Semeliškių seniūnijos 2021 metų veiklos ataskaita: visos problemos išsprendžiamos vietoje

Semeliškių seniūnijos 2021 metų veiklos ataskaita: visos problemos išsprendžiamos vietoje

Julija Kirkilienė

Savivaldybės vadovai tęsia susitikimus su seniūnijų gyventojais, o laikraštis „Elektrėnų kronika“ savo skaitytojus informuoja, kaip ir kuo gyvena savivaldybės, kurią sudaro 8 seniūnijos, gyventojai. Susitikime, vasario 17 d. vykusiame Semeliškėse, žmonės išsakė tik vieną pageidavimą – reikia spartesnio interneto.

Pasiteisino
Semeliškių seniūnė Loreta Ka­ralevičienė susirinkimo pradžioje tar­si apgailestaudama, kad nedaug susirinko gyventojų, teisino juos, kad susirinko tie, kam rūpi savo kraštas. Vėliau seniūnė padarė išvadą, kad žmonių gausiai nesusirinko todėl, kad neturi tokių problemų, kurių sprendimams reikėtų savivaldybės vadovų pagalbos. Visos problemos, susidarančios gyventojams, išsprendžiamos seniūnijoje. Jeigu rei­kia savivaldybės vadovų pagalbos, seniūnė tarpininkauja tarp valdžios bei gyventojų ir sprendimus, paprastai, suranda.
Susitikime, kaip įprasta, dalyvavo policijos atstovai, kurie pateikė informaciją apie nusikalstamas veikas seniūnijoje ir paskaitė paskaitą, kaip gyventi, kaip elgtis įvairiais atvejais, kaip patiems apsisaugoti nuo įvairiausių sukčių ir kaip įvairiems nedorėliams neleisti nusikalsti. Susitikime dalyvavo Elektrėnų PK Veiklos skyriaus viršininkas Edgaras Telinskis ir šio skyriaus tyrėja, šiuo metu einanti ir bendruomenės pareigūnės pareigas Žydronė Sakaliūnienė.
Seniūnijoje per 2021 metus įvykdyta buvo 19 nusikalstamų vei­kų, iš kurių: 4 – dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo, 5 – dėl vagysčių, 5 – dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo, 2 – dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo, 1 – dėl sukčiavimo, 1 – dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psi­chotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti, 1 – dėl aprašyto ar areštuoto turto arba turto, kuriam nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, perleidimas, paslėpimas, sunaikinimo ar sugadinimo.

Apie seniūniją
2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Semeliškių seniūnijoje gyvena 1134 gyventojai. Pagal amžiaus grupes: vaikų iki 18 metų – 180 (apie 16 proc.), darbingo amžiaus nuo 18 iki 65 metų – 730 (apie 64 proc.), pensinio amžiaus – 224 (apie 20 proc.), iš jų trys 90-mečiai buvo pasveikinti garbingo jubiliejaus proga. 2021 m. gimė 4, mirė 12, kai 2020 metais gimusių buvo 16, o mirusių – 9.

L. Karalevičienė

Seniūniją sudaro 1 Semeliškių miestelis ir 33 kaimai, iš kurių trys kaimai gyventojų neturi. Semeliškių miestelyje gyvena 553 gyventojai ir tai sudaro pusę visų seniūnijos gyventojų. Didesni kaimai gyventojų skaičiumi yra Laičiai, turintys 119 gyventojų, Daugirdiškės – su 94 gyventojais. Nors Daugirdiškėse nau­jakurių daugėja, bet gyventojų ma­žėja. Semeliškių seniūnijoje, pasirodo, yra ne tik Semeliškių miestelis, bet ir Semeliškių kaimas. Tas kaimas plačiai juosia Semeliškių miestelį ir tęsiasi beveik iki Pastrėvio seniūnijos.
Teritorijoje vietinės reikšmės bendro naudojimo keliai sudaro 104 km, iš jų asfaltbetonio dangos gatvių yra 6 km. Asfaltbetonio gatvių yra Semeliškių miestelyje, Daugirdiškių, Laičių kaimuose. Seniūnijos teritorijoje veikia nemažai įstaigų, verslo įmonių. Seniūnė suskaičiavo 7 verslo įmones, be kaimo turizmo sodybų. Kiek tų sodybų, seniūnė sakė pati nežinanti. Gausu seniūnijoje ir įvairių valdiškų įstaigų: gimnazija, biblioteka, vaikų darželis „Gandriukas“, Elektrėnų PSPC medicinos įstaigos filialas. Semeliškės turi šeimos gydytoją, stomatologę, slaugytojas. Seniūnijos patalpose veikia vaikų dienos centras, pastatytas naujas priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos pastatas, dirba Valstybinė miškų urėdija – Trakų regioninio padalinio Semeliškių ir Jagėlonių girininkijos, Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčia, Semeliškių Šv. Nikolajaus Stebukladario cerkvė. Semeliškių se­niūnijos gyventojus aptarnauja Elek­trėnų paštas. Semeliškėse veikia dvi bendruomenės – Semeliškių bend­ruomenė, Semeliškių bendruo­menė „Strėva“. Yra dvi paramos organizacijos: Semeliškių parapijos „Caritas“ ir „Ištiesk gerumo ranką“ asociacijos savanoriai.
Seniūnijoje veiklą vykdo net 190 ūkininkų: 10 stambių ūkių, dirbančių per 50–100 ha žemės, ir 180 smulkesnių ūkių, dirbančių nuo 3 iki 50 ha. Ūkininkai deklaruoja apie 2 700 ha žemės ploto.
Seniūnijai priklauso 7 kapinės: 2 neveikiančios – Semeliškių genocido aukų kapinės ir Semeliškių kaimo Pirmojo pasaulinio karo karių – kapinės ir 5 veikiančios.

Kultūrinė veikla
Seniūnija prižiūri lankytinas vietas: Laičių akmenis, Šv. Jono Nepomuko koplytstulpį Subartėnų kaime, Žuvyčių piliakalnį, antrą pagal senumą Lietuvos varpą, esantį Semeliškių Šv. Lauryno bažny­čios varpinėje, kuriam šiemet sukanka 580 metų, Semeliškių genocido aukų kapines, Semeliškių Pirmojo pasaulinio karo karių kapines, Semeliškių apylinkėse žuvusiųjų Didžiosios Ko­vos apygardos partizanų vietas Semeliškių miestelyje Šilo ir Trakų gatvėse.
Renginių gausa trečia pagal dy­dį savivaldybės seniūnija pasigir­ti negalėjo. Renginiai organizuo­ti tik proginiai. Dauguma renginių buvo skirti Semeliškių miestelio 745 metų, Semeliškių Šv. Lauryno parapijos 520 metų jubiliejams paminėti. Šios seniūnijos ir miestelio šventės metu gražiausių gėlynų savininkai adovanoti seniūnės padėkomis ir atminimo lentelėmis, apdovano­ti konkurso „Gražiausia sodyba Semeliškių seniūnijoje 2021 metais“ nugalėtojai. Šiai šventei buvo skirtas ir 20-tasis Semeliškių festivalis „Nuo Lauryno iki Roko“. Kultūrinių renginių savaitėje, kurioje pasirodė įvairaus žanro meno kolektyvai ir grupės, vyko dailininkų pleneras. Jubiliejų proga žurnalistė ir rašytoja, kraštietė Daiva Červokienė išleido knygą „Jie garsino Semeliškes“, o poetė, vertėja ir pedagogė Vladislava Kursevičienė jubiliejui skyrė poezijos knygą „Pro laiko prizmę“. Abiejų knygų išleidimą iš dalies finansavo seniūnija. Seniūnija prisidėjo ir prie filmo „SEMELIŠKĖS“ pastatymo. Filmą kūrė Trakų regioninės televizijos „Aidas“ redaktorius, filmo mon­tuotojas Česlovas Rulevičius, scenarijaus autorė režisierė Dr. Lina Neparskienė.
Be miestelio šventės, seniūnija pati organizuoja ar dalyvauja pažymėtinoms datoms skirtuo­se renginiuose: sausio 27 d. mini Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, Liepos 6 d. tradiciškai pagerbiami nusipelnę, ak­tyvūs seniūnijos gyventojai. Spalio 6 d. dalyvavo renginyje „Atminties kelias 1941–2021“ Holokausto 80-mečiui pažymėti, Semeliškių miestelio aikštėje organizuotas konkursas-akcija „Šviečiančių moliūgų vakarai“, saldžiosiomis dovanėlėmis apdovanoti visi konkurso dalyviai. Seniūnija dalyvavo Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčioje organizuotoje derliaus padėkos šventėje, asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ organizuojamose savanorių akcijose, kituose Semeliškių bendruomenės ir Semeliškių bendruomenės „Strėva“ organizuotuose renginiuose ir akcijose. Jau kelintus metus Semeliškių seniūnijos teritorijoje vyksta „RALLY ELEKTRĖNAI“ automobilių varžybos bei dviračių varžybos „Per­kūno kelias“ Lietuvos plento taurei laimėti.

