Svetimų pinigų dalybos

Svetimų pinigų dalybos

Julija KIRKILIENĖ

Sakoma, kad kuo turtingesnis žmogus, tuo jam mažiau įdomūs svetimi pinigai. Taip galima pasakyti ir apie mūsų savivaldybės Ūkio plėtros skyriaus vadovus, tyčia ar netyčia nesidominčius, kaip leidžiami iš Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro kompensacijoms skirti pinigai. Tuo nesirūpinti jie pataria ir Kazokiškių, Alesnininkų bei Pilypiškių bendruomenėms, besidominčioms, kiek už skirtus pinigus galima atlikti jų gyvenimo sąlygų gerinimo darbų, o kiek atliekama faktiškai. Bet bendruomenės nariai nėra turtingi, todėl yra suinteresuoti, kad už gautus pinigus darbų būtų atlikta kiek galima daugiau.

Nusisuko nuo žmonių

Įrengiant naująjį regioninį sąvartyną Kazokiškėse, aplinkinių kaimų – Kazokiškių, Alesninkų, Pylipiškių ir kitų aplinkinių gyvenviečių – gyventojams buvo numatytos kompensacijos. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC), kuris eksploatuoja sąvartyną, buvo pažadėjęs formuoti kompensacijų fondą ir tartis su vietos gyventojais ir savivalda dėl jo panaudojimo. Bet pradėjus eksploatuoti Kazokiškių sąvartyną, nuo šių žmonių nusisuko ne tik atliekų tvarkymo centro vadovai, bet ir tie dabartiniai savivaldybės vadovai, kurie būdami opozicijoje žadėjo visada būti su žmonėmis. VAATC gyventojams skiriami 400 tūkst. litų per metus, pagal bendruomenių paskaičiavimus, naudojami neefektyviai.
Kazokiškių bendruomenė sutiko, kad iš VAATC gautomis kompensacinėmis lėšomis būtų padengta Elektrėnų savivaldybės dalis, skirta įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamą vandentiekio ir vandenvalos projektą, bet netikėjo, kad tos lėšos bus naudojamos be jokios ataskaitos bendruomenei. Kazokiškių bendruomenė, įtarusi, kad pinigai projektui skirti iš jų kompensacijos už gyvenimą užterštoje aplinkoje, naudojami neefektyviai, parašė savivaldybės vadovams raštą, kuriame pareiškė negalintys pritarti naujų kompensacinių lėšų skirstymui, kol nebus išaiškinta, kur panaudotos anksčiau paskirstytos lėšos ir apie tai pranešta bendruomenėms.

Dalino negautus pinigus

Kompensacijų pinigams skirstyti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta speciali komisija. Ją sudaro 4 savivaldybės atstovai, po 1 atstovą iš Kazokiškių, Pilypiškių bei Alesninkų bendruomenių ir 1 žmogus iš Vidugirio kaimo, kuriame gyvena dvi šeimos ir nėra įkurtos bendruomenės. Tas Vidugirio kaimas patenka į sąvartyno apsauginę zoną, bet gyventojai iki šiol neiškelti.
Komisija liepos 12 dieną buvo susirinkusi dalinti dar VAATC nepervestų 100 tūkst. litų. Pasak komisijos pirmininko Viktoro Valiušio, nors VAATC vėluoja pinigus pervesti, bet vandentvarkos darbų, pradėtų Alesninkų kaime, stabdyti negalima, todėl reikėjo komisijos pritarimo, kad skola už darbus bus atiduota iš kompensacinių lėšų. Nors Kazokiškių bendruomenė komisijai įteikė prašymą pinigų skirstymą stabdyti, kol nebus bendruomenėm pateikta ataskaita už atliktus darbus Kazokiškėse, tačiau komisijos sudėtis leidžia sprendimus priimti ir be bendruomenių pritarimo. Dviem bendruomenių atstovams balsavus prieš pinigų skirstymą, Alesninkų bendruomenei susilaikius, sprendimas dalinti negautus pinigus buvo priimtas.

Kuo nepatenkintos bendruomenės?  

Vandentiekio ir vandenvalos projektus Kazokiškių ir Alesninkų kaimuose vykdo savivaldybės komunalinės įmonės, dabar jau panaikinta UAB „Gelvita“ ir jos pareigas perėmusi UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“. Pasak V. Valiušio, darbams atlikti buvo skelbtas konkursas, bet konkurso dalyviai už vandens ir kanalizacijos vamzdžių įvedimus gyventojams pigiausiai paprašę milijono, o „Gelvita“ buvo pasišovusi tuos darbus atlikti trigubai pigiau.
Bet šykštus dažniausiai moka brangiau. Jeigu pagal konkursą rangovui užsakovas moka sutartą kainą, tai savo komunalinėms įmonėms savivaldybė, į kurios sąskaitą vedamos kompensacinės lėšos, moka pagal pateiktą sąmatą. Patys gyventojai tų sąmatų nemato, nes „ne jų čia pinigai“, bet Kazokiškių bendruomenė pamatė, kad tose sąmatose įrašyti neatlikti darbai. Pavyzdžiui, į seną Leokadijos Žilinskienės namą, stovintį Saulės g. 13, vandentiekio vamzdžių niekas nevedė. O namo Parko g. 20 visai nėra, bet akte užrašyta, kad abiejų namų nuotekų vamzdynų pajungimas į bendrus gyvenvietės tinklus kainavo beveik 11 tūks. litų. Tinklai neįvesti ir į naująjį daugiafunkcį centrą, Kazokiškių mokyklą, į kurią perkelta ir seniūnija, o akte užrašyta ir rangovui išmokėta 21 tūkst. 430 Lt.
Savivaldybės Ūkio skyriaus vedėjas Virgaudas Šimkūnas bendruomenei aiškino, kad darbai bus užbaigti, bet niekas nepaklausė, ar Kazokiškių bendruomenė sutinka, kad kazokiškiečiams skirtos kompensacijos lėšos būtų naudojamos savivaldybės pastato gerovei.

Neegzistuojantys namai ir įvadai

Leokadija Žilinskienė, gyvenanti name, kuris prie bendrų vandentiekio ir kanalizacijos vazdynų projekto metu nebuvo prijungtas, sako nesuprantanti, kodėl ji liko atskirta. „Buvo atvažiavę žmonės pas mane – sakė reikia geodezinių matavimų. Jie išmatavo, o aš sumokėjau net 250 litų”, – pasakojo kazokiškietė. Jos pajamos per mėnesį nesiekia 600 litų, todėl ši suma buvo labai didelė.
Ji dabar jaučiasi sutrikusi ir nežino, kur kreiptis, o prie bendro vandentiekio prisijungti nori. „Aš noriu, kad ir mano namą prie bendrų tinklų prijungtų – juk jeigu visiems, tai visiems, o kuo aš išskirtinė? Gal patingėjo kažkas, nes visoje gatvėje nuo pagrindinės trasos daugiausiai nutolęs yra būtent mano namas”, – skundėsi moteris.
Kazokiškių kaimo Parko gatvėje, remiantis internetiniais žemėlapiais, yra 6 namai. Remiantis savomis akimis ir pasivaikščiojus parko gatve, randamas ten ir 12 numeriu pažymėtas namas – buvusi ferma, kurioje įsiskūrusi automobilių dalimis prekiaujanti bendrovė.
Už Parko gatvės 12 numeriu pažymėto namo – laukai, kuriuose toliau prasideda Pusčiavos kaimas.

Bendruomenės pasėdėjimui

Aktyvių bendruomenės narių niekas nemėgsta, nors bendruomenėms aktyvinti Europos Sąjunga negaili pinigų. Mūsų savivaldybei aktyvios bendruomenės taip pat trukdo dirbti, todėl į tą pinigų skirstymo komisiją nariai paskirti buvo su bendruomenėmis nė nepasitarus. Vienodą balsų skaičių – vieną – turi Kazokiškių, Alesninkų ir Pilypiškių bendruomenės, atstovaujančios daugiau kaip šimtui gyventojų ir du Vidugirio kaimo gyventojai.
Negana to, komisiją sudaro 8 nariai – 3 bendruomenių atstovai, 1 Vidugirio gyventojas ir 4 savivaldybės administracijos darbuotojai. Jeigu bendruomenės ir norėtų pinigus paskirstyti kitaip nei savivaldybės administracija, joms neužtektų balsų. Todėl už žmonėms skirtas kompensacines lėšas savivaldybės pastatams jungiami nuotekų vamzdynai į bendrus gyvenvietės tinklus už 21 tūkst. litų, rengiamas Vidugirio kaimo žemės paėmimo projektas už 27 tūkst. litų, užrašomi, pagal bendruomenių turimą informaciją, neatlikti darbai.
Už kompensacines lėšas Elektrėnų komunalinis ūkis išveža tų kaimų gyventojų atliekas, bet niekas neatsiskaito, kiek tai kainuoja. Pinigų skirstymo komisijos posėdyje V. Valiušis tik pagąsdino, kad šiukšlių išvežimas dar brangs, nes branginamas sąvartyno vartų mokestis, todėl 73 tūkst. litų gali nebeužtekti.
Pinigų skirstymo komisijoje užtenka savivaldybės administracijos balsų, o bendruomenės, atrodo, atvažiuoja tik pasėdėti, garsiai išsakyti savo priekaištus ir sužinoti, kad svetimais pinigais rūpintis nereikia. Bet tie svetimi pinigai žmonėms, gyvenantiems aplink sąvartyną, skiriami už jų trumpesnį gyvenimą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69