Semeliškėse prisiminti Sausio 13-osios įvykiai

Lietuva, Tu vienintelė mano šalis,
Tu paskutinė mano viltis,
Tu švenčiausia mano mintis.
Kryžių kalnas – Tavo širdis,
Motinos visos – Tavo siela,
Sudraskyta, atgimusi, bet sava,
Lietuva, kiek kančių ir vargų
Tu kentėjai,
Bet šiandien – Tu laisva…


Kartu su visa Lietuva semeliškiečiai minėjo baisių Sausio 13-sios nakties įvykių dvidešimtmetį.

Nekūrenome laužų, nesivaišinome koše, troškome, kad šis renginys mus sutelktų rimčiai. Kvietėme visus į seniūnijos salę filmo, menančio tos nakties įvykius, peržiūrai bei aplankyti fotografijų parodą.
Prieš filmą mūsų jausmus žadino Gito parašytos ir paties balsu įrašytos meditacijos, skirtos Lietuvai ir laisvei:  „Koks saldus žodis laisvė, lyg aukuras kiekvieno širdyje… Neatleis mūs vaikai, anūkai, jei aukurą užmiršime kūrenti mes, belieka laukti tik stebuklo ir laukti tų, kurie į laimę ves. O aš tikiu – mes aukurą įkursim ryškia, nepaprastai ryškia, tauria šviesa, ir vėl visi kartu – širdis į širdį – ištarsim šventą žodį – Lietuva“.
Prieš filmą jautrią stygą palietė Jolantos Stumbrienės atlikta daina „Palaimink, mama“, parašyta E. Selelionio ir A. Raudonikio Sausio 13-osios aukoms atminti: „Laisve gyventi mes užgimę, laistom krauju ir viltimi, ne savo langą, o tave, gimtine, aš einu uždengti savimi… Palaimink, mama, aš išeinu į naktį, neleiski širdžiai plakti nuojauta baugia. Kad aš pajėgčiau aušrinę tau uždegti, per visą naktį tu budėk, tu pabudėk lange…“ Žiūrint filmą, ne vieno skruostais riedėjo ašaros… Skambant G. Caccini giesmei „Ave Marija“ prisiminėme žuvusiuosius ir juos pagerbėme tylos minute.
„Laisvę turime, bet ar sugebame ja džiaugtis? Juk tikrai laisvas tas žmogus, šalia kurio gera“, – po renginio bylojo Antanas Bielskis, o Semeliškių seniūnas Vytas Barzdaitis pasidalinti savais išgyvenimais, prisiminimais susirinkusiuosius pakvietė prie arbatos puodelio.

Silvija Bielskienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų