Politizuoti sportininkai ir pinigai

Politizuoti sportininkai ir pinigai

Julija Kirkilienė

Ramų Elektrėnų savivaldybės administracijos gyvenimą prieš pat Velykas sujaukė sportininkai. Nesusipratimas įvyko dėl lėšų skirstymo pagal sporto plėtojimo programas. Toms programoms iš savivaldybės biudžeto paskirstyta net 155 tūkst. litų, bet pinigų, žinoma, nepakako tiek, kiek buvo prašoma konkursiniuose projektuose. Nors programų vertinimo komisija (pirmininkas – administracijos direktoriaus pavaduotojas Vaidas Ratkevičius) į pinigų skirstymo posėdžius rinkosi net du kartus, nors visas programas sakėsi atidžiai analizavę ir pinigus paskirstę pagal programų finansavimo tvarkos aprašą, tuo paskirstymu nepatenkinti liko sausio mėnesį įkurtos Sportinio judėjimo asociacijos nariai. Apie tai jie kalbėjo neeiliniame susirinkime, į kurį pasikvietė ir premjero patarėją sporto klausimais Vytautą Janušaitį. Į susirinkimą atvykti negalėjęs administracijos direktorius Arvydas Vyšniauskas ten buvo įvardintas kalčiausiu dėl to, kad pinigų nėra tiek, kad užtektų visiems.

Apie sportinį judėjimą

Susirinkimą pradėjo Elektrėnų savivaldybės sportinio judėjimo asociacijos valdybos pirmininkas Audrius Valaiša, supažindindamas ne tiek asociacijos narius, kiek svečią iš Vyriausybės su sportiniu judėjimu Elektrėnuose. Beveik per tris mėnesius asociacijos nariais yra tapę 18 skirtingų sporto šakų organizacijų. Du klubai – žvejų klubas „Elektrėnų tritonas“ ir asociacija Elektrėnų smiginio klubas „Dublis“ – valdybos narių sprendimu buvo priimti prieš pat susirinkimą. Asociacijos valdyba per šį trumpą laikotarpį į posėdžius rinkosi net šešis kartus ir sprendė aktualius sporto visuomenei klausimus. Per tuos posėdžius asociacija nusprendė kreiptis į Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorių su prašymu dėl vieno iš asociacijos valdybos narių įtraukimo į Elektrėnų savivaldybės kultūros veiklos ir sporto plėtojimo programų projektinių lėšų skirstymo komisiją. Šis prašymas buvo patenkintas ir į komisijos sudėtį įtrauktas asociacijos valdybos narys Kęstutis Jasukaitis. Taip pat raštu asociacija kreipėsi į Elektrėnų savivaldybės merą Kęstutį Vaitukaitį dėl vietos lauko teniso aikštynui įtraukimo į detalųjį planą šalia Elektrėnų baseino. Atsakymas dar negautas. Asociacija taip pat Sveikatos apsaugos ministerijai pateikė projektą finansavimui gauti sveikatos stiprinimo veikloje. Pradėtas kurti asociacijos tinklapis, į kurį jau dedama informacija apie asociaciją.

Apie Vyriausybės dėmesį sportui

Vyriausybės atstovas, žinomas Lietuvos plaukikas, dalyvavęs net trijose olimpiadose, dabar sportą iškeitęs į politiką ir tapęs ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus patarėju sporto klausimais, informavo elektrėniškius apie padidėjusį premjero susidomėjimą sportu šalyje. Vienas iš Vyriausybės sportinių projektų yra sporto gimnazijų kūrimas. Elektrėnuose, žinoma, sporto gimnazijai įkurti vaikų neužtektų, bet jei tokia gimnazija būtų įsteigta Vilniuje ar Kaune, tai apie filialą Elektrėnuose, turinčiuose stiprią sporto bazę, būtų galima pagalvoti. Vyriausybės atstovas elektrėniškius informavo apie tarpstruktūrinių veiklų planą, kad kelios ministerijos derintų planuojamą finansavimą sportui ir sveikai gyvensenai – kas daroma dėl sporto, turi būti viename „aplankale“. Atstovas taip pat kalbėjo apie sporto strategiją 2014-2020 metams ir pasidomėjo, ar elektrėniškiai jau panaudojo Vyriausybės skirtus pusę milijono litų ledo valymo mašinai įsigyti.

Apie savivaldybės dėmesį sportui

Asociacijos nariai vienas po kito kalbėjo apie tai, kad jie nėra patenkinti savivaldybės požiūriu į sportą. Pirmiausia, turint tokias dideles sporto bazes, savivaldybės administracijoje neliko Sporto skyriaus, kaip buvo nuo savivaldybės įkūrimo. Specialistas atsakingas už sportą, o pagal naujus teisės aktus neįvardijama, už ką atsakingas.                                                                   Bendrojo skyriaus vyr. specialistas Algirdas Norvilas yra tas specialistas sportui, kuriam vienam pavesta net savivaldybės sporto strategiją 2014 – 2020 metams parengti, bet apie tai net ne visi sportininkai žino, nes tai niekur konkrečiai neįvardinta.

Elektrėnų savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurį administracijos užsakymų parengė UAB „Lyderio grupė“ rašoma, kad Elektrėnų savivaldybė – Lietuvos energetikos centras, patrauklus investuoti, su išplėtota darnia susisiekimo, sportinio ir pramoginio turizmo infrastruktūra, patogus ir saugus gyventi. Sportavimo sąlygos Elektrėnų savivaldybėje pakankamai geros. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, savivaldybėje yra daugiafunkcis sporto kompleksas, 3 stadionai, baseinas (50 m), 9 sporto salės (iš jų 4 didesnės kaip 15×30 m ir 4 – 24×12 m–15×30 m), irklavimo ir buriavimo sporto bazės, ledo arena, uždara šaudykla, 12 krepšinio, 2 tinklinio, 5 futbolo, 4 teniso ir viena rankinio aikštelės. O apie viziją ir prioritetus parašyta tik tiek, kad rengiant Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 m. strateginį plėtros planą, bendradarbiaujant su Elektrėnų savivaldybės administracijos darbuotojais ir savivaldybės politikais, suformuluota Elektrėnų savivaldybės vizija, bet kokia sporto vizija, niekur konkrečiai neįvardinta.

Apie asociacijos dėmesį sportui

Asociacija susirinkime priėmė du kreipimusis į Elektrėnų savivaldybės tarybą ir administracijos direktorių dėl Kultūros veiklos ir sporto plėtojimo programų finansavimo komisijos darbo ir darbo grupės sudarymo sporto strategijai parengti. Susirinkime buvo įvardintas nepasitenkinimas administracijos direktoriaus sprendimu nepasirašyti įsakymo pagal pirmąjį komisijos posėdžio protokolą. Tada buvo sušauktas antrasis komisijos posėdis. Jame dalyvavo 7 nariai – administracijos direktoriaus pavaduotojas Vaidas Ratkevičius, bendrojo skyriaus specialistai Algirdas Norvilas ir Ramutė Strebeikienė, asociacijos atstovas Kęstutis Jasukaitis, Švietimo skyriaus specialistės Lina Rupšlaukienė ir Neringa Pulauskienė bei Švietimo skyriaus vedėja Ramunė Sadauskienė. Viena iš priežasčių, kodėl administracijos direktorius po pirmojo posėdžio įsakymo neišleido, buvo ta, kad ledo ritulio klubui „Energija“ skirta tik 31 tūkst. litų, o tokių pinigų neužtektų nė ledo nuomai. Antra priežastis – per mažai palikta pinigų sporto programų rezervui, trečia – trūko aiškumo dėl supermoto varžybų, kurios tradiciškai vyksta liepos 6 d., ir kt.

Antrajame posėdyje sumažinus finansavimą kitiems klubams, „Energijai“ buvo pridėta net 16 tūkst. litų. Asociacijos nariai piktinosi, kad Elektrėnų „Energija“ turėdama geriausias sąlygas treniruotis Lietuvoje – atnaujintus Ledo rūmus – ir gaudama didžiausią finansavimą iš savivaldybės, nerodo tokių rezultatų, kokius turėtų rodyti. Asociacija paruošė savivaldybės tarybai prašymą, kad būtų panaikintas įsakymas dėl lėšų paskirstymo ir būtų paruoštas naujas savivaldybės Kultūros veiklos ir sporto plėtojimo programų finansavimo aprašas. Asociacijos narių nuomone, pinigai šiais metais buvo paskirstyti ne pagal sportinius rezultatus, o pagal palankumą sporto klubams. Asociacija taip pat pageidauja, kad komisijos paskirstytas lėšas tvirtintų ne administracijos direktorius, o taryba.

Apie sportininkų dėmesį politikai

Išklausius vieną pusę – Sportinio judėjimo asociaciją – atrodė, kad komisija pinigus tikrai dalina neatsakingai. Išklausius kitą pusę – atrodė, kad teisūs ir penki komisijos nariai, pasirašę po antruoju protokolu, po kuriuo nepasirašė A. Norvilas bei K. Jasukaitis ir administracijos direktorius, įpareigojęs komisiją rinktis antrą kartą. Komisija pirmajame posėdyje, nors ir atidžiai išstudijavo visų sportinių klubų veiklos rezultatus, bet neįvertino, kad Elektrėnų „Energija“ ruošia sportininkus Lietuvos rinktinei ir komandą remia nuo pat savivaldybė įkūrimo. Ir pridėjus 16 tūkst. litų vis tik šiais metais klubui pinigų buvo skirta mažiau nei pernai. Asociacijos susirinkime daug kartų buvo paberta užuominų, kad administracijos direktorius palankesnis tiems sportininkams, kurie yra prijaučiantys Socialdemokratų partijai, nes šios partijos Elektrėnų skyriui ir vadovauja administracijos direktorius. Kai keletą kartų tarp susirinkime dalyvavusių sportininkų nuskambėjo mintis, kad norint gauti finansavimą, reikia priklausyti kokiai partijai, paskaičiavau, kiek ir kokioms partijoms priklauso sporto klubų vadovai. Pasirodo, sportininkai yra prijaučiantys politikai. Asociacijos valdybos pirmininkas Audrius Valaiša ir ledo ritulininkų klubui „Strangers SC“ atstovaujantis Rolandas Bučys priklauso Kristijono Kamenecko vadovaujamai Centro partijai, tai pačiai partijai priklauso ir Sporto, turizmo ir pramogų centro direktorius Kęstutis Vitkauskas. Šiai partijai dar priklauso ir dziudo klubo „Draugystė“ Tėvų komiteto pirmininkas Robertas Urbanas, aktyviai kalbėjęs posėdyje. Jaunimo futbolo centro asociacijos vadovas Vladimir Fedotov, iširus socialliberalų partijai, o jo vadovaujamam Elektrėnų skyriui neprisijungus prie Darbo partijos, vis dar ieško savosios partijos, buvęs jo partijos narys Romas Ščiuka vadovauja futbolo sporto klubui „Elektrėnų versmė“ ir t.t. Todėl nepasitenkinimas pinigų skirstymu gali būti susijęs ne tik su piniginiais, bet ir politiniais interesais iš abiejų pusių. Bet tai tik prielaidos, o kaip savivaldybės taryba reaguos į asociacijos pageidavimus, paaiškės po tarybos posėdžio, kuris įvyks balandžio 30 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69