Sveikatos priežiūros įstaigų reforma: ar norėdami didinti paslaugų apimtis, prieinamumą ir kokybę nepamiršo vaikų?

Sveikatos priežiūros įstaigų reforma: ar norėdami didinti paslaugų apimtis, prieinamumą ir kokybę nepamiršo vaikų?

Julija Kirkilienė

Sveikatos įstaigų priežiūros reforma, kuriai savo balsais pritarė savivaldybės tarybos narių dauguma, visuomenėje sukėlė nerimą. Nerimo buvo mažiau, kai Vaikų skyriaus dienos centro darbo valandos buvo nurodytos kiekvieną dieną nuo 8 iki 20 val. Bet lapkričio pradžioje darbo laikas buvo pakeistas.

Reformos įkaitai – vaikai?
Paradoksalu, kad Pediatrijos dienos skyrius dirbs nuo 8 iki 16 val., kai tuo laiku dirba ir šeimos gydytojai. Daugiausia nerimauja jauni tėvai, neturėdami aiškumo, kur, uždarius Elektrėnų ligoninės Pediatrijos skyrių, bus gydomi jų vaikai. Į redakciją atėjusios mamos vos tramdydamos ašaras piktinosi, kad nuo lapkričio pirmos dienos uždarius Pediatrijos skyrių, negavo jokios informacijos, kur, susirgus vaikui, ieškoti pagalbos. Viena elektrėnietė pasakoja auginanti tris mažamečius vaikus, vyras dirba užsienyje, ji nežinanti, kur, vaikams susirgus, reikėtų ieškoti pagalbos. Moteris sako buvusi saugi, kai susirgus vaikams galėjo atei­ti į Priimamąjį skyrių kartu su nesergančiais vaikais ir gauti pagalbą. Dabar ji nežino, į kokią gydymo įstaigą ir su kokiu transportu jai reikėtų vykti, nežino, kur palikti kitus mažamečius vaikus. Moteris nesupranta, kodėl darydami reformą valdantieji vaikus pasirinko tos reformos įkaitais. Informacijos, kur ieškoti pagalbos, atrodo, nelabai turi ir Trakų ligoninės, kur savivaldybė rekomenduoja gydyti mažuosius elektrėniškius, direktorė Dangutė Mikutienė. Ji redakcijai sakė, kad į pateiktus klausimus atsakys po lapkričio 9 dienos posėdžio. Savivaldybės vadovai, matyt, reformą taip pat įvykdė, neįvertindami pasekmių. Nors Pediatrijos skyrius uždarytas lapkričio 1 dieną, atsakymų į susidariusias problemas ieškoti planuojama tik lapkričio 9 dienos politikų ir medikų išplėstiniame posėdyje. Kol kas sa­vivaldybės mero pavaduotoja, atsakinga už sveikatos priežiūrą, Inga Kartenienė ir Elektrėnų ligoninės direktorius Žydrūnas Martinėnas į redakcijos klausimus atsakė biuro­kratiškai.

I. Kartenienės atsakymai į redakcijos klausimus:

E.k. Ligoninės puslapyje dvi skirtingos informacijos dėl pediatro darbo. Vienoje darbo laikas nurodytas nuo 8 iki 20, kitoje –- nuo 8 iki 16 val. Kodėl pakeistas darbo laikas ir kodėl apie tai nebuvo informuota visuomenė?

I. K. Vadovaudamiesi sveikatos apsaugos ministro 2023 m. rug­pjūčio 1 d. įsakymu „Dėl Regio­niniu bendradarbiavimo mode­liu pagrįsto asmens sveikatos prie­žiūros įstaigų modernizavimo veiks­mų plano pa­tvirtinimo“ bei VšĮ Elektrėnų li­­goninės Chirurgijos skyriaus ir Vaikų ligų skyrių stacio­naro veiklos analize, kad iki 2025 m. nebus pasiekti Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu pa­tvirtinti privalomi veiklos apimčių šių profilių stacionarams rodikliai – bent vienais iš dvejų paskutinių paeiliui einančių metų vienoje įstaigoje su­teiktų stacionarinių chirurgijos ar vaikų ligų profilio paslaugų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 1100, Elektrėnų savivaldybės taryba 2023 m. rugsėjo 27 d. sprendimu pritarė ligoninės struktūriniams pakeitimams, t.y. dėl Chirurgijos stacionaro bei Vaikų ligų stacionaro skyrių pertvarkymo į vieną dienos stacio­naro skyrių, kuriame teikiamos dienos stacionaro paslaugos suaugusiems ir vaikams bei dienos chirurgijos paslaugos. Laikinai Elektrėnų ligoninėje vaikų gydytojo (pediatro) konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8 iki 16 val., o kitu laiku konsultuoja Priėmimo skyriuje dirbantis gydytojas specialistas. Įdarbinus daugiau gydytojų pediatrų, paslaugos vaikams bus teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val., o kitomis valandomis, įskaitant savaitgalius ir švenčių dienas, konsultuojami Priėmimo skyriuje dirbančių gydytojų specialistų. Po darbo valandų ir savaitgaliais visi vaikai, kuriuos reikia hospitalizuo­ti, nukreipiami į artimiausią gydymo įstaigą – VšĮ Trakų ligoninę, o sudėtingesniais atvejais – į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaikų ligoninę.

E.K. Ar kreipiantis į Trakų ligoninę bus reikalingas Elektrėnų gydytojo siuntimas?

I.K. Būtinoji medicininė pagalba visose stacionarinėse gydymo įstaigose teikiama pacientams, atvykusiems tiek su šeimos gydytojo siuntimu, tiek ir jo neturint. Atvykus be siuntimo ir nesant būtinosios pagalbos būtinybės, teikiamos mokamos paslaugos.
Planine tvarka į ligoninę guldomi ligoniai tik su gydytojo siuntimu. Pacientams kreipiantis į VšĮ Trakų ligoninę ar kitą ligoninę reikia turėti šeimos gydytojo arba VšĮ Elektrėnų ligoninės gydytojo specialisto (pediatro ar Priėmimo skyriuje dirbančio gydytojo) siuntimą. Kadangi vaikų tėvai dažniausiai savarankiškai negali nustatyti, ar vaiko sveikatos sutrikimas priskiriamas būtinajai medicininei pagalba ar ne, ir jei kyla abejonių, rekomenduojame visais atvejais šeimos medicinos centrų ne darbo metu kreiptis į Elektrėnų ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyrių ir siuntimas bus išrašytas.

E.K. Kaip žinome, susisiekimo viešuoju transportu iš Trakų su Elektrėnais tomis valandomis, kai Elektrėnuose nedirba pediatrai, nėra. Kas pasirūpins tais vaikais, kuriuos į ligoninę atvežus su GMP automobiliu, stacionarinio gydymo nereikės?

I.K. Pacientų patogumui, Elektrėnų savivaldybės administ­racija sudarys paslaugų sutartį su pavėžėjimo paslaugas teikiančia įmone, o už suteiktas paslaugas bus apmokama Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšomis. Išsamesnė informacija bus skelbiama VšĮ Elektrėnų ligoninės internetiniame puslapyje www.eligon.lt. Atkreipiame dėmesį, kad nemokama pavėžėjimo paslauga bus užtikrinama tik tuo atveju, kai nepilnametis pacientas į VšĮ Trakų ligoninę pristatomas greitosios medicinos pagalbos automobiliu dėl būtinosios pagalbos arba nuvyksta su šeimos gydytojo ar VšĮ Elektrėnų ligoninės priėmimo skyriuje dirbančio gydytojo siuntimu. Kai pacientui suteikiamos sveikatos priežiūros paslaugos ir jis nėra hospitalizuojamas VšĮ Trakų ligoninės Vaikų ligų skyriuje, suteikiamos pavėžėjimo paslaugos (kai paciento tėvai ar globėjai neturi kaip sugrįžti iš gydymo įstaigos į namus).

Į klausimą, kokias paslaugas vaikams teiks ligoninės pediatras tomis valandomis, kai dirba šeimos gydytojas, ligoninės direktorius Ž. Martinėnas atsakė:
Ž.M. Minimi specialistai nėra lygiaverčiai. Pediatras yra siauresnio profilio, aukštesnės kvalifikacijos ir aukštesnio lygio specialistas, gebantis ir turintis teisę diagnozuoti ir kvalifikuotai gydyti žymiai daugiau susirgimų nei šeimos gydytojas.
Vaikų ligų gydytojas teiks planines paslaugas, tokias kaip antrinio lygio konsultacijas (kartu skiriant tyrimus, kurie neatliekami šeimos gydytojų centruose, pvz. rentgeno, endoskopinius, echoskopinius, skubius laboratorinius tyrimus), dienos stacionaro paslaugas. Kartu teiks ir skubios pagalbos bei stebėjimo paslaugas ūmių klinikinių būklių atvejais. Viso to šeimos medicinos cent­rai negali pasiūlyti.

Sumažino nerimą

Nerimaujantiems tėveliams norime nors šiek tiek įnešti aiškumo. Lapkričio 8 d., kai Vievyje buvo atidarytas naujas Vilniaus greitosios medicinos pagalbos padalinys, apie pagalbą vaikams išaiškino Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Vilniaus filialo medicinos pagalbos dispečerinės ir GMP brigadų tarnybos vadovas Igoris Lukaševas. Jis atidžiai aiškino ir prašė nuraminti tėvelius, kad dėl kiekvieno vaiko susirgimo atvejo jie gali paskambinti bendruoju tel. Nr. 113. Prie telefono budi medikai ir telefonu galės pakonsultuoti tėvelius, kaip jie patys galėtų padėti mažiesiems ligoniukams, o jei negalėtų padėti patys, visada į pagalbą atskubės Greito­sios medicinos pagalbos medikai. Jie galės pagalbą suteikti vietoje, o jei reikėtų, pervežti į reikalingą medicinos įstaigą. O kaip iš tos Vilniaus ar Trakų ligoninės artimiesiems grįžti, aptarta bus lapkričio 9 dienos posėdyje.

Sunerimo ir politikai

Tarybos nariai Edvardas Baleišis, Giedrius Leskauskas, Lina Ališauskienė ir Barbora Vidauskienė išplatino pranešimą DĖL VAIKŲ GYDYMO PASLAUGŲ ELEK­TRĖNŲ LIGONINĖJE:
Įvykdžius reorganizaciją Elek­trėnų ligoninėje, buvo uždarytas Vaikų skyrius, tad nuo lapkričio 1 d. nebeteikiamos stacionarios vaikų gydymo paslaugos. Vykdant pertvarką buvo viešai deklaruojama, kad nuo lapkričio 1 dienos skubi ir planinė pagalba vaikams bus teikiama kasdien nuo 8 iki 20 val., t. y. 7 dienas per savaitę taip pat savaitgaliais bei šventinėmis dienomis. Deja, šie pažadai nėra vykdomi. Nuo lapkričio 1 dienos ligoninėje dirba vos vienas pediatras, nes keturi iš penkių vaikų gydytojų dėl pertvarkų išėjo iš darbo. Dėl to sergantys vaikai ligoninėje priimami tik darbo dienomis ir tik nuo 8 iki 16 val. Kitu laiku, t. y. po darbo valandų, o taip pat savaitgaliais sergančius vaikus tėvai yra priversti vežti arba jie yra vežami į Trakų ligoninę. Taip, vaikams Priėmimo skyriuje yra suteikiama skubioji pagalba, tačiau gydymo paslaugos yra neteikiamos dėl banalios priežasties – tiesiog nėra budinčio vaikų gydytojo. Tokia situacija netenkina Elektrėnų savivaldybės gyventojų. Esame nemaža savivaldybė, kurioje dar yra jaunų šeimų ir vaikų, todėl pediatrinės paslaugos yra labai svarbios ir pagrindinėje savivaldybės gydymo įstaigoje jos turi būti prieinamos. Todėl raginame Elektrėnų savivaldybės merą Gediminą Rat­kevičių ir Elektrėnų ligoninės direktorių Žydrūną Martinėną kuo skubiau spręsti problemą ir užtikrinti, kad vaikų gydymo paslaugos Elektrėnų ligoninėje būtų teikiamos 7 dienas per savaitę ir mažiausiai po 12 val. per parą (nuo 8 iki 20 val.).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69