Kur deda pinigus
2021 metais Semeliškių se­niūnija gavo ir panaudojo 61 837 Eur trijų vykdomų programų įgyvendinimui: Savivaldybės valdymo programai – 14 837 Eur, ku­riuos panaudojo remontui, kvalifikacijos kėlimui, komunalinėms paslaugoms, informacinių technologijų, kitų pre­kių ir paslaugų įsigijimui. Sveikos, švarios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimo programai – 34 000 Eur, kuriuos panaudojo elektros energijos mokesčiams, gatvių apšvietimui, gatvių apšvietimo tinklų priežiūrai, turto įsigijimui, vie­šųjų teritorijų priežiūrai ir kt. Kultūros veiklos ir sporto plėtojimo programai – 13 000 Eur, kuriuos panaudojo komunalinėms paslaugos už renginių salę, kultūriniams ir sporto renginiams. Kuriant sveiką, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką buvo atnaujinta asfaltbetonio danga Užupio gatvėje ties bažnyčia, Ežero gatvėje tilto atkarpoje ir Laičių kaime Kaimelio gatvės sankryžoje. Nuolat prižiūrima ir gerinama seniūnijai priklausančių vietinės reikšmės kelių būklė (104 km) – keliai žvyruojami, lyginami greideriu. Daug iššūkių sulaukiama dėl kelių priežiūros žiemos laikotarpiu. Seniūnė prašė savivaldybės vadovų, kad žiemos laikotarpiu būtų didinami priežiūros priemonių (technikos) resursai.
Prūsiškių, Noškūnų, Noškūnėlių kaimuose atnaujinti seni ar pastatyti nauji kelio ženklai, nurodantys gyvenamųjų vietovių ribas.
Semeliškių poilsio zonoje prie Ne­strėvančio ežero pastatytas informacinis dekoratyvus stendas, atnaujinti suoliukai ir lieptas Ežero pakrantėje, tinklinio aikštelėje korozijos pažeistose vietose atliktas smėlio paskleidimas. Poilsio zona nuolat tvarkoma ir prižiūrima. Šalinamos atliekos, pastatytos šiukšliadėžės, atliekų surinkimo konteineris. Šiltuoju laikotarpiu (birželio–rugsėjo mėn.) užsakoma biotualetų paslauga.
Nuolat tvarkomos visos seniū­nijos bendrojo naudojimo teritorijos: šienaujamos ir tvarkomos menkaverčiais krūmais apaugusios pakelės, žalieji plotai, daugiamečiais ir vienmečiais augalais apželdinamos teritorijos, remontuojami gatvėse esantys suoliukai, šiukšliadėžės, miestelio prekybinėje aikštelėje, prie bažnyčios aikštelės visus metus užsakoma biotualetų paslauga.
Atnaujinamos miestelį puošiančios dekoracijos: miestelio Trakų–Strėvos gatvių sankryžoje pastatyta metalo skulptūra-vazonas „Katinukas“, miestelio aikštėje prie eglės „apsigyveno“ tigrų pora, keičiantis metų laikams ir miestelio jubiliejaus metu atnaujinama dekoracija su užrašu „Semeliškės“. Nuolat tvarkomos seniūnijos teritorijoje esančios 7 kapinės, sezono metu kapinės šienautos tris-keturis kartus. Gyventojų patogumui ir rūšiuojamų kapinių atliekų tvarkos palaikymui ant visų prie kapinių esančių konteinerių įrengtos informacinės lentelės dėl konteinerių naudojimo paskirties.
Vėlinių laikotarpiu, pagausėjus lankytojų skaičiui, didžiausiose Se­meliškių miestelio kapinėse įjun­giamas apšvietimas ir užsakoma biotualetų paslauga.
Bendradarbiauta su įmone UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ – kas ketvirtį organizuotas didelių gabaritų atliekų išvežimas iš gyvenamųjų būstų. Atnaujintas (perdažytas) seniū­ni­j­os administracinio pastato fasadas.

Administracinės paslaugos
Seniūnija per praėjusius metus gavo 1451 įvairaus pobūdžio raštą­.
Pernai atvykimą deklaravo 60 gyventojų, išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaravo 13 gyventojų, įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą 8 gyventojai, priimta 10 sprendimų panaikinti gyvenamosios vietos duomenis. Seniūnijoje dirba 4 socialiniai darbuo­tojai, kurie teikia socialinę pagalbą, paramą ir paslaugas seniūnijos gyventojams. 262 seniūnijos gyventojai gauna paramą maisto produktais, tai sudaro apie 25 proc. visų gyventojų. Tiek pat per praėjusius metus pateikta prašymų ir dėl piniginės socialinės paramos. Buvo aplankyta 80 šeimų (asmenų) dėl buitinių gyvenimo sąlygų įvertinimo. Seniūnijoje gyvena 11 šeimų, kurio­se auga nepilnamečiai vaikai ir patiria socialinę riziką, šioms šeimoms yra teikiama socialinė pagalba. Taip pat gyvena 11 suaugusiųjų asmenų, patiriančių socialinę riziką, kuriems dažnai piniginė parama yra teikiama socialinėmis paslaugomis.

Rūpesčiai ir lūkesčiai
Ilga ir išsami seniūnės ataskaita baigta buvo rūpesčiais ir lūkesčiais.
Būtina atnaujinti susidėvėjusį gatvių apšvietimo tinklą Daugirdiš­kių ir Laičių kaimuose, dar ne visas gatvių apšvietimo tinklas atnaujintas Semeliškių miestelyje. Pageidaujama įrengti naujas gatvių apšvietimo atkarpas Subartėnų kaime – Žaliojoje gatvėje, Laičių kaime – Kaimelio gatvėje, Semeliškių miestelyje – Šilo gatvėje ir kt.
Labai reikėtų atnaujinti ir remontuoti kelių dangas Užupio, Basanavičiaus, Nestrėvaičio, Šilo gatvėse Semeliškėse, Kaimelio g. Laičių kaime, Baubonių, Aleksandravos, Budilių, Laičių, Noškūnų, Noškūnėlių kaimuose žvyro dangos kelią. Seniūnė ragino vadovus siekti, kad būtų suteiktas prioritetas valstybinės reikšmės rajoniniuose keliuose. Seniūnė taip pat pristatė Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros darbus, kurie yra patvirtinti savivaldybės Tarybos Infastruktūros plėtros plane: įrengti Laičių kaime vandens gerinimo įrangą (numatoma 2022 m.), įrengti Subartėnų kaime vandens gerinimo įrangą (numatoma 2022 m.), įrengti Laičių kaime nuotekų valymo įrangą (numatoma 2025 m.). Taip pat seniūnė prašė savivaldybės surasti galimybių nors nudažyti miestelio centre esančios Šv. Nikolajaus Stebukladario cerkvės fasadą.
Užbaigė savo kalbą seniūnė nau­jie­nomis, kad artimiausiu laiku Seme­liškėse bus atidaryta ūkinių prekių parduotuvė ir šarvojimo salė, pastatyta prie Semeliškių parapijos namų.

Pažadai
Susirinkime dalyvavęs vienas semeliškietis savivaldybės vadovams turėjo tik vieną pageidavimą – reikia spartesnio interneto. Tą greitą internetą žmogui pažadėjo ne savivaldybės vadovai, o seniūnijos specialistė Rita Buividavičienė, informavusi, kad Žemės ūkio ministerijai priduota paraiška su adresais, kur toks internetas reikalingas.
Susitikime dalyvavę savival­dy­bės vadovai semeliškiečiams taip pat turėjo gerų žinių. Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė infor­mavo apie galimybes gauti paramą stogų dangos keitimui ir namų fasadų apšiltinimui. Strateginiame savivaldybės plane numatomas Semeliškių gimnazijos remontas, Elektrėnų komunalinis ūkis ruošia projektą nuotekų ir vandentiekio remontui, o geriausia naujiena gyventojams buvo planuojamas remontuo­ti vingiuotasis kelias nuo Semeliškių iki Pastrėvio. Administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius susitikimą užbaigė kvietimu su vadovais bendrauti ne tik susitikimuose, bet ir asmeniškai: rašyti jam laiškus, skambinti ir išsakyti savo pasiūlymus bei pageidavimus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69