Septynių bokštų kolonadai – 20 metų

Septynių bokštų kolonadai – 20 metų

Julija KIRKILIENĖ

Pagal Konstituciją Lietuvoje bažnyčia nuo Valstybės yra atskirta. Bet išskirtinės architektūros bažnyčios šalį puošia nuo seniausių laikų.

Sekmadienį Elektrėnų bažnyčia atšventė konsekravimo 20 metų jubiliejų. Šventoms Mišioms ir procesijai vadovavęs Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis per pamokslą priminė, kad sovietmečiu išaugusiam miestui trūko tik bažnyčios. Jos labai reikėjo į naująjį miestą suvažiavusiems tikintiesiems iš visos Lietuvos ir beveik 3 tūkst. tremtinių, Elektrėnuose suradusiems savo namus. Dabar, prabėgus daugiau kaip ketvirčiui amžiaus nuo Nepriklausomybės atgavimo ir dvidešimčiai metų nuo Dievo namų atidarymo, kiekvienas praeinantis pro baltąją šventovę nenoromis pakelia akis į dangų, kad galėtų pasigrožėti baltąja bažnyčios bokštų kolonada. Vyskupas kalbėjo apie savo teisingą sprendimą į Elektrėnus sielovadai ir bažnyčios statybai pasiųsti jauną kunigą Joną Sabaliauską. 1990 m. birželio 30 d. Elektrėnų bažnyčiai buvo padėtas kertinis akmuo, o 1996 m. liepos 28 d. Elektrėnų bažnyčia pašventinta ir tituluota Elektrėnų Marijos Kankinių Karalienės vardu.

Bažnyčios jubiliejuje dalyvavo gausus būrys Seimo narių, savivaldybės vadovai, svečiai iš Vokietijos, Magdeburgo vyskupijos, su kuria parapija draugauja nuo pat jos įkūrimo, ir buvę parapijos vikarai Marius Talutis bei kunigas Mindaugas Sabonis, kilęs iš Elektrėnų.

Po iškilmingų pamaldų, per kurias giedojo Vilniaus kamerinis choras „Aidija“, vyko trumpa, bet iškilminga padėkos bažnyčios rėmėjams ceremonija. Pagrindiniu bažnyčios rėmėju meras Kęstutis Vaitukaitis įvardijo kleboną, dekaną, monsinjorą Joną Sabaliauską, kuriam tarybos sprendimu suteiktas Elektrėnų garbės piliečio vardas ir įteiktos regalijos. Meras neatsispyrė ir krepšinį palygino su religija, o parapiją – su krepšinio komanda, kurioje būna ir laimėjimų, ir nusivylimų. Pasak mero, pirmasis garbės piliečio vardas suteiktas buvo miesto įkūrėjui Pranui Noreikai už darbus, antrasis – poetui Stasiui Žlibinui už gražius žodžius apie Elektrėnus, o trečiasis garbės piliečio vardas suteiktas klebonui ir už darbus, ir už žodžius. Klebonas J. Sabaliauskas tą garbingą vardą prisiėmė ne sau, o visai parapijai. Bažnyčią su jubiliejumi sveikino administracijos direktorius Virgilijus Pruskas, įteikdamas įrėmintas vitražo dalis langams, seniūnija atnaujino šventoriuje kryžių nauja Dievo mūka ir lentele, kurioje pažymėta apie bažnyčios statybos pradžią 1990 m. ir jubiliejų – 2016 m. M. Talutis bažnyčiai padovanojo 4 arnotus. Klebonas bažnyčios rėmėjams padovanojo jubiliejui išleistą Vytauto Suslavičiaus sudarytą knygą-fotoalbumą „Ir žodis tapo kūnu…“.

Elektrėnų bažnyčios statybai pasirinktas architekto H. K. Šilgalio projektas. Bažnyčios eksterjerą juosia puslankiu išlenktas portalas, kurį sudaro stačiakampė arka su kryžiumi ir šeši vertikalūs sudvigubinti kiaurapjūviai kryžiai. Centrinė kolona vaizduoja septintą krikščionybės šimtmetį Lietuvoje. Po dvidešimties metų Vyskupas kiaurapjūvius kryžiaus pavadino septynių bokštų kolonada. Bažnyčia tituluota Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės vardu, kuriai skulptorius Stasys Kuzma 2003 metais sukūrė skulptūrą. Kaip rašoma bažnyčios istorijoje, ši skulptūra įkūnija lietuvių tautos, nuėjusios kančių kelią, pamaldumą, ištikimybę ir padėką Dievo Motinai Marijai.

Atšventus gražų jubiliejų, skaitytojams primename klebono sukurtą maldą už Elektrėnus:

Malda už Elektrėnų miestą

Į Tave, galybių Viešpatie Dieve, kreipiamės dėl mūsų miesto Elektrėnų ir jo gyventojų. Teikis atsiųsti savo šventąjį angelą sargą, kad jis saugotų mūsų miestą nuo nelaimių, stichijų, ligų, maro, ugnies ir kitų negerovių. Ypač, prašome, kad angelas sargas saugotų mūsų miesto turtą ir grožį nuo paties žmogaus piktavališkos veiklos. Sutramdyk, Viešpatie, mūsų mieste bet kokį piktosios dvasios viešpatavimą, saugok mus nuo nusikaltimų ir Tavo šventųjų įsakymų niekinimo.

Elektrėnų mieste gyvenantiems ar čia laikinai apsistojusiems suteik Viešpatie saugų ir ramų gyvenimą. Suvienyk mūsų jėgas, sutelk bendriems darbams; ugdyk mus, kad galėtume tapti darnia ir kūrybinga bendruomene. Globok, Viešpatie, šio miesto šeimas – tegul klesti jose vienybė ir meilė; savo išminties dvasia lydėk mūsų miesto vaikus ir jaunimą, vesdamas juos tiesos ir doros keliu; ligonius ir negalinčius savarankiškai gyventi apdovanok Viešpatie savuoju artumu ir kito žmogaus pagalba. Visiems Elektrėnų žmonėms leisk pažinti Tavo meilę Jėzuje Kristuje ir suteik atsivertimo malonę.

Mūsų miestą per amžius tegul užtaria ir nesiliauja globojusi Švenčiausioji Mergelė Marija Kankinių Karalinė, per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69