Pieno gamintojams – papildoma ES parama

Pieno gamintojams – papildoma ES parama
Pieno gamintojus, nukentėjusius nuo pieno sektoriaus krizės, pasieks papildoma Europos Sąjungos parama.

Žemės ūkio ministras 2010 m. balandžio 13 dienos įsakymu Nr. 3D-339 patvirtino Europos sąjungos išmokų pieno gamintojams, nukentėjusiems nuo pieno sektoriaus krizės, mokėjimo 2010 metais, taisykles.
Patvirtintas taisykles pristato Žemės ūkio ministerijos Žemės ir maisto ūkio departamento direktorius Rimantas KRASUCKIS.
– Kas gali gauti išmokas ir kaip jos skaičiuojamos?
– Žemės ūkio ministerija, pasikonsultavusi su pieno gamintojų atstovais, nutarė Europos Sąjungos išmokas mokėti pieno gamintojams, 2008–2009 kvotos metais pardavusiems pieną patvirtintiems supirkėjams arba pardavusiems pieną tiesiogiai vartoti, t.y. pateikusiems Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją. Be to, pretenduojantieji į minėtas išmokas turi būti įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre valdos valdytoju arba partneriu.
Skaičiuojant išmokas, bus imamas 2008–2009 kvotos metais parduotas pieno kiekis. Gamintojams, pardavusiems pieną supirkėjams – parduotas pieno kiekis bus perskaičiuojamas pagal gamintojo pieno kvotos  riebumą. Gamintojams,  kurie kvotos neturėjo, bet 2008–2009 kvotos metais pardavė pieną, parduotas pieno kiekis bus perskaičiuojamas į nacionalinį nustatytąjį riebumą.
Išmokos bus mokamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo, neviršijant 10,7 mln. Lt.
Išmokos dydis – 7,42 Lt už toną.
-Ar gamintojams reikia teikti kokius nors prašymus išmokoms gauti?
– Gamintojams, atitinkantiems reikalavimus išmokoms gauti, jokių prašymų teikti nereikia. Išmokas apskaičiuos VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras pagal duomenis, esančius duomenų bazėse, ir perduos informaciją Nacionalinei mokėjimo agentūrai, kuri atliks mokėjimus gamintojams.
– Kada išmokos pasieks pieno gamintojus?
– Pagal EK reglamentą, išmokos gamintojams turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 30 d., tačiau ministerija sieks, kad išmokos pasiektų gamintojus kuo anksčiau.
Gamintojai, išmokų skaičiavimo dieną neatitikę nustatytų reikalavimų ir negavę išmokų, bet vėliau įsiregistravę Žemės ūkio ir kaimo verslo registre valdos valdytojais arba partneriais, gali teikti prašymus dėl išmokų apskaičiavimo savivaldybei iki 2010 m. birželio 11 d. arba tiesiogiai Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui iki 2010 m. birželio 15 d.
Centras, gaves prašymus iš gamintojų ar savivaldybių, juos išnagrinės per 3 darbo dienas. Tačiau prašymai, gauti Centre po 2010 m. birželio 15 d., nebus nagrinėjami, nes Europos Komisija nustatė griežtą galutinę išmokų mokėjimo datą – 2010 m. birželio 30 d.
– Kaip bus mokamos išmokos kvotos perėmimo atveju?
– Jeigu pieno gamintojas pardavė pieną 2008-2009 kvotos metais, tačiau nepasibaigus tiems kvotos metams perdavė kvotą kitam gamintojui, išmoka bus apskaičiuota kvotos perėmėjui. Kvotos perėmėjas turi būti įsiregistravęs Žemės ūkio ir kaimo verslo registre valdos valdytoju arba partneriu.
Jeigu gamintojas yra patvirtintas paramos gavėju pagal Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ ir gamintojo kvota 2008–2009 ar 2009–2010 kvotos metais perduota pagal kvotų taisykles, išmoką tuo atveju gaus kvotos perėmėjas, jei kvota neperimta – patvirtintas ūkio perėmėjas.
– Kokia nustatyta išmokų mokėjimo tvarka gamintojo mirties atveju?
– Gamintojo mirties atveju įpėdinis, paveldintis gamintojo ūkį, gali kreiptis į savivaldybę pagal mirusio gamintojo valdos centro adresą iki 2010 m. birželio 11 d. arba tiesiogiai į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą iki 2010 m. birželio 15 d., pateikdamas laisvos formos prašymą dėl išmokų išmokėjimo ir pridėdamas paveldėjimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją. Jeigu yra keli įpėdiniai, turi būti pateiktas rašytinis įpėdinių susitarimas dėl išmokos perleidimo vienam iš jų.      
Išmokos įpėdiniui, paveldinčiam gamintojo ūkį, skiriamos, jeigu miręs gamintojas buvo pardavęs pieną 2008-2009 kvotos metais, o įpėdinis yra įsiregistravęs Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre valdos valdytoju arba partneriu. Taip pat bus tikrinama, ar išmoka nebuvo išmokėta mirusio gamintojo kvotos perėmėjui.
– Kokiu atveju išmokos neskiriamos?
– Kaip minėjau, išmokos nebus skiriamos tiems pieno gamintojams, kurie nepardavė pieno 2008–2009 kvotos metais, tiems, kurie nėra užsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre valdos valdytoju arba partneriu. Taip pat išmokos neskiriamos gamintojui, kurio bendra apskaičiuota išmokos suma yra mažesnė arba lygi 10 Lt arba gamintojui, kuris 2008–2009 kvotos metais perdavė kvotą kitam gamintojui.  Taip pat išmokos neskiriamos gamintojui, kuris yra patvirtintas paramos gavėju pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemones „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ administravimo taisykles arba pagal Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekines žemės ūkio gamybos“.
Daugiau informacijos apie Europos Sąjungos išmokų pieno gamintojams, nukentėjusiems nuo pieno sektoriaus krizės, mokėjimo 2010 metais, taisykles galima rasti Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje www.zum.lt.

Žemės ūkio ministerijos inf.
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69