Prokuratūra kreipėsi į teismą dėl vandenlenčių parko prie Elektrėnų marių pašalinimo

Prokuratūra kreipėsi į teismą dėl vandenlenčių parko prie Elektrėnų marių pašalinimo

Elektrėniškiai ir miesto svečiai jau buvo įpratę vasaromis naudotis naujojo vandenlenčių parko paslaugomis: vieni treniruodavosi, sportuodavo, kitiems vandens pramogas buvo smagu stebėti. Tam buvo paruošta infrastruktūra, ypač tinkanti jaunimui: įsitaisę ant sėdmaišių, pasiėmę puoduką kavos ir kokių gaiviųjų gėrimų jaunuoliai įpratę buvo leisti laiką gamtoje. Bet kovo pabaigoje elektrėniškius pasiekė žinia:

Julija Kirkilienė

Viešąjį interesą ginantis­ prokuroras kreipėsi į teismą­ dėl valstybinės žemės sklype prie Elektrėnų marių veikiančio van­denlenčių parko pašalinimo, pranešė Vilniaus apygardos pro­kuratūra. Pagal pranešimą, vals­tybinės žemės sklypas ir marių dalis yra naudojami pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, todėl tai leidę sandoriai turi būti pripažinti negaliojančiais, tolesnės nuomos aukciono procedūros nutrauktos, o statybų padariniai pašalinti.
„Kadangi statiniai ir įrenginiai minėtame sklype pastatyti ir įrengti pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas, teismo prašoma įpareigoti atsakovus per vieną mėnesį nuo teis­mo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti šiuos statinius ir įrenginius bei atstatyti šią teritoriją į pradinę padėtį“, – reikalauja prokuratūra.
Tyrimo metu prokuratūra nu­statė, kad Elektrėnų savivaldybė 2017 metais teisėto pagrindo neturinčia jungtinės veiklos sutartimi perdavė daugiau kaip hektaro ploto sklypą naudoti viešajai įstaigai. „Sutarties sudarymo metu Elektrėnų savivaldybė valstybinės žemės sklypu naudojosi panaudos sutarties pagrindu, todėl pagal teisės aktų nuostatas negalėjo perduoti žemės sklypo naudotis tretiesiems asmenims. Taip pat teisės aktai nesuteikė teisės sudaryti jungtinės veiklos sutartį su teisės aktuose nenumatytais subjektais“, – ­teigiama prokuratūros pranešime.
Vėliau viešoji įstaiga sudarė sutartį, pagal kurią pusę sklypo perdavė valdyti privačiai bendrovei. Prokuratūros teigimu, sklypą verslininkai naudojo ne pagal nustatytą rekreacinės teritorijos būdą, jame pastatė statinius bei įrenginius, neatitinkančius leidžiamų teisės ak­tuose.„Žemės sklype ir Elektrėnų marių dalyje, kuri, be kita ko, atsakovams nebuvo suteikta naudotis įstatymo numatytu pagrindu, vykdyta paslaugų, tarp jų ir pramogų (atrakcionų), sporto bei maitinimo veikla, tačiau ši veikla yra galima atitinkamai komercinės ar visuomeninės paskirties objektų ­teritorijoje“, – pabrėžia prokuratūra.Taip pat, anot prokuratūros, nu­sprendusi išnuomoti šį sklypą 40 metų, Elektrėnų savivaldybė paskelbė aukcioną. Nors aukcionas dar neįvyko, prokuratūra reikalauja nutraukti jo procedūras, nes žemės sklypą ketinta išnuomoti tam, kad ir toliau būtų vykdoma jo naudojimo būdo neatitinkanti vandens pramogų veikla.

Kodėl ir kokius įstatymus pažeidė savivaldybė, pakomentuoti paprašėme administracijos direktoriaus Gedimino Ratkevičiaus:
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už leidimo prekiauti ar teikti pa­slaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą (viešąja vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija, kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kios­kų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių). Elektrėnų savivaldybės taryba 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu nustatė viešąją vietą (Rungos g. 13, Elektrėnai), kurioje gali būti teikiamos paslaugos, taip pat vyk­doma prekyba nuo (iš) laikinųjų ­prekybos įrenginių, kioskų paviljo­nų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių. Šiuo sprendimu Elektrėnų savivaldybės taryba pavedė Elektrėnų savivaldybės administracijai nustatyti ir kontroliuoti šių prekybos vietų užstatymo laikinaisiais prekybos įrenginiais, kioskų paviljonais, prekybai pritaikytais automobiliais ar priekabomis, lauko kavinėmis intensyvumą, lokalizaciją, vizualinį apipavidalinimą ir prekių ir paslaugų asortimento atitiktį prekybos vietos specifikai. Elektrėnų savivaldybės adminis­tracijos direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu patvirtino žemės sklypo, esančio Rungos g. 13, Elektrėnai, užstatymo laikinaisiais prekybos įrenginiais, kioskų paviljonais, prekybai pritaikytais automobiliais ar priekabomis, lauko kavinėmis šiuos­ reikalavimus, kuriuos atitinka šiuo metu marių pakrantėje esanti situa­cija. Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimu patvirtintų Elektrėnų savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų III skyriuje nustatytos rinkliavos už lei­dimo prekiauti ar teikti pa­slaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą. Visi minėti reikalavimai yra įvykdyti, rinkliavos yra sumokėtos, lei­dimai prekiauti išduoti. Žinomos visuomenės infor­mavimo priemo­nės savaitgalį paskelbė, kad prokuratūra kreipėsi į teismą dėl viešojo intereso gynimo ir siekia nugriauti šį objektą dėl to, kad žemės sklypas negalėjo būti perduotas bendradarbiavimo sutarties pagrindu. Šio­je vietoje reikia atkreip­ti dėmesį į tai, kad minėta sutartimi apskritai nėra sprendžiamas sklypo perdavimo klausimas. Atsidariau Lietuvos teismų elektroninių paslaugų por­talą ir matau, kad prokuratūros skundo nėra (galimai teismas spren­džia prokuratūros skundo priėmimo klausimą ir dar nėra apsisprendęs). Nuostabą kelia tai, kad informacija apie prokuratūros veiksmus visuomenės informavimo priemonėse atsiranda iki pačių veiksmų. Man tokia situacija kelia abejonių dėl vie­šojo intereso gynimo pagrįstumo. Kaip ten bebūtų, teismas nuspręs, kas yra teisėta, o kas – ne.

Komentarai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69