Tarybos posėdyje priimti sprendimai

2011-03-30 vyko Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis.

Elektrėnų savivaldybės administracija

Posėdyje priimti sprendimai:

Nr. TS – 46 „Dėl leidimo naudoti Elektrėnų savivaldybės herbą“.

Šiuo sprendimu nuspręsta leisti Elektrėnų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai naudoti Elektrėnų savivaldybės herbą uniformos antsiuvuose, dokumentų blankuose, iškabose, informaciniuose leidiniuose, tarnybinių  automobilių žymėjimuose, vizitinėse kortelėse, suvenyruose.

Nr. TS – 47 „Dėl pritarimo prašymui skirti papildomą finansavimą įgyvendinamam projektui ir bendrojo finansavimo skyrimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta gavus papildomą finansavimą prisidėti savivaldybės biudžeto lėšomis prie projekto „Elektrėnų savivaldybės administracijos administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“  bendrojo finansavimo – iki 40.438,20 Lt (15 proc.).

Nr. TS – 48 „Dėl bendrojo finansavimo dydžio skyrimo projektui „Daugiafunkcio centro steigimas buvusios Kazokiškių pagrindinės mokyklos bazėje“ (Kazokiškių daugiafunkcis centras)“.

Šiuo sprendimu nuspręsta prisidėti savivaldybės biudžeto lėšomis prie projekto „Daugiafunkcio centro steigimas buvusios Kazokiškių pagrindinės mokyklos bazėje“ (Kazokiškių daugiafunkcis centras) bendrojo finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. tinkamoms finansuoti išlaidoms ir padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas.

Nr. TS – 49 „Dėl lėšų perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“.

Šiuo sprendimu nuspręsta lėšas, kurios buvo panaudotos renovuojant uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ nuosavybės teise priklausantį turtą pagal projektą „Nemuno aukštupio baseino I paketo, I etapas“ 2007 m. gruodžio 19 d. sutartį Nr. 03S-308 „Pagrindinių nuotekų siurblinių ir spaudiminių linijų renovacija Elektrėnų ir Vievio aglomeracijoje“, perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ kaip paramą.

Nr. TS – 50 „Dėl bendrabučio, esančio Rungos g. 16, Elektrėnai, patalpų panaudos“.

Šiuo sprendimu nuspręsta leisti Elektrėnų savivaldybės administracijai įsigyti iš buvusio nuomininko UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ siūlomus baldus ir inventorių iš Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto administravimo, eksploatacijos ir remonto programos lėšų, skiriant iki  20 tūkst. Lt. Laikotarpiui nuo 2011 m. balandžio 1 d. iki pastato privatizavimo perduoti viešajai įstaigai Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centrui bendrabučio pastato, esančio  Rungos g. 16, Elektrėnai, patalpas, baldus ir inventorių trumpalaikėms apgyvendinimo paslaugoms teikti. Patvirtintos apgyvendinimo bendrabutyje kainos.

Nr. TS – 51 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims tvarkos aprašo patikslinimo“.

Šiuo sprendimu  nuspręsta patikslinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS – 122 patvirtintos Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims tvarkos aprašo 3, 5, 10, 12.1, 12.2, 12.3, 13.4, 13.5 punktus.

Nr. TS – 52 „Dėl Elektrėnų savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2010 m. ataskaitos patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu patvirtinta Elektrėnų savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2010 m. ataskaita.

Nr. TS – 53 „Dėl lėšų skyrimo tęstinei programai „Narkotikai – skrydis į bedugnę“ įgyvendinti“.

Šiuo sprendimu nuspręsta lėšas, skirtas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto savivaldybių 2011 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai vykdyti, skirti tęstinei programai „Narkotikai – skrydis į bedugnę“ įgyvendinti.

Nr. TS –54 „Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta suteikti pavadinimus gyvenamųjų vietovių gatvėms.

Nr. TS – 55 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo“.

Šiuo sprendimu pagal pridedamus gatvių išdėstymo planus pakeisti esamų gatvių geografines charakteristikas (nekeičiant pavadinimų): Birutės gatvės Naujųjų Kietaviškių kaime ir  Vytauto gatvės Jagėlonių kaime.

Nr. TS – 56 „Dėl įgaliojimų suteikimo“.

Šiuo sprendimu nuspręsta įgalioti Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti dokumentus, susijusius su Elektrėnų marių dalies naudojimu nesudėtingo statinio statybai.

Nr. TS –57 „Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Elektrėnų seniūnijos 2011 m. veiklos programos patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu  patvirtinta Elektrėnų savivaldybės administracijos Elektrėnų seniūnijos 2011 m. veiklos programa.

Nr. TS – 58 „Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Vievio seniūnijos 2011 m. veiklos programos patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu  patvirtinta Elektrėnų savivaldybės  administracijos Vievio seniūnijos  2011 m. veiklos programa.

