Įsigalioja naujos redakcijos Elektros energetikos įstatymas

2012 m. vasario 7 d. priimtas Elektros energetikos įstatymas (toliau – Įstatymas) sukuria teisinę bazę Lietuvos elektros rinkos plėtrai ir konkurencingumo didinimui bei užtikrina elektros perdavimo sistemos operatoriaus veiklos atskyrimą nuo kitų elektros energetikos sektoriaus įmonių. Elektros energetikos įmonių pelno normą reguliuos Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Jūratė Kavaliauskaitė Lietuvos energija, AB Komunikacijos vadovė

 

Įstatymo 68 straipsnis numato, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) nustatys įpareigojimus teikti paslaugas sąnaudomis pagrįstomis kainomis, atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą. Įstatyme yra numatyta, jog jei Komisija, vadovaudamasi Elektros energijos rinkos tyrimo taisyklėmis, ištyrusi rinką nustato,  kad elektros energijos gamintojas turi didelę įtaką rinkoje, Komisija turi teisę jam nustatyti  Įstatymo  68 straipsnio 1 dalyje numatytus įpareigojimus.

Įstatyme neliko nuostatų dėl normatyvinio pelno elektros energetikos įmonėms nustatymo – investicijų grąžą nustatys Komisija, atsižvelgdama į Įstatyme nurodytus kriterijus.

Numatyta, kad nuo šiol Vyriausybė tvirtina viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) sąrašą ir jų teikimo tvarką bei skiria VIAP lėšų administratorių. Iki šiol VIAP sąrašą ir lėšų administratorių skyrė Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija.

Su visu Įstatymo tekstu galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo interneto tinklalapyje www.lrs.lt. Valstybės institucijos pagal kompetenciją parengs ir patvirtins Įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų