Šiandien sukanka 80 metų, kai Sovietų sąjunga pradėjo masinius Lietuvos gyventojų trėmimus.

Šiandien sukanka 80 metų, kai Sovietų sąjunga pradėjo masinius Lietuvos gyventojų trėmimus.

Vartus atkels kas, tėviškėn kai grįšim,
kas žiburį uždegs, kas alkanus pavalgydins,
kas kas pavasarį po baltą vyšnią
mūs, ištremtųjų, atminimui pasodins? ..

Rūpintojėli, kas tave prie kelio,
skausme kas vienišą, kas užmirštą lankys,
kas Motiną Mariją žydinčių berželių
per Sekmines vainikais apkaišys?

Šiandien sukanka 80 metų, kai Sovietų sąjunga pradėjo masinius Lietuvos gyventojų trėmimus. 1941 m. birželio deportacijos tapo lietuvių tautos istorinės patirties dalimi, paženklinta nežinios, baimės ir skausmo. Tų dienų įvykis skaudžiai nuvilnijo ir palietė šimtus Trakų krašto žmonių. „Juodasis birželis“, pogrindžio rezistencija, ilgainiui brandino pasipriešinimą okupaciniam režimui, žadino laisvės siekius ir ugdė tautinę savimonę. Neužmiršdami šių istorijos pamokų, būkime tvirti, išlikime orūs ir pateisinkime lūkesčius tųjų, kurie tikėjo Laisve ir Viltimi!…

Seimo narys Kęstutis Vilkauskas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų