Sakraliniu žodžiu pripildyta Muziejaus naktis

Sakraliniu žodžiu pripildyta Muziejaus naktis

Audringą gegužės 11-osios naktį Elektrėnų literatūros ir meno muziejuje šviesu buvo ne tik nuo žaibų, bet ir nuo žvakių šviesų bei sakralinių dainų ir žodžių. Penktą kartą muziejaus direktorė Jurgita Chmieliauskienė  organizavo akciją  „Muziejų naktis“. Šių metų renginyje vyko savos kūrybos sakralinės poezijos skaitymai. Poeziją skaitė ir dainavo Jonavos, Kaišiadorių, Trakų ir Elektrėnų literatai, skaitymus paįvairino jaunimo bažnytinio choro, vadovaujamo Laimos Mažuolytės,  atliekamos dainos ir giesmės.

Sakralinį vakarą muziejuje organizuoti sugalvojo, jį vedė, priiminėjo bei išlydėjo svečius, vaišino  Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus ir jo darbuotojos Jurgita Chmieliauskienė ir Ona Šakienė, literatų klubas „ Strėva“ ir klubo vadovė Vilija Dobrovolskienė  bei savanorių organizacija „Savanoriškos veiklos kontrastai“, kuriai taip pat vadovauja V. Dobrovolskienė.
Onutės Šakienės pienių nektaru užgerdami, poetai skaitė savo nuoširdžiausius žodžius apie Gyvenimo sąsajas su Dievu ir tų ryšių prasmę. Austra Zapolskienė dėkojo Dievui, „kad mane sukūrei“, o jaunasis poetas Linas Bulauka ir Albina Jefimenko iš Jonavos klausė, „Kas aš? Iš kur aš? Kas leido man klajot po šitą brangią žemę? …“ Ona Šakienė ir vyrų trio iš Trakų – Vytautas Januškevičius,  Zigmas Ramanauskas bei Juozas Jakubauskas – Motiną tapatino su Marija, Genovaitė Žigutienė dėkojo Dievui už Lietuvą – žaliąją šventovę, Irena Petkevičienė dėkojo Aukščiausiajam už „nebuvimą kadais“, Ona Mozūraitienė Ave Marija skyrė visiems tą vakarą susirinkusiems… Vakare skambėjo pačių poetų ir skaitovų skaitomos eilės. Birutės Gruzdienės eiles skaitė Jovilė Pinelytė ir Linas Bulauka, Vilijos Dobrovolskienės eiles skaitė ir pati autorė, ir mokytoja Laima Ručinskienė. Šventėje dalyvavo  literatų klubai: „Šaltinis” (vadovė Irena Nagulevičienė) iš Jonavos, „Aukuras” (vadovė Teresė Balkutė – Zolotuchinienė) iš Trakų, „Gija” (vadovas Jonas Katkevičius) iš Kaišiadorių. Klubui „Strėva“ atstovavo Ona Šakienė, Ona Mozūraitienė, Ona Kulbokienė, Elena Vidrinskienė, Genovaitė Žigutienė, Irena Petkevičienė, Vladislava Kursevičienė.
Tokia paslaptinga romantika, pasak T. Balkutės,  sklidusi nuo skaitomų  eilių,  pagilinta bažnytinio choro  atliekamomis dainomis ir giesmėmis,  tvyrojo tarp į naktinį renginį muziejuje susirinkusiųjų svečių ir čia nuolatos gyvenančių Ipolito Užkurnio sukurtų rašytojų ir jų kūrinių personažų.   
Akcija „Muziejų naktis“ rengiamos nuo  2005 m.  Akcijos tikslas – parodyti muziejaus eksponatus naktį, kai paprastai muziejai nedirba, bei supažindinti su muziejais įvairių bendruomenių narius. Tą dieną organizuojami renginiai lankytojams nemokami. Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejuje jau buvo organizuotas susitikimas su muziejaus įkūrėju Vytautu Mizeru, vyko bardų, tautinės muzikos vakarai, naktišokiai, o šiais metais muziejaus naktis pažymėta sakralinės poezijos skaitymais.
Julija Kirkilienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų