PARENGTAS VIEVIO MIESTO TERITORIJŲ PRIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ IR KITŲ VALSTYBINIŲ OBJEKTŲ NUSTATYMO SPECIALUSIS PLANAS

PARENGTAS   VIEVIO MIESTO TERITORIJŲ PRIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ IR KITŲ VALSTYBINIŲ OBJEKTŲ NUSTATYMO SPECIALUSIS PLANAS

1dfghgfjd8428412010 m. sausio 26 d. pasirašyta trišalė paramos sutartis tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Elektrėnų savivaldybės administracijos dėl projekto „Vievio ir Elektrėnų miestų teritorijų prie daugiabučių namų ir kitų valstybinių objektų ribų nustatymo specialiųjų planų parengimas“ finansavimo ir administravimo.

Projekto tikslas – užtikrinti  Elektrėnų savivaldybės teritorijos naudojimo ir tvarkymo reguliavimą, parengiant  teritorijos planavimo dokumentus.
Uždavinys – suformuoti sklypus prie esamų daugiabučių gyvenamųjų namų, bendro naudojimo teritorijos viešosioms erdvėms, parengiant Vievio  miesto teritorijų prie daugiabučių namų ir kitų valstybinių objektų ribų nustatymo specialųjį planą.
Veikla – Vievio miesto teritorijų prie daugiabučių namų ir kitų valstybinių objektų nustatymo specialaus plano parengimas. 2010-01-26 pasirašyta sutartis dėl projekto “Vievio ir Elektrėnų miestų teritorijų prie daugiabučių namų ir kitų valstybinių objektų nustatymo specialiųjų planų parengimas“, numatanti du rodiklius ir dviejų specialiųjų (Vievio ir Elektrėnų miestų) planų paregimus. Kadangi jau 2008 m. Elektrėnų seniūnija vykdė veiksmus, rengė viešuosius pirkimus, norėdama parengti tokio tipo planavimo dokumentą Elektrėnų miestui ir 2008-10-31 buvo pasirašytas perdavimo priėmimo aktas, kuriuo Elektrėnų seniūnija priėmė parengtą Elektrėnų miesto teritorijų prie esamų pastatų ir statinių ribų nustatymo, planavimo schemą (1 vnt.). Administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 18 d įsakymu Nr. 03.V-608 patvirtinta Elektrėnų miesto teritorijų prie esamų pastatų ir statinių ribų nustatymo, tvarkymo ir naudojimo planavimo schema. Šis dokumentas vertinamas kaip rekomendacinio pobūdžio ūkinei veiklai planuoti arba pasiūlymai rengti žemės sklypų detaliuosius ar kitus teritorijų planavimo dokumentus. Todėl projektą administruojantys asmenys, kreipėsi į agentūrą dėl projekto pavadinimo keitimo ir rodiklių bei tikslų patikslinimo, gavus visų šalių pritarimą, projekto pavadinimas pakeistas į „Vievio miesto teritorijų prie daugiabučių namų ir kitų valstybinių objektų nustatymo specialiojo plano parengimas“.  
Tikslinės grupės: Vievio miesto gyventojai.
Iki šiol savivaldybė dėl lėšų stygiaus neturėjo pasirengusi Vievio miesto teritorijų prie daugiabučių namų ir kitų valstybinių objektų ribų nustatymo specialiojo plano, todėl nebuvo suformuoti sklypai prie esamų daugiabučių gyvenamųjų namų, bendro naudojimo teritorijos viešosioms erdvėms. Specialusis Vievio miesto planas buvo reikalingas tam, kad būtų užtikrinta tvari miesto plėtra. Kadangi savivaldybė dėl lėšų stygiaus neturėjo galimybės parengti Elektrėnų savivaldybės strateginiame plėtros plane iki 2013 m. numatytus specialiuosius ir detaliuosius planus, todėl šis projektas buvo tikslingas ir būtinas.
Projektas prisidėjo prie priemonės „Teritorijų planavimas“ stebėsenos rodiklių, t. y.  parengti   du dokumentai – Elektrėnų miesto teritorijų prie esamų pastatų ir statinių ribų nustatymo, tvarkymo ir naudojimo planavimo schema ir Vievio miesto teritorijų prie daugiabučių namų ir kitų valstybinių objektų ribų nustatymo specialusis planas.
Rengiant specialųjį planą buvo vadovaujamasi 1995 m. Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis, įgyvendintos šios projekto stadijos: esamos būklės analizės stadija; koncepcijos nustatymo stadija; sprendimų konkretizavimo stadija