr. TS–177„Dėl inžinerinių tinklų perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Gelvita“.

Šiuo sprendimu nuspręsta savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti perduoti neterminuotam laikotarpiui neatlygintinai naudoti (eksploatuoti) uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Gelvita“ sprendime išvardytus Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančius statinius ir inžinerinius tinklus.

Nr. TS–178 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrijai „Spindulys““.

Šiuo sprendimu nuspręsta suteikti panaudos teise penkeriems metams Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrijai „Spindulys“ negyvenamąsias patalpas bendrijos veiklai vykdyti.

Nr. TS–179 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Beižionių bendruomenei“.

Šiuo sprendimu nuspręsta suteikti panaudos teise penkeriems metams Beižionių bendruomenei negyvenamąsias patalpas bendruomenės veiklai vykdyti.

Nr. TS–180 „Dėl leidimo asociacijai Elektrėnų bendruomenei „Elektrėnų kraštas“ registruoti buveinę“.

Šiuo sprendimu nuspręsta  leisti asociacijai Elektrėnų bendruomenei „Elektrėnų kraštas“ registruoti buveinę Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose patalpose.

Nr. TS–181 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn“.

Šiuo sprendimu nuspręsta sutikti perimti Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą materialųjį ir nematerialųjį turtą pagal priedą ir naudoti šį turtą tik savivaldybės viešosios bibliotekos veiklai, kuriant gyventojams aktualų interneto turinį.

Nr. TS–182 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-03-30 sprendimo Nr. TS – 65 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2011–2012 mokslo metais nustatymo“ dalinio pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pakeisti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-03-30 sprendimu Nr. TS – 65 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2011–2012 mokslo metais nustatymo“ nustatytą Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos klasių komplektų skaičių 2011–2012 mokslo metams.

Nr. TS-183 „Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ nuostatų patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu patvirtinti Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ nuostatai.

Nr. TS-184 „Dėl tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS – 155 1 punkto patikslinimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta patikslinti  2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS – 155  1 punktą.

Nr. TS-185 „Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano ataskaitai“.

Šiuo sprendimu  pritarta Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano ataskaitai.

Nr. TS-186 „Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS – 71 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pakeisti 2009 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. TS – 71 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo plano patvirtinimo“ papildant jį 2 punktu.

Nr. TS-187 „Dėl pritarimo rengti žemės sklypo kad. nr. 7957/0001:30 detalųjį planą“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pritarti detaliojo plano rengimui pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype.

Nr. TS-188 „Dėl pritarimo rengti žemės sklypo kad. nr. 7957/0001:101 detalųjį planą“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pritarti detaliojo plano rengimui pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype.

Nr. TS-189 „Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pagal pridedamus gatvių išdėstymo planus suteikti pavadinimus gyvenamųjų vietovių gatvėms:  Paukštyno ir Aliosos gatvės Ausieniškių k. Vievio sen., Užupio ir Naujoji gatvės Naujųjų Kietaviškių k. Kietaviškių sen.

Nr. TS-190 „Dėl esamų gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta pagal pridedamus gatvių išdėstymo planus nekeičiant pavadinimų pakeisti esamos Sanatorijos gatvės Abromiškių kaime Elektrėnų seniūnijoje ir Gėlių gatvės Ausieniškių kaime Vievio seniūnijoje geografines charakteristikas.

Nr. TS-191 „Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta paskirstyti 2011 metų Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas, patvirtintas Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. TS – 24, skirtas finansiškai remti miško sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencines priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui.

Patvirtinti tarybos sprendimai skelbiami www.elektrenai.lt (Teisinė informacija), yra savivaldybės administracijos 311 kab.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69