Specialiojo pedagogo pagalba

Specialiojo pedagogo pagalba
,,Naujai užgimęs žmogus ne iš karto tinka savo gyvenimo uždaviniams ir tikslams tarnauti.

Tarp jo gimimo ir pilno jo pasiruošimo gyvenimo uždaviniams, praeina nemažas augimo – brendimo tarpas, kuris gali būti trumpesnis ar ilgesnis pagal tai, kokių polinkių ir dovanų yra jo prigimtyje įdiegta, kokiomis aplinkybėmis jis auga, bręsta, ir kokiems uždaviniams likimas jį skiria”. (Stasys Šalkauskis)
Gana dažnai girdime tariant – specialiųjų poreikių vaikai. Kas gi jie? Tai vaikai, kuriems kartais sunkiai sekasi išmokti skaityti, rašyti, skaičiuoti arba ilgai kantriai besimokydami negali prisiminti ką tik išmoktos taisyklės ar eilėraščio, pamiršta nurodymus, instrukcijas, paaiškinimus, o dar kitiems sunkiai sekasi suprasti mokytojo pasakojimą ir aiškinimą. Gana dažnai šių mokinių sąsiuviniai mirga nuo mokytojo raudonai paryškintų klaidų ir pastabų. Pasitaiko, jog mokinys negali nieko papasakoti stovėdamas prieš visą klasę, nors namuose puikiai pasakojo išmoktą straipsnelį ar išmoktą eilėraštį mamai. Dar kiti pamiršta atsinešti į mokyklą reikiamas mokymosi priemones, atlikti namų darbus. Daug rūpesčių mokytojams ir tėvams kelia vaikai, kurie protestuoja, atsisako dirbti, trukdo kitiems ir ardo normalų darbo ritmą pamokoje. Būna, jog mokymosi sunkumų priežastis yra liga ar socialinės gyvenimo sąlygos, kai tėvai išvyksta į užsienį dirbti, o vaikai paliekami prižiūrėti seneliams ar giminėms.
Pedagogai dėl kylančių problemų sprendimo tariasi su tėvais ir specialistais, ieško būdų kaip padėti vaikui įveikti mokymosi sunkumus. Ugdymo įstaigose veikia specialiojo ugdymo komisijos, kurios ir padeda apsispręsti dėl pagalbos mokiniui galimybių, Bendrųjų ugdymo programų palengvinimo. Labai reikšmingas mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas, nes tėvai gali daug prisidėti prie vaiko ugdymo(-si). Mokiniui padarius pažangą, įveikus žinių spragas grįžtama prie Bendrosios programos, bet jei mokiniui nesiseka susidoroti ir su palengvintos apimties programa, siūloma atlikti išsamesnį mokinio vertinimą pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau – PPT) ir gauti rekomendacijas dėl tolimesnio ugdymo. Vienu ar kitu vaiko mokymo(-si) laikotarpiu trumpesnį ar ilgesnį laiką specialiosios pedagoginės pagalbos gali prireikti įvairių mokymosi sunkumų turintiems ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams.
Nuo 2005 m. dirbu Elektrėnų savivaldybės PPT ir noriu pasidalinti specialiojo pedagogo darbo ypatumais. Dažnai tenka atlikti pedagoginį vaiko įvertinimą: vertinu ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas, o taip pat mokinių akademinį pasiekimų lygį, kartu su PPT specialistėmis parengiame vertinimo išvadas, rekomenduojame ugdymo programas; tėvams ir pedagogams rengiame rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku; teikiu metodinę  pagalbą mokytojams, mokytojo padėjėjams, konsultuoju pedagogus modifikuotų, adaptuotų programų rengimo klausimais, dėl ugdymo turinio pritaikymo specialiųjų poreikių vaikams; vedu seminarus, dalyvauju socializacijos projektuose, skaitau pranešimus specialiojo ugdymo klausimais bei renku duomenis apie specialiųjų poreikių mokinius Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigose. Taip pat PPT ir ugdymo įstaigose, neturinčiose pagalbą teikiančių specialistų, vedu individualias pratybas vaikams, jų pažintinėms funkcijoms lavinti, įveikiant mokymosi spragas.
Šiuo metu, 2009/2010 m.m., Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigose mokosi 166 specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai, iš kurių 131 teikiama 8 specialiųjų pedagogų pagalba (užimta 5,5 etato). Nors kiekvienais mokslo metais specialiosios pagalbos kiekis didėja, bet galimybės gauti pagalbą mažėja (mažinami specialistų etatai, nes šalyje krizė – visi vykdo ,,taupymo programą”), ne išimtis ir ugdymo įstaigų specialiojo pedagogo pagalbos teikimo galimybių ribojimas. Tikėkimės, kad pagalbą specialiųjų poreikių mokiniai gaus pilnai – tiek mokytojo, tiek specialisto, tiek mokytojo padėjėjo, kaip tai yra numatyta teisės aktuose ir Bendrosiose ugdymo programose.

Marijona Sajetienė
PPT specialioji pedagogė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69