Tarybos narys nėra savanoris – jam už darbą mokamas atlyginimas

Tarybos narys nėra savanoris – jam už darbą mokamas atlyginimas

Julija Kirkilienė

Temą straipsniui pasiūlė laikraščio skaitytoja, gerai suprantanti tarybos narių darbo apmokėjimo naujoves. Moteris, baimindamasi, kad nebūtų išduotas informacijos šaltinis, pasakojo apie tai, kaip tarybos nariams ne visada pelnytai priskaičiuojamas atlyginimas, siekiantis per 1000 eurų. Informatorė piktinosi, kad ji esanti mokesčių mokėtoja ir jai svarbu, kaip jos pinigus valstybė naudoja.

Kiek priskaičiuoja
Savivaldybės tarybos narys nėra savanoris. Išrinktam tarybos nariui už darbą atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama. Dabartinės kadencijos savivaldos politikams nebereikia rinkti čekučių, už juos laukti pervedimų ir bijoti išaiškinimų, kad tie čekiukai neteisėtai pristatyti apmokėjimui. Nuo 2023 m. sausio 1 d. savivaldybės tarybos nariams nustatytas 20 pro­centų tos savivaldybės, ku­rios tarybos narys jis yra, mero darbo užmokesčio dydžio atlyginimas. Sa­vivaldybės tarybos opozicijos lyderiui ir savivaldybės tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkams nustatomas 20 procentų didesnio dydžio savivaldybės tarybos narių atlyginimas, o savivaldybės tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojams nustatomas 10 procentų didesnio dydžio savivaldybės tarybos narių atlyginimas. Elektrėnų savivaldybės mero atlyginimas, neatskaičius mokesčių, lapkričio mėnesį buvo per 5100 Eur.

Už ką moka
Pagal naują tvarką, tarybos nariams atlyginimas mokamas ne už darbą su rinkėjais, t.y. ne už įvairius susitikimus, raštų rašymus, telefono pokalbius, o už darbą tarybos, komitetų ar komisijų posėdžiuose. Jei pralei­džia vieną posėdį, gauna pusę atlyginimo, jei du – visai atlyginimo negauna. Per mėnesį tarybos nariams būna du ir daugiau posėdžių.
Savivaldybės tarybos nario atlyginimas mažinamas reglamente nustatyta tvarka proporcingai savivaldybės tarybos nario praleistų to mėnesio savivaldybės tarybos, komitetų, nuolatinių komisijų ir savivaldybės kolegijos, kurių narys savivaldybės tarybos narys yra, posėdžių skaičiui. Elektrėnų savivaldybės tarybos nariams už lapkričio mėnesį sumokėta buvo 25709 Eur. Lapkričio mėnesį atlyginimams lėšų išleista buvo mažiau nei spalį vien todėl, kad lapkričio mėnesio posėdyje dalyvavo tik 20 tarybos narių iš 25 išrinktųjų. Visai atlyginimų lapkričio mėnesį neuždirbo Gediminas Zagorskis ir Raimondas Ivaškevičius. Vieną posėdį praleidę Kęstutis Vaitukaitis ir Arūnas Kulboka gavo tik po pusę atlyginimo – 535 Eur iki mokesčių. Didžiausi atlyginimai – po 1285 Eur priskaičiuoti buvo 9 tarybos nariams. Už tai, jei tarybos narys iš posėdžio išeina anksčiau, nei jis pasibaigia, atlyginimas nemokamas būtų tik tuo atveju, jei administracija nustatytų, kad pažeista reglamente numatyta tvarka.

Ką dirba
O ką tarybos nariai veikia tarp posėdžių. Ar jie skaito ir gilinasi į posėdžiuose svarstymui pateiktus tarybos sprendimus, klausiau aktyvaus opozicijoje dirbančio tarybos nario, Laisvės partijos nario Edvardo Baleišio. Politikas sako, kad opozicija tarp posėdžių jungiasi į nuotolinius posėdžius, svarsto teikiamus klausimus, pasiskirsto juos nagrinėti ir posėdžiuose kalbėti pagal kompetencijas. Opozicija taip pat tariasi, kokius sprendimų projektus galėtų teikti patys, kokiems projektams pritarti, kuriems nepritarti ar susilaikyti. Valdančiojoje daugumoje dirbančios demokratų partijos „Vardan Lietuvos“ frakcijos seniūnas Aleksas Urvakis taip pat sako, kiekvieną dieną patikrinęs elektroninį paštą, radęs atsiųstą sprendimo projektą nuo­toliniu būdu susijungia su frakcijos nariais ir gilinasi į pateiktą projektą. Vėliau klausimai būna išdiskutuo­jami komitetų posėdžiuose ir tik tada teikiami balsavimui taryboje. Visi kalbinti tarybos nariai sakėsi esą patenkinti dabartine atlyginimų skaičiavimų tvarka. O dėl išėjimų iš posėdžių, tarybos nariai sako, kad yra dar galimybė prisijungti nuotoliniu būdu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų