Potvarkis dėl tarybos posėdžio sušaukimo

1. Š a u k i u  2011-06-29  10.00 val. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį Elektrėnų savivaldybėje, Elektrinės g. 8, Elektrėnai.

Meras, Kęstutis VAITUKAITIS

2. T e i k i u tarybai svarstyti šiuos klausimus:

10.00–10.10 Darbotvarkės tvirtinimas.

2.1. 10.10–10.15 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2011 metų veiklos programos patvirtinimo.

Pristato tarybos narys A. Adomaitis.

2.2. 10.15–10.30 Dėl Elektrėnų savivaldybės 2010 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.3. 10.30–10.40 Dėl laikinai laisvų biudžeto apyvartos lėšų panaudojimo investiciniams projektams finansuoti.

2.4. 10.40–10.50 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.

Pristato Finansų, biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja R. Žemaitienė.

2.5. 10.50–11.00 Dėl 2010 metų Privatizavimo fondo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.

Pristato Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja J. Goličenko.

Pertrauka nuo 11.00 iki 11.05 val.

2.6. 11.05–11.10 Dėl 2009 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS – 60 „Dėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo“ dalinio pakeitimo.

Pristato Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja D. Aleksiūnienė.

2.7. 11.10–11.25 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo.

2.8. 11.25–11.40 Dėl pareiškimo teismui dėl bankroto bylos VšĮ „Jaunimo krantas“ iškėlimo pateikimo.

2.9. 11.40–11.55 Dėl pritarimo susitarimo dėl Elektrėnų miesto teritorijos tarp Šviesos gatvės ir kelio Vilnius–Kaunas (A-1) infrastruktūros ir verslo objektų statybos, plėtros, valdymo, naudojimo ir priežiūros koncesijos sutarties pakeitimo projektui.

2.10. 11.55–12.00 Dėl pavedimo atlikti tyrimą.

Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas G. Ratkevičius.

Pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.

2.11. 13.00–13.05 Dėl savivaldybės kontrolieriaus Juozo Zavecko valstybės tarnybos pratęsimo.

2.12. 13.05–13.10 Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo.

2.13. 13.10–13.15 Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovo, vidaus auditorių ir valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudėties pakeitimo ir patvirtinimo.

Pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyr. specialistė R. Bernotienė.

2.14. 13.15–13.20 Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo.

Pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistas A. Simonaitis.

2.15. 13.20–13.30 Dėl komisijos neįgaliųjų klausimams spręsti sudarymo.

Pristato Socialinės paramos skyriaus vedėja V. Arcabienė.

2.16. 13.30–13.40 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ keleivių pavėžėjimo tarifo patvirtinimo.

2.17. 13.40–13.50 Dėl tarybos 2011-05-25 sprendimo Nr. TS – 126 „Dėl šilumos kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei  „Elektrėnų komunalinis ūkis“ patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Pristato Ūkio plėtros skyriaus vedėjas V. Šimkūnas.

2.18. 13.50–13.55 Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo.

2.19. 13.55–14.00 Dėl Mokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, lietuvių (gimtosios) kalbos valstybinio brandos egzamino teksto rašymo dalies ir mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo pakeitimo.

2.20. 14.00–14.10 Dėl Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

Pristato Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas D. Tarulis.

2.21. 14.10–14.20 Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ nuostatų patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ direktorė A. Ščiukaitienė.

2.22. 14.20–14.30 Dėl Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ nuostatų patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorė D. Poškienė.

Pertrauka nuo 14.30 iki 14.40 val.

2.23. 14.40–14.50 Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus vadovo 2010 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

Pristato Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus direktorė J. Chmieliauskienė.

2.24. 14.50–14.55 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga pratęsimo.

2.25. 14.55–15.00 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties su uždarąja akcine bendrove „Samsonas“ pratęsimo.

2.26. 15.00–15.05 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos akcinei bendrovei Lietuvos paštui.

2.27. 15.05–15.10 Dėl nuomos sutarties pratęsimo valstybės įmonei Registrų centro Vilniaus filialui.

2.28. 15.10–15.15 Dėl Elektrėnų savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo nuostatų dalinio pakeitimo.

2.29. 15.15–15.20 Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo.

2.30. 15.20–15.25 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2011 metams.

2.31. 15.25–15.30 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio mažinimo.

2.32. 15.30–15.35 Dėl žemės mokesčio mažinimo.

2.33. 15.35–15.45 Dėl nuomojamų patalpų paskirties keitimo išlaidų.

2.34. 15.45–15.50 Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo.

Pristato Verslo ir turto valdymo skyriaus vedėja O. Temlianceva.

2.35. Informacija, paklausimai.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69