Savivaldybės tarybos posėdyje. Protinga politika

Savivaldybės tarybos posėdyje. Protinga politika

Julija KIRKILIENĖ

Dvidešimt penki tarybos nariai, kuriuos mes išrenkame per savivaldos rinkimus, kiekvieną mėnesį renkasi į tarybos posėdžius, kuriuose priima sprendimus, aktualius savivaldybės gyventojams. Savivaldybėms priklausantį materialų ir nematerialų turtą valdo savivaldybės taryba, ir nuo to, kaip ji juo disponuoja, priklauso gyventojų gerovė. Vienodos nuomonės svarstant bet kurį klausimą, taryba beveik niekada neturi, bet demokratija yra 50 plius vienas balsas, todėl daugumos balsai lemia sprendimus. Bet, pasak tarybos nario Algimanto Adomaičio, kolektyvine atsakomybe prisidengus, galima ir blogiausius sprendimus priimti. Spalio 31 dienos posėdyje taryba apsvarstė net 27 svarbius klausimus, iš kurių vienam nebuvo pritarta.

Permainos

Posėdis prasidėjo permainomis. Praėjus beveik trims mėnesiams nuo to posėdžio, kai buvo pareikštas nepasitikėjimas administracijos direktoriumi Henriku Petrausku, šis pagaliau pasirodė tarybos posėdyje. Kadangi administracijos direktorius negali būti tarybos nariu, tai H. Petrauskas, praradęs direktoriaus postą, susigrąžino tarybos nario mandatą. Vietą taryboje Krikščionių partijos Elektrėnų skyriaus pirmininkui užleido Vytautas Cibulskas. Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovė Laura Matjošaitytė priėmė naujojo tarybos nario priesaiką, kurios jis turėtų laikytis. H. Petrauskas prisiekė gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Visa tai įvykdyti pagalbos tarybos narys prašė Dievo.
H. Petrausko sugrįžimas į tarybą, žinoma, pagyvino tarybos darbą. Naujasis tarybos narys dabar yra bedarbis, todėl turi laiko gilintis į sprendimo projektus, o per 10 darbo metų savivaldybės administracijoje turi patirties. Kol kas H. Petrauskas nepareiškė, ar jungsis prie opozicijoje esančių trijų su Naujosios sąjungos partija atėjusių Dauriaus Ašakos, Nikolaj Melnikov, Marijos Jurčenko ir partijos „Tvarka ir teisingumas“ dviejų narių Algimanto Adomaičio ir Prano Sasnausko. Bet Socialdemokratų partijos tarybos nariai pareiškė dirbsiantys kaip socialdemokratų frakcija, kurios seniūnu išrinktas Jonas Grybauskas, pavaduotoja – Laimutė Ablingienė. Pasikeitimai patvirtinti ir savivaldybės Etikos komisijoje. Dabar Etikos komisijos pirmininku bus opozicijoje dirbantis Nikolaj Melnikov, o buvęs pirmininkas Vaidas Ratkevičius liko komisijos nariu.

Tvarka bus

Daugumai tarybos narių pritarus, UAB „Gelvita“ prijungimas prie UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ (toliau – EKŪ) užsitęs mažiausiai mėnesį ir biudžetui kainuos apie 5 tūkst. litų. Tarybos narių Ramūno Kartenio ir Jono Grybausko pasiūlymui sujungti komunalines bendroves be audito dėl reorganizavimo sąlygų, nes abiejų bendrovių savininkas yra tas pats – savivaldybės taryba, nebuvo pritarta. 18 tarybos narių nutarė, kad tvarka turi būti, ir auditas dėl reorganizacijos sąlygų bus atliktas.
Tarybai teko paklusti teismo sprendimui ir atšaukti mokesčius už teritorijos prie daugiabučių namų valymą. Mokėsime tik už laiptinių valymą, nors valytojos valys ir aplinką. Nuo lapkričio 1 d. už valytojų darbą, laiptinių ir namų aplinkos valymą, mokėsime nebe 0,25 Lt už gyvenamojo ploto kv. m, o tik po 0,17 Lt už kv. m.
Atliekų tvarkymo pavyzdį užsimojo parodyti tarybos nariai, gyvenantys nuosavuose namuose, su meru Kęstučiu Vaitukaičiu priekyje. Tarybos nariai sudarė sutartį su EKŪ, kad patys rūšiuos šiukšles, todėl konteineriai iš jų kiemų bus išvežami rečiau. Meras sako taip kiekvieną mėnesį sutaupysiantis po 15 Lt. Svarstant klausimą dėl komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių, nuosavuose namuose gyvenantys tarybos nariai nuo svarstymo nusišalino. Tiesa, taryba posėdyje ilgai diskutavo, kada nuo balsavimo reikia nusišalinti. Meras siūlė įvesti naują tvarką, kad tarybos narys nuo balsavimo nusišalintų tik pritarus jo darbdaviui ir savivaldybės tarybai. Tokį sprendimą dar reikėtų gerokai apsvarstyti, nes jeigu Vyriausioji etikos komisija pripažįsta tarybos narį supainiojus viešuosius ir asmeninius interesus, jis yra baudžiamas. Du kartus premijos neteko tarybos narys Gediminui Kriščiūnas, nenusišalinęs nuo balsavimo, svarstant EKŪ klausimus. G. Kriščiūnas dirba EKŪ inžinieriumi.
Tvarkos įvesti tarybai tik nesiseka Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centre. Teisme iš pareigų išvarytam direktoriui Zenonui Belickui dėl sugrąžinimo į darbą besibylinėjant su savivaldybės taryba, ši nepatvirtino laikinai direktoriaus pareigos einančios Daivos Sekonaitės pateiktos įstaigos organizacinės struktūros. Šios įstaigos laikiniesiems vadovams teks dar padirbėti braižant schemą, koks padalinys kuriam vadovui turi priklausyti.

Pinigai

Pasak mero pavaduotojo Viktoro Valiušio, vykdant protingą politiką, biudžete pinigų ne tik sutaupyti galima, bet kartais ir neplanuotų lėšų atsiranda. Taip šiais metais už nekilnojamąjį turtą į savivaldybės biudžetą neplanuotai įplaukė virš 2 mln. litų. Neplanuotai todėl, kad AB „Lietuvos dujos“ savivaldybei sumokėjo už dujų trasas, einančias per savivaldybės teritoriją. Gerai surenkamas ir pajamų mokestis, o elektrinei vasarą kūrenus mazutą, padidėjo ir taršos mokestis. Taryba nutarė „nebebadauti“ ir metų pabaigoje biudžetinių įstaigų ir savivaldybės administracijos darbuotojams grąžinti dėl nemokamų atostogų sutaupytus pinigus, apmokėti nepelningus autobusų reisus, grąžinti paskolų palūkanas, paremti įvairias programas.
Vaidas Ratkevičius tarybai siūlė neskubėti pinigų „pravalgyti“, o sudaryti strateginį planą, kur ir kam savivaldybėje daugiausia reikia investicijų. Meras pakvietė tarybos narius būti aktyviems ir teikti pasiūlymus, kur viršplanines lėšas investuoti.

Garbė

Posėdžio pabaigoje visada pateikiama informacija, paklausimai, pareiškimai. Šiame posėdyje paklausimus ir pareiškimus paįvairino dovana merui. Kęstutį Vaitukaitį, spalio pabaigoje šventusį 54-tąjį gimtadienį. Posėdžio pradžioje mero, kaip ir kitus tarybos narius, spalio mėn. šventusius gimtadienius, pasveikino taryba, o posėdžio pabaigoje – Ledo ritulio federacijos prezidentas Petras Nausėda. Jis merui padovanojo ledo ritulininko marškinėlius, pažymėtus 54 numeriu. P. Nausėda sveikindamas merą dėkojo už ledo ritulio komandos „Energija“ rėmimą.
Restauruoti ledo rūmai į areną sutraukė ne tik ledo ritulininkus, bet ir dailiojo čiuožimo sportininkus, o elektrėniečių vaikų tėveliai dailųjį čiuožimą jau prioritetine sporto šaka nori matyti. Todėl Ramūnas Kartenis merui, administracijos direktoriui ir tarybai įteikė tokį kreipimąsi: „Atsižvelgiant į tai, kad po keleto metų pertraukos vėl pradėjo veikti renovuoti Ledo rūmai bei į tai, kad yra labai daug vaikų, norinčių mokytis dailiojo čiuožimo, prašau:
1. Įvertinus turimas sporto bazes (Ledo rūmai, uždaras baseinas, atviras baseinas – marios bei kt.) inicijuoti prioritetinių sporto šakų nustatymą;
2. Nustačius prioritetus, inicijuoti, kad būtų peržiūrėti Elektrėnų savivaldybės sporto mokykloje dirbančių trenerių krūviai (pedagoginės valandos);
3. Šiuo metu esant daugiau nei trisdešimt vaikų grupei, kurie nori mokytis dailiojo čiuožimo, inicijuoti sprendimo projektą dėl lėšų skyrimo antrajam dailiojo čiuožimo treneriui Elektrėnų savivaldybės sporto mokykloje.
Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Ramūnas Kartenis“.
Ar taryba suras lėšų dar vieno trenerio atlyginimui, matyt, irgi priklausys nuo vykdomos politikos. Aišku viena, kad dėl aktyvaus tarybos ir savivaldybės darbo, Ledo rūmai yra renovuoti, ir dabar ten kiekvieną dieną pilna savivaldybės vaikų, tai dailiojo čiuožimo, tai ledo ritulio pagrindų besimokančių.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69