Spalio 10-oji – Vietos savivaldos diena. Administracijos direktorė Jekaterina Goličenko: dirbu, kad ir jaunimas pamiltų mūsų kraštą

Spalio 10-oji – Vietos savivaldos diena. Administracijos direktorė Jekaterina Goličenko: dirbu, kad ir jaunimas pamiltų  mūsų kraštą

Savivaldybės administracijos direktorė Jekaterina Goličenko – tikra elektrėniškė: čia gimė, mokėsi ir dirba. Pagal išsilavinimą – ekonomistė, baigusi Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Savivaldybės administracijoje dirba nuo pat jos įkūrimo: pradėjo dirbti vyriausia specialiste, vėliau Buhalterijos skyriaus vedėja, po to – Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja, o šiais metais, po savivaldos rinkimų, meras Gediminas Ratkevičius jai patikėjo administracijos direktorės pareigas. Nuo 2023 metų savivaldybės vadovai ir administracija dirba pagal naują Savivaldos įstatymą, kurį, pasak J. Goličenko, reikės ne kartą tobulinti. Apie darbą savivaldoje, įtemptą politikos laikotarpį – pertvarkas ir streikus – šalyje ir savivaldybėje bei kitas aktualijas su direktore pasikalbėjome ir skaitytojams siūlome su tuo pokalbiu susipažinti.

J.K. Iki naujo Savivaldos įs­tatymo savivaldybės administracijos direktoriaus pa­­rei­gos buvo panašios į ša­lies premjero pareigas. Kas pasikeitė septintoje savivaldos kadencijoje?
J.G. Meras patvirtintas, kaip vyk­domoji institucija, bet ketvirtines ataskaitas vis tiek pasirašo administracijos direktorius, o metines – meras. Visus finansinius pavedimus taip pat pasirašo administracijos direktorius, organizuoja ir kuruoja visą administracijos darbą. Neseniai gavome projektą dėl Savivaldos įstatymo pakeitimo, kad biudžeto klausimus reikia grąžinti administracijos direktoriui. Įstatymus kuria teoretikai, bet kai prieinama prie darbų, sukurtus įstatymus tenka koreguoti.

J. K. Kaip dirbsite, kol pakoreguos Savivaldos įstatymą?
J.G. Taip ir dirbame. Aš nuo pat atėjimo dirbti į savivaldybę kuravau biudžetą, ir dabar meras manimi pasitiki. Kaip žinote, aš pagal išsilavinimą esu finansininkė, meras – juristas, tai vienas kitą papildydami sėkmingai dirbame. Viską kartu aptariame, raštus biudžeto klausimais deleguoja man, taip draugiškai ta našta ir dalinamės.

J.K. Kas dar tą naštą padeda nešti?
J.G. Savivaldybės komandoje tikrai dirba stiprūs specialistai, o komandą vis papildome jaunais specialistais. Finansų ir strateginį skyrių papildė du nauji specialistai. Ūkio plėtros ir investicijų skyriuje Stasį Ščiukaitį pakeitė Vidmantas Kozėlla. Tik vadovavimas liko senbuvių rankose.

J.K. Ta stipri finansininkų komanda negalėjo pastebėti Vievio seniūnijos buhalterės nesąžiningo darbo?
J.G. Labai sudėtingas ir netikėtas atvejis įvyko Vievio seniūnijoje. Fi­nansų ir strateginio planavimo skyriaus specialistai banko sąskaitų ir pirminių kitų įstaigų buhalterinių dokumentų nemato. Buhalterijoje dažnai būdavo vėluojama priduo­ti ataskaitas, bet vis patikėdavome pasiteisinimu, kad buhalterė dažnai serga. Banko pavedimus mato tik buhalterija ir seniūnas. Vievio seniūnas generatorių patikėjo buhalterei, pats nepatikrindamas jos darbo, todėl savivaldybės vadovai priėmė atitinkamą sprendimą dėl seniūno atleidimo įrašant papeikimą. Šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas. Kol kas kitos informacijos negalėtume teikti. Dirbdama Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja savivaldybės pavedimus darydavau aš, bet administracijos direktoriai visada turėjo prie banko prisijungimą.

J.K. Dabar pakalbėkime apie šiandienines problemas. Prie mokytojų streiko aktyviai jungiasi ir savivaldybės pedagogai. Ar savivaldybė svarstys streikuojančių pedagogų atlyginimo už streiko dienas klausimą?
J.G. Šio klausimo pasitarimuo­se dar nesvarstėme. Tai turėtų būti tarybos sprendimas. Kalbėjomės su Švietimo, mokslo ir sporto ministru bei viceministre. Suprantame, kad sudėtinga karta ir sudėtinga švietimo sistema, bet savivaldybė, manau, laikysis valstybės politikos ir išskirtinių priemonių nesiims.

J.K. Emocijos nerimsta dėl sveikatos priežiūros įstaigų pertvarkos. Ką turėtų žinoti kiekvienas medikas ir kiekvie­nas pacientas?

J.G. Po posėdžio į savivaldybę organizuotai medikai atėję nebuvo. Jautrus klausimas. Savivaldybėje sveikatos sistemos tinklas gana gerai optimizuotas. Tikslingas ir pasiteisinęs buvo Psichikos sveikatos dienos centro sukūrimas. Naujojo optimizavimo procese joks sujungimas, atjungimas ar susijungimas problemų neišspręs, jei nebus procese dalyvaujančių bendruomenių vidinės kultūros. Elektrėnų ligoninė šiuo metu yra stambiausias juridinis vienetas, apie kurį, nežiūrint kokia reorganizacijos forma – struktūrinė, funkcinė ar mišri – būtų pasirinkta, vis tiek bursis kitos įstaigos. Ligoninės naujasis vadovas per dvejus metus atliko kokybišką vadybos darbą, bet tai niekam nėra įdomu. Tuo atveju, jei sveikatos centru liktų ligoninė, prijungiant kitas sveikatos viešąsias įstaigas, atnaujinti reikėtų tik 8 licencijas, jei struktūrinis – sveikatos centras būtų kuriamas kaip atskiras juridinis objektas – tektų gauti 44 licencijas. Tai užimtų daug laiko ir reikėtų papildomų lėšų. Koks bebūtų pasirinktas reorganizavimo modelis, sveikatos centrui bus reikalingas koordinatorius, kuris paskirtas bus mero potvarkiu. Savivaldybė nėra nusiteikusi eiti prieš medikų bendruomenę, todėl reorganizacija bus vykdoma taip, kad nei medikų bendruomenė tarpusavyje būtų su­priešinta, nei su savivaldybės vadovais. Mes tikrai tikėjome, kad Pirminės sveikatos priežiūros cent­rams prisijungus prie ligoninės, pacientams būtų pagerintas paslaugų prieinamumas. Dabar aktyviai dirbame, kad sutartys (bendradarbiaujant funkciniu būdu) būtų sudarytos kokybiškai.

J.K. Pakalbėkime smages­nėmis temomis. Jūs esate tikra elektrėniškė, kaip, Jūsų akimis, Elektrėnai pasikeitė nuo savivaldybės įkūrimo?
J.G. Mano namas, kuriame gimiau, Draugystės g. 7, beveik vienintelis toje gatvėje likęs nerenovuo­tas. Mūsų akis jau pripratusi prie vis gražėjančių Elektrėnų, bet atvykę žmonės visada stebisi, kad Elektrėnai išgražėję. Aš pati džiaugiuosi žydinčiais Elektrėnais, ko visada norėjo Elektrėnų įkūrėjas ir garbės pilietis Pranas Noreika. Mūsų savivaldybės draugiška ir susitelkusi komanda dirba, kad Elektrėnus surastų jauni žmonės, čia gyventų ir pamiltų mūsų kraštą.

J.K. Kad taip atsitiktų, ko­kius darbus artimiausiu metu planuojate padaryti?
J.G. Dabar dirbu prie projekto žmonėms parodyti Elektrėnams nusipelniusius žmones, pirmiausia, Garbės piliečius ir apdovanojimus, auksines krivūles, kuriomis savivaldybė už ryškiausias iniciatyvas ir darbus apdovanota buvo 4 kartus. O visus infrastruktūros gerinimo, švietimo, medicinos ir kitus savivaldos kompetencijoje esančius darbus mero komanda, visi administracijos specialistai ir, manau, tarybos nariai nuoširdžiai stengiasi padaryti geriau, negu gali.

J.K. Ką dar norėtumėte pa­sakyti mūsų skaitytojams?
J.G. Rudens laikotarpiu linkiu visiems sveikatos, jaukių namų šilumos. Girdėkime, gerbkime ir tikėkime.

Ačiū už svarbią informaciją ir sutruktą laiką.

Direktorę kalbino Julija Kirkilienė

 

Nuotraukoje: Administracijos direktorė J. Goličenko norėtų, kad tiek savivaldos vadovai, tiek gyventojai kalbėtųsi, girdėtų,gerbtų ir tikėtų

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69