Pensijų atkūrimas ir išmokų mokėjimo tvarka

Nuo 2012 m. sausio 1 d., pasibaigus Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo  įstatymo (toliau – Laikinasis įstatymas) atitinkamų nuostatų  galiojimo laikui,  nedirbantiems ir dirbantiems socialinio draudimo pensijų gavėjams į prieškrizinį lygį (2009 m. gruodžio mėn.) grąžintos senatvės, netekto darbingumo (invalidumo), našlių ir našlaičių valstybinio socialinio draudimo pensijos bei kompensacijos.

Leonilija Perminienė

 

Tačiau iki 2012 m. gruodžio 31 d. lieka galioti  Laikinojo įstatymo nuostatos dėl valstybinių pensijų ir kompensacinių išmokų mažinimo. Tai reiškia, kad sumažinimas ir toliau lieka galioti valstybinėms pensijoms bei išmokoms: rentoms, šalpos, slaugos išmokoms. „Sodros“ teritoriniai skyriai administruoja trijų rūšių valstybines pensijas: nukentėjusiųjų asmenų, mokslininkų bei Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio.

2012 m. sausio 9 d.„Sodros“ direktoriaus įsakymu „Dėl pensijų ir kompensacijų pristatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr.8-304) pakeista  pensijų ir kompensacijų (toliau – išmokų) mokėjimo tvarka.

Išmokų pristatymo būdai

Išmokos yra mokamos  pagal nuolatinę (faktinę) gyvenamąją vietą arba pervedamos į gavėjo sąskaitą kredito įstaigoje (banke).

Jei pensininkai yra sukakę 80 ir daugiau metų, tačiau jie nedirba arba dirba, tačiau jiems mokamos išmokos dydis nepriklauso nuo draudžiamųjų pajamų turėjimo arba darbo savarankiškai, išmokos gali būti pristatomos pagal nuolatinę arba faktinę gyvenamąją vietą.

Visos dirbantiems pensijų gavėjams mokamos išmokos (nepriklausomai nuo išmokų skyrimo dienos), jei bent vienos iš mokamų išmokų dydis priklauso nuo draudžiamųjų pajamų turėjimo ar darbo savarankiškai, pervedamos į gavėjo sąskaitą kredito įstaigoje.

Išmokų pristatymo terminai

Pagal nuolatinę arba faktinę gavėjo gyvenamąją vietą išmokos pagal suderintą grafiką  pristatomos:

nuo 10 iki 26 mėnesio dienos, jeigu jos paskirtos iki 2010 m. sausio 1 d. ir jei šios išmokos 2009 m. gruodžio mėnesį buvo pristatytos pagal gavėjo gyvenamąją vietą.

nuo 16 iki 28 mėnesio dienos pristatomos išmokos, paskirtos nuo 2010 m. sausio 1 d., kurių gavėjai:

– yra netekę 75-100 proc. darbingumo (I gr. invalidai);

– nedirba ir gyvena vietovėse, kuriose nėra kredito įstaigų ar jų padalinių;

– yra sukakę 80 ir daugiau metų, tačiau jie nedirba arba dirba, tačiau jiems mokamos išmokos dydis nepriklauso nuo draudžiamųjų pajamų turėjimo arba darbo savarankiškai.

Į gavėjų sąskaitas kredito įstaigose išmokos mokamos (pristatomos) tokiais terminais:

Nuo 10 iki 12 mėnesio dienos, jei:

• išmokos, paskirtos iki 2010 m. sausio 1 d., ir 2009 m. gruodžio mėnesį buvo pervestos į gavėjo sąskaitą kredito įstaigoje;

• išmokos, paskirtos pirmą kartą nuo 2010-01-01 iki 2012-02-29.

Kiekvieną mėnesį 28 d.:

• visos  dirbantiems gavėjams mokamos išmokos  (nepriklausomai nuo jų skyrimo datos), jei bent vienas iš mokamų išmokų dydis priklauso nuo draudžiamųjų pajamų turėjimo ar darbo savarankiškai.

• visos gavėjui paskirtos išmokos, jei 2011 m. gruodžio mėnesį bent vienos iš jam mokėtų išmokų dydis buvo ribojamas Laikinojo įstatymo atitinkamuose straipsniuose nustatyta tvarka.

Nuo 20 iki 26 mėnesio dienos:

išmokos, paskirtos pirmą kartą po 2012 m. vasario 29 d.

Jeigu išmokos mokėjimo (pristatymo) diena sutampa su poilsio diena – šeštadieniu, išmokos  gavėjams mokamos (pristatomos) prieš ją einantį penktadienį, jei išmokos mokėjimo (pristatymo) diena sutampa su poilsio diena – sekmadieniu, išmokos gavėjams mokamos po jos einantį pirmadienį. Jei išmokos mokėjimo (pristatymo) diena sutampa su oficialios šventės diena, išmokos gavėjams mokamos (pristatomos) prieš tos šventės dieną einančią darbo dieną.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69