Tarp gėrio ir blogio 2

Tarp gėrio ir blogio 2

VšĮ Elektrėnų profesinio mo­kymo centras dalyvavo nusikaltimų prevencijos ir kontrolės projektų atrankos konkurse, kurio metu buvo atrinkti projektai, kuriems įgyvendinti pareiškėjams buvo skirtos finansavimo lėšos iš Elektrėnų savivaldybės administracijos. Finansavimą gavo tęstinis projektas „Tarp gėrio ir blogio 2“. Tęstinis todėl, kad 2022/2023 mokslo metais VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro mokiniai, susirinkę iš įvairių savivaldybės gyvenviečių bei įvairių socialinių aplinkų, dalyvavo pirminio projekto „Tarp gėrio ir blogio“ veiklose. Šio projekto tikslą pavyko pasiekti, vaikai per radikaliai skirtingas veiklas pamatė skirtingus gyvenimo kelius ir atvirai tai išdiskutavo analizuodami gėrio ir blogio sąvokas per individualų supratingumą. Tai paskatino tęsti pradėtus darbus ir 2023/2024 m. m.


Tęstinio projekto „Tarp gėrio ir blogio 2“ metu jaunimui buvo siūloma susipažinti su gebėjimu sąmoningai rinktis sau tinkamas veiklas, suvokti neigiamas psi­choaktyvių medžiagų vartojimo pasekmes, suprasti atitinkamų poelgių padarinius per psichologinių ir so­cialinių kompetencijų formavimą. Šiam tikslui pasiekti buvo pasirinktos edukacinės-kultūrinės-sportinės-informacinės veiklos, kurių metu vykome į Ąžuolynės pramogų-nuotykių parką, keliavome į keramikos studiją „Moli molis“, klausėmės lektorės Gintarės Razulevičiūtės paskaitų „Renkuosi sveiką ir blaivų gyvenimą“. Dalyvaudami užsiėmimuose mokiniai rado sau tinkamų veiklų, kurios didino individualų užimtumą, bend­ravimą ir bendradarbiavimą, mažino patyčias, agresyvų elgesį, nukreipė dėmesį ir poreikį nuo sveikatai kenksmingų dalykų, psichoaktyvių medžiagų vartojimo, klausantis paskaitos, bendraujant ir diskutuojant su specialistu apie blaivų gyvenimą, analizavo narkotinių, alkoholinių ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo pasekmes per individualų supratingumą ir bandė ugdyti bei keisti savo požiūrį į vertybių skalę.

Ineta Čoporovienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų