Sekminės Kazokiškėse – dieviškoji ir žmogiškoji išmintis

Sekminės Kazokiškėse – dieviškoji ir žmogiškoji išmintis

Julija Kirkilienė

Sekminės – Šventosios Dvasios nužengimo į žemę šventė. Pirmoji ir svarbiausia Šventosios Dvasios dovana yra išmintis. Žmogiškoji išmintis įgyjama per patirtį ir pažinimą. Pagal Bibliją, išmintis – tai malonė matyti kiekvieną dalyką Dievo akimis. Išminties dvasios apstu buvo Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčios Sekminių atlaiduose gegužės 28 d.

Dieviškoji išmintis

Kazokiškių parapija stengiasi išlaikyti tradiciją – per Sekmines eiti piligriminę kelionę į Kazokiškių šventovę. Piligrimai paskutiniuoju metu eina nuo Vievio iki Kazokiškių bažnyčių, kurias aptarnauja klebonas Alfonsas Kelmelis ir vikaras Povilas Tekorius. Šiais metais piligriminė eisena sustojo ant neseniai suremontuoto Vievio (vadinamo Paparčių) viaduko, kurį pašventino kun. Povilas. Kalbėdami Visų Šventųjų litaniją maldininkai, tarp jų ir meras Gediminas Ratkevičius su žmona Neringa, perėjo tiltą ir giedodami bei melsdamiesi per pusantros valandos pasiekė šventąją vietą – Kazokiškių bažnyčią, kurioje šviečia restauruotas Stebuklingosios Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos paveikslas.
Piligrimų Kazokiškėse laukė klebonas A. Kelmelis ir gausiai į atlaidus besirenkantys kazokiškiečiai. Kazokiškiečiais vadinami visi čia skirtingais laikotarpiais gyvenę žmonės, kurių artimųjų palaikai ilsisi ir senosiose, ir naujosiose Kazokiškių kapinėse. Į Sekminių atlaidus Kazokiškėse daug suvažiuoja ne tik kazokiškiečių, bet ir tikinčiųjų iš kitų Lietuvos kampelių, girdėjusių apie Švč. Mergelės Marijos stebuklus.
Šių metų atlaiduose parapija sulaukė Vyskupo Jono Ivanausko, kuris atvyko bažnyčios vizitacijai ir aukoti iškilmingas šv. Mišias.

Piligriminės kelionės maldos užbaigtos buvo Kazokiškių bažnyčioje atsiklaupus prieš atnaujintą Didįjį altorių ir
Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos paveikslą

Žmogiškoji išmintis

Atlaidai pradėti buvo klebono A. Kelmelio ataskaita Vyskupui ir parapijiečiams. Klebonas trumpai priminė bažnyčios ir stebuklingojo paveikslo istoriją, pabrėždamas, kad bažnyčia pasauliečiams yra regioninės reikšmės kultūros paminklas, o Kazokiškių bažnyčia su Švč. Mergelės Marijos nugalėtojos paveikslu reikšminga visiems Lietuvos tikintiesiems. Parapijos archyvuose klebonas surado prie Švč. Mergelės Marijos nugalėtojos paveikslo patirtų malonių knygą, kuri buvo išversta ir 2017 metais išspausdinta pavadinimu „Kazokiškių Marija – Dievo malonės pilnoji“. Knygoje užrašytos stebuklus patyrusių žmonių pavardės, kurių ir po trijų šimtmečių sutinkama Kazokiškių parapijoje. Kazokiškių parapijoje šiuo metu gyvena per 300 žmonių. Kasmet pakrikštijama po 1 ar 2 nau­jagimius, kas penkeri metai sutuokiama pora jaunavedžių. Šiais metais 3 vaikai ruošiami Pirmajai Komunijai. Kasmet kunigas palaidoja apie 6 parapijiečius. Šv. Mi­šios Kazokiškių bažnyčioje sekmadieniais aukojamos 13 val. 15 min., šeštadieniais – 11 val.

Prasmingi darbai

Nuo paskutinės Vyskupo vizitacijos Kazokiškėse, per penkerius metus atlikta daug svarbių ir prasmingų darbų. Klebonas darbus vardinti pradėjo nuo bažnyčios pamatų remonto, kurį atliko iš Kazokiškių kilęs nusipelnęs inžinierius Česlovas Čiuras. Jis pagal šiuolaikinę metodiką suspėjo suremontuoti pamatus ir vartus. Tik, inžinieriui baigus Kelionę žemėje, vartus nudažyti liko parapijiečiams. Kaip didžiausius ir prasmingiausius atliktus darbus klebonas įvardijo Didžiojo Altoriaus ir Stebuklingojo paveikslo restauraciją bei modernų paveikslo apšvietimą. Klebonas bažnyčioje taip pat surado ir restauravo žinomo dailininko Vinco Slendzinskio paveikslą „Švč. Jėzaus širdis“. Šiuo metu su dailininku Svajūnu Armonu aptaria kankinio Teofilio Matulionio paveikslo užbaigimo darbus. Kazokiškėse liks šio paveikslo originalas. Bažnyčioje vykdomi ir kiti reikalingi darbai: pūvantys mediniai balkiai kei­čiami metalinėmis konstrukcijomis, Sauliaus Kurmino akmens ir stiklo vatos auką naudoja palėpės apšildymui. Artimiausiu metu planuojama remontuoti bažnyčios langus. Tam gauti Kultūros vertybių apsaugos departamento leidimai, kuriuos greičiau parūpinti padėjo Jonas Vaitkevičius. Ataskaitą klebonas baigė padėkomis parapijiečiams ir išreikšta viltimi, kad jei Vyskupas jo neiškels į kitą parapiją, o Dievas duos pasisekimą, Kazokiškių bažnyčioje galbūt bus įrengtas šildymas.

Gieda Brigita Jakonytė

Dvasinė išmintis

Iškilmingas Šventas Mišias per Sekmines Kazokiškėse aukojo J.E. Vyskupas Jonas Ivanauskas. Pamaldos pradėtos buvo iškilminga Sekminių procesija. Vėliavas ir Altorėlius nešė skirtingais rūbais pasipuošę procesijos dalyviai. Rū­bus pagal savo spalvos vėliavas pa­rapijietės pasisiuvo specialiai Sek­minių šventei. Per šv. Mišias psalmes giedojo profesionali solistė, vieviškė Brigita Jakonytė. Šv. Mišių pabaigoje Vyskupas už prasmingus darbus Kazokiškių ir Vievio parapijoms Teofilio Matulionio medaliu apdovanojo kleboną A. Kelmelį. Vys­kupas žodžiu padėkas reiškė visiems prisidėjusiems prie Sekminių organizavimo ir parapijos veiklos. O bažnyčios patarnautoja Elvyra Valiukienė prašė per laikraštį padėkoti visiems procesijos dalyviams, tarp jų išei­viams iš Grabijolų kaimo, kurie per Sekmines susirenka procesijoje nešti Grabijolų vėliavą. Patarnautoja sakė labai norinti padėkoti seniūnui Arvydui Vyšniauskui už Kazokiškių gyventojų suvienijimą. Ji dalijosi džiaugsmu, kad šiuo metu bažnyčia, seniūnija ir bendruomenės dirba ranka rankon ir per kultūrinę bei kitą prasmingą veiklą suburia kazokiškiečius bendrai veiklai. Po atlaidų maldininkai namo neskubėjo. Vieni bendriems pietums rinkosi į parapijos namus, kiti suko į kapines ar į tėviškės namus giminių susitikimams, paliudijimui, kad Sekminės yra Švento­sios Dvasios atsiuntimo diena. Pirmoji iš septynių Dvasios dovanų yra išmintis. Kaip supratome iš Sekminių atlaidų, išminties dovanomis gausiai apdovanoti ir parapijos dvasininkai, ir parapijiečiai…

 

Nuotraukoje: Piligrimų kelias nuo Vievio iki Kazokiškių šventovių eina per restauruotą Vievio viaduką, kurį pašventino Vievio ir Kazokiškių parapijų vikaras Povilas Tekorius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69