Statinių naudotojų (savininkų) dėmesiui

Primename, kad žiemą gausiai prisnigus statinių savininkai bei techniniai prižiūrėtojai privalo sustiprinti statinių naudojimo priežiūrą.

Elektrėnų savivaldybės administracija

 

Įspėjame, kad žiemą gausiai iškritęs sniegas, susikaupęs ant statinių stogų, ir dėl pasikeitusios oro temperatūros susiformavęs ledas ar dėl tirpstančio sniego atsiradęs vanduo padidina statinių apkrovas. Ypatingos priežiūros žiemą reikia šiuolaikinių prekybos centrų ir kitų paskirčių statiniams, pastatytiems iš lengvų metalo konstrukcijų. Jų perdangos plotas yra didelis, o laikančiosios konstrukcijos metalinės. Kad būtų išvengta galimų griūčių ir nelaimingų atsitikimų, statinių naudotojai, vadovaudamiesi Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, privalo nuolat stebėti sniego storį ant stogų ir jo poveikį statiniui bei imtis skubių priemonių susikaupusiam sniegui bei ledui pašalinti nuo statinių išorinių atitvarų ir kitų konstrukcijų. Vykdomus stebėjimus ir atliekamus darbus būtina registruoti statinio techninės priežiūros žurnaluose.

Už gyvenamųjų namų ir kitų statinių priežiūrą atsakingi asmenys privalo operatyviai organizuoti varveklių, ant stogų susikaupusio sniego ir ledo šalinimo darbus, pavojingas vietas aptverti ar kitais būdais užtikrinti praeivių saugumą.

Siekiant išvengti galimų avarijų ar nelaimingų atsitikimų, būtina stebėti sniego storį ir jo poveikį statiniui. Susikaupęs sniegas ir varvekliai turi būti šalinami nuo statinių išorinių atitvarų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų