Pašto pertvarka: naujovės ir baimės

Pašto pertvarka: naujovės ir baimės

Virginija Jacinavičiūtė

Mobilaus laiškininko veikimo schema
Mobilaus laiškininko veikimo schema

Pernai Jagėlonyse ir Beižionyse buvo uždaryti paštai, o šiemet pokyčiai laukia dar keturių savivaldybės kaimo tipo paštų. Elektrėnų savivaldybė pateko į paskutinį mobilaus laiškininko­ programos įdiegimo etapą. Nuo vasario 25 d. bus pertvarkyti Ka­zokiškių, Kietaviškių, Pastrėvio bei Semeliškių paštai. Paštų teritorijas aptarnaus bei klientus pertvarkomuose paštuose priims 5 mobilieji laiškininkai. Sa­vivaldybėje nepertvarkyti liks tik Elektrėnų ir Vie­vio paštai. Kad gyventojai priprastų prie naujos pašto darbo tvarkos, metus vyks pe­reinamasis pertvarkos laikotarpis.
Paštas skelbia, kad įgyvendinus projektą, klientai lengviau gaus pašto paslaugas, nes patiems nebereikės eiti į pašto skyrių – laiškininkas atvažiuos į kliento namus, darbuo­tojams padidės darbo etatai, jie gaus naujus tarnybinius automobilius ir išmaniąsias planšetes, tad visos operacijos vyks sklandžiau ir greičiau. Teigiama, kad jau dabar 70 proc. visų pašto paslaugų vykdoma per laiškininkus, tad didesnio pokyčio gyventojai nepajus.
Kiekviena pertvarka atneša naujovių, kurios ne visada leng­vai suprantamos vartotojams. Apie pašto pertvarką ir galimus iššūkius klausėme Lietuvos pašto Korporatyvinių reikalų departamento komunikacijos projektų vadovės Aušros Kurtkutės.

Ar mobilusis laiškininkas už­­­tikrins visas paslaugas, ku­rias­ iki šiol teikė 4 Elektrėnų sa­vi­valdybėje pertvarkomi paš­tai?
Įgyvendinus mobilaus laiškininko projektą, kaimiškų vietovių paštai bus pertvarkomi, miesto paštai liks nepakitę. Įvedus mobilaus laiškininko projektą, nereiškia, kad kaimiškų vietovių gyventojai liks be pašto paslaugų – 1 metus vyks perei­namasis laikotarpis, kad gyventojai priprastų prie pokyčių: įprastas paštas jų miestelyje dirbs trumpiau, jo patalpose tam tikromis valandomis lauks mobilus laiškininkas, kuris suteiks visas pašto paslaugas. Po pereinamojo laikotarpio liks tik centrinis paštas, iš kurio kasryt pas gyventojus išvyks mobilūs laiškininkai.
Mobilų laiškininką gyventojai į namus galės iškviesti dėl pašto paslaugų: norint įsigyti pašto ženklų, išsiųsti pašto siuntas; jeigu iš pirmo karto nepavyko pristatyti siuntos ir gyventojas nori, kad ji būtų pristatyta pakartotinai, jei gyventojai nori užsiprenumeruoti spaudą.
Finansinės paslaugos (perlaidos ir įmokų surinkimas) yra papildoma paslauga, kurią teikia Lietuvos paštas, tačiau tik dėl jų išsikviesti laiškininko į namus negalima – šias papildomas paslaugas jis suteiks atvykęs dėl pašto paslaugų. Tuo pačiu jis galės parduoti vokų ar atvirukų bei suteikti kitas pašto paslaugas. Gyventojui pageidaujant ir užsakius, mobilus laiškininkas atveš kitų mažmenos prekių, kurių yra pašto skyriuose.

Kiekviena pertvarka atneša naujovių, kurias reikia perprasti. Kokiomis priemonėmis gyventojai informuojami apie pokyčius pašte?
Gyventojai bus informuojami skrajutėmis į pašto dėžutes, prieš mėnesį kabės apie tai informuojantys plakatai pašto skyriuose ir pastovėjimo vietose, taip pat informacija platinama žiniasklaidos priemonėms, kad pasidalintų pokyčiais su savo skaitytojais.

Ar dėl pertvarkos reikės atleisti darbuotojų? Jei taip, kiek jų bus atleista visoje Lietuvoje ir Elektrėnų savivaldybėje?
Mobilių laiškininkų paslaugos įdiegimu siekiama didinti pašto paslaugų prieinamumą ne tik Lietuvos kaimo gyventojams, bet ir gerinti sąlygas pašto darbuotojams. Dabar kaimo darbuotojai paštuose dirba apytiksliai 0,63 etato, o dirbs beveik pilnu etatu (0,93). Taip pat jiems dirbant mobiliaisiais laiškininkais, kils ir alga. Vidutiniškai Lietuvos pašto laiškininkui atlygis pakils apie 200 eur. Šiuo metu Elektrėnuose vyksta mobilių laiškininkų komandos atrankos procesas, tikėtina, kad atitikę šiai pozicijai būtinus reikalavimus, dirbti liks visi senieji laiškininkai.

Mobiliesiems laiškininkams keliama nemažai reikalavimų, ko nebuvo anksčiau – ir vairuotojo pažymėjimą būtina turėti ir planšete gebėti naudotis. Tad įdomu, ar lengva rasti tinkamų darbuotojų Elektrėnų savivaldybėje?
Taip, laiškininkai turi prisitaikyti prie kintančių vartotojų – visi klientai nori būti aptarnauti greitai ir moderniai, be to, siuntų kiekiai didėja, tad joms apdoroti reikia išmanių priemonių.
Visuose su klientų aptarnavimu susijusiuose sektoriuose diegiamos išmanios priemonės – to reikalauja kintanti ir konkurencinga rinka.
Savo darbuotojus apmoko­me dirbti su naujomis darbo prie­monėmis, tad tie, kurie nori, labai greitai visko išmoksta ir sakosi nenorintys grįžti prie popierių pildymo ranka. Kaip minėjau, Elektrėnuose atrankos procesai dar vyksta, tad atsakyti apie jo rezultatus dar ankstoka. Tačiau praktika rodo, kad kituose Lietuvos rajonuose problemų dėl darbuotojų trūkumo praktiškai nėra – regionuose yra ir nemažai jaunų ar vidutinio amžiaus žmonių, kurių darbas su planšetėmis negąsdina.

Žmonės nuo seno įpratę laikraščius prenumeruoti paš­te. O kaip po pertvarkos vyks prenumeratos procesas?
Mobilusis laiškininkas paslaugas teikia įvairesniais būdais nei anks­čiau, todėl ir užsisakyti spaudos lei­dinio prenumeratą galima pasirinkus klientui patogiausią būdą:
1. Kai mobilusis laiškininkas pa­slaugas teikia atvykęs į kliento namus.
2. Kai mobilusis laiškininkas atvyksta į namus iškviestas telefonu 8 700 55 400 dėl pašto paslaugų. Tuo pačiu jis suteiks ir visų kitų klientui reikalingų paslaugų, tarp jų – ir spaudos leidinių prenumeratą.
3. Kai mobilusis laiškininkas klientų laukia specialioje paslaugų teikimo vietoje numatytu laiku, kuris yra nurodytas ant viešai naudoti skirtos (geltonos) pašto dėžutės. Tiksli laiškininko paslaugų teikimo vieta bus nurodyta seniūnijos skelbimų lentoje. Taip pat ją galima rasti tinklalapyje www.lietuvospastas.lt. Paslaugų teikimo vietoje neimamas prenumeratos užsakymo mokestis.
Taip pat užsisakyti spaudos leidinių galima Lietuvos pašto tinklalapyje www.prenumeruok.lt arba paskambinus klientų informacijos telefonu 8 700 55 400, arba parašius info@post.lt ir atlikus bankinį mokėjimą klientui patogiausiu būdu.

Šiandien išbandėme ben­­drąjį numerį, išklausėme auto­­­­atsakiklio pranešimą, pa­kal­­­bėjome su konsultantu. Mano­me, kad garbaus am­žiaus žmogui ši sistema yra per sudėtinga. Gruodį viena nevaikštanti senjorė skambino į redakciją, klausdama apie prenumeratą. Sakė ban­džiusi skambinti į paštą, bet nepavyko. Esame sulaukę ir daugiau prenumeratorių skam­bučių dėl pašto veiklos. Kadangi žmonės nesupranta, kaip prisiskambinti į paštą, skambina mums. Gyventojų vardu esame paštui išsiuntę ne vieną užklausą. Ar galės kaimų gyventojai telefonu tiesiogiai susisiekti su savo kaimo mobiliuoju laiškininku?
Ne, su laiškininku tiesiogiai susisiekti gyventojai negali dėl kelių priežasčių – darbuotojai kartais kei­čiasi, tad užtikrinti, kad nebedirbantis žmogus negautų skambučių – negalime, be to, laiškininkų darbas – išnešioti prenumeratą, siuntas ir korespondenciją, o atsakyti į skambučius, ypač vairuojančiam mobiliam laiškininkui, yra sudėtinga ir užima papildomai laiko. Nuolat investuojame į skambučių centro techninę bazę, samdome papildomai darbuotojų, nes jų tiesioginis darbas – priimti užsakymus ir reaguoti į nusiskundimus, todėl visi užsakymai vykdomi bendruoju numeriu 870055400.
Tiesa, gyventojai, pamatę mobilų laiškininką (atvažiavusį pas kaimyną ar važiuojantį pro šalį) ar pas juos su spauda atvykusį laiškininką, gali tiesiogiai paprašyti paslaugų – tam skambinti į bendrąjį numerį nereikia.
Elektrėnų savivaldybėje mobilus laiškininkas veikti pradės tik nuo vasario 25 d., tad natūralu, kad dabar gyventojai jo išsikviesti negali. Dėl kitų skundų (negautos prenumeratos, siuntos ar informacijos), skambinti reikia į skambučių centrą bendruoju numeriu – 870055400 arba rašyti žinutę Lietuvos pašto Facebook paskyroje. Skambučių centro specialistai turi visas būtinas žinias ir įrankius problemas padėti išspręsti kuo greičiau.

Ar pasikeis pašto korespondencijos siuntų ir pensijų pristatymas į namus?
Prenumeruotų spaudos leidinių, pašto korespondencijos, pensijų ir socialinių išmokų pristatymas į namus vyks taip, kaip ir dabar – laiškininkai ir toliau įprastai atlieka jiems skirtą kasdienį darbą.

Nuomonės apie pertvarką
Laikinai einanti Kietaviškių seniūnės pareigas Kristina Vitartė:
Elektrėnų savivaldybėje vyko susitikimas su Lietuvos pašto atstovais dėl pertvarkomų 4 kaimo tipo paštų Elektrėnų savivaldybėje. Susitikimo metu pašto atstovai supažindino savivaldybės vadovus ir seniūnus su situacija. Akcentavo, kad nuo 2020 m. vasario 25 d., metus paštininkai dirbs mobiliai (mobilūs paštininkai turės tarnybinius automobilius), o pašto patalpose interesantus aptarnaus po 1 val. Po metų liks tik mobilūs paštininkai. Pasak pašto atstovų, pašto paslaugos bus priartintos prie kliento, tačiau kaip šis modelis veiks realiai, kokia bus gyventojų ir įmonių nuomonė, galėsime pakomentuo­ti ne anksčiau kaip po pusmečio. Aš kaip seniūnė, esu suinteresuota, kad seniūnijoje veiktų kuo daugiau įstaigų, kad būtų išlaikytos darbo vietos ir gyventojams bei įmonėms būtų teikiamas kuo platesnis paslaugų spektras.
Semeliškių seniūnė Loreta Karalevičienė pasidalino panašiais įspūdžiais iš susitikimo su pašto atstovais. Tik pridėjo, kad nuo vasario 25 d. paštuose neliks prekybos įvairiomis buitinėmis – ūkinėmis prekėmis, kaip yra dabar, išliks tik pašto teikiamos paslaugos.
„Sakyčiau, gerai, kad palieka stacionarius paštus dirbti dar metus, nors vienai valandai (čia tiems gyventojams, kurie patys nori korespondenciją, išmokas pasiimti pašte), tai tarsi sušvelnina situaciją, ne viskas keičiama taip drastiškai“, – mano L. Karalevičienė.

Leidėjų nuogąstavimai
Lietuvos pašto pertvarka itin susirūpinę Lietuvos leidėjai, kurie mano, kad pertvarka gali neigiamai paveikti leidėjus. Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija, atstovaujama valdybos pirmininkės Vilijos Butkuvienės, pašto vadovei Astai Sungailienei adresavo pareiškimą dėl spaudos prenumeratos trikdžių įgyvendinant mobilaus paštininko projektą: „Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija reiškia didelį susirūpinimą dėl mobilaus laiškininko projekto įgyvendinimo nesklandumų, kurie riboja kaimiškųjų teritorijų gyventojų galimybes laiku užsiprenumeruoti spaudos leidinius ateinantiems metams. Sunkus prieinamumas prie prenumeratos užsakymo, kaimuose pašto skyriai uždarinėjami, o tiesioginis kontaktas laiškininko ir galimo prenumeratoriaus yra neįmanomas. Prenumeratos kiekių mažėjimas akivaizdžiai atsilieps gyventojų galimybei skaityti vietinius laikraščius ir spaudos leidinių redakcijų finansinei padėčiai. Tai yra prielaidos dar labiau didėti socialinei regionų atskirčiai“, – rašo V. Butkuvienė. Pareiškime įvardijami konkretūs pašto veiklos trūkumai: 1) kad antrasis pertvarkos etapas pradėtas paskutinį metų mėnesį, kuomet paštų darbuotojams gerokai sunkesni darbo krūviai, 2) mobilieji paštininkai daug kur yra nauji darbuotojai, nepažįstantys teritorijų, žmonių, todėl laikraščio pristatymo laikas užsitęsia, kai kurių kaimiškųjų teritorijų prenumeratoriai laikraštį gauna ne jo išlei­dimo dieną, o tik po kelių dienų, 3) dėl įtempto darbo nau­jai pasamdyti mobilieji laiškininkai atsisako darbo pareigų, o kol surandamas naujas darbuotojas, prenumeratoriai negauna spaudos, 4) asociacija pageidauja, kad gyventojai su mobiliaisiais paštininkais galėtų susisiekti tiesiogiai, o ne per bendrą numerį, kuris yra didelis išbandymas vyresnio amžiaus žmonėms, 5) asociacijos nariai ne kartą susidūrė su pašto darbo ne­sklandumais, susijusiais su prenumerata. Nors ne kartą pašto prašyta informuoti apie nesklandumus, susijusius su prenumerata, tačiau informavimo sistema, teigiama, iki šiol išliko chaotiška. Leidėjų asociacijos laiške nurodyta ir daugiau pastabų dėl pašto veiklos nesklandumų.
Mielieji laikraščio skaitytojai,­ primename, kad laikraštį „Elek­trėnų kronika“ visada galite užsiprenumeruoti atvykę į mūsų redakciją. Jei atvykti į redakciją ­ne­galite, tuomet rašykite el. laišką­ adresu ekronika@gmail.com, skam­binkite tel. 8-528 39891 arba ­­­8-605 19299. Esant reikalui, redakcijos darbuotojai gali atvykti į Jū­­­­­sų namus ir priimti prenumeratą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69