Nr. TS – 59 „Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Kietaviškių seniūnijos 2011 m. veiklos programos patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu patvirtinta Elektrėnų savivaldybės administracijos Kietaviškių seniūnijos 2011 m. veiklos programa.

Nr. TS – 60 „Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Semeliškių seniūnijos 2011 m. veiklos programos patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu patvirtinta Elektrėnų savivaldybės administracijos Semeliškių seniūnijos 2011 m. veiklos programa.

Nr. TS – 61 „Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Pastrėvio seniūnijos 2011 m. veiklos programos patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu patvirtinta Elektrėnų savivaldybės administracijos Pastrėvio seniūnijos 2011 m. veiklos programa.

Nr. TS – 62 „Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Gilučių seniūnijos 2011 m. veiklos programos patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu patvirtinta Elektrėnų savivaldybės administracijos Gilučių seniūnijos 2011 m. veiklos programa.

Nr. TS – 63 „Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Kazokiškių seniūnijos 2011 m. veiklos programos patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu patvirtinta Elektrėnų savivaldybės administracijos Kazokiškių seniūnijos 2011 m. veiklos programa.

Nr. TS – 64 „Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Beižionių seniūnijos 2011 m. veiklos programos patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu patvirtinta Elektrėnų savivaldybės administracijos Beižionių seniūnijos 2011 m. veiklos programa.

Nr. TS – 65 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2011–2012 mokslo metais nustatymo“.

Šiuo sprendimu nustatytas Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų skaičius ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius 2011–2012 mokslo metais.

Nr. TS – 66 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu  patvirtintas Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas.

Nr. TS – 67 „Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms/grupėms laikinai nedirbti vasarą“.

Šiuo sprendimu nuspręsta leisti Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms/grupėms laikinai nedirbti vasarą.

Nr. TS – 68 „Dėl Elektrėnų savivaldybės Pastrėvio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu  patvirtinti Elektrėnų savivaldybės Pastrėvio pagrindinės  mokyklos nuostatai.

Nr. TS – 69 „Dėl pritarimo Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu pritarta Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Nr. TS – 70 „Dėl pritarimo Vievio gimnazijos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu pritarta Vievio gimnazijos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Nr. TS – 71 „Dėl pritarimo Semeliškių vidurinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu  pritarta Semeliškių vidurinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Nr. TS – 72 „Dėl pritarimo Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu pritarta Elektrėnų ,,Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Nr. TS –73 „Dėl pritarimo Elektrėnų pagrindinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu pritarta Elektrėnų pagrindinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Nr. TS – 74 „Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu patvirtinti Elektrėnų savivaldybės Beižionių pagrindinės  mokyklos nuostatai.

Nr. TS – 75 „Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Beižionių pagrindinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu pritarta Elektrėnų savivaldybės Beižionių pagrindinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Nr. TS – 76 „Dėl pritarimo Elektrėnų sanatorinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu  pritarta Elektrėnų sanatorinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Nr. TS – 77 „Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Vievio sanatorinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu pritarta Elektrėnų savivaldybės Vievio sanatorinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Nr. TS – 78 „Dėl pritarimo Elektrėnų pradinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu  pritarta Elektrėnų pradinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Nr. TS –79 „Dėl pritarimo Vievio pradinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu  pritarta Vievio pradinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Nr. TS – 80 „Dėl pritarimo Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu pritarta Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Nr. TS – 81 „Dėl pritarimo Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu  pritarta Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Nr. TS – 82 „Dėl pritarimo Pylimų mokyklos-darželio vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu pritarta Pylimų mokyklos-darželio vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Nr. TS – 83 „Dėl pritarimo Semeliškių vaikų darželio vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu pritarta Semeliškių vaikų darželio vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Nr. TS –84 „Dėl pritarimo Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu  pritarta Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Nr. TS – 85 „Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatų patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu  patvirtinti Elektrėnų savivaldybės Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatai.

Nr. TS –86 „Dėl pritarimo Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu  pritarta Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Nr. TS –87 „Dėl pritarimo Elektrėnų meno mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu pritarta Elektrėnų meno mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Nr. TS – 88 „Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai“.

Šiuo sprendimu  pritarta Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai.

Nr. TS – 89 „Dėl VšĮ Vievio kultūros centro 2010 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo“.

Šiuo sprendimu patvirtinta VšĮ Vievio kultūros centro 2010 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaita.

Nr. TS – 90 „Dėl Elektrėnų savivaldybės atstovo delegavimo į ŽRVVG „Vilkauda“ valdybą“.

Šiuo sprendimu nuspręsta deleguoti Elektrėnų savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyriausiąjį specialistą Kazimierą Stasiulionį į ŽRVVG „Vilkauda“ valdybą ir atstovauti Elektrėnų savivaldybei žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ veiklos klausimais.

Patvirtinti tarybos sprendimai skelbiami www.elektrenai.lt (Teisinė informacija), yra savivaldybės administracijos 311 kab.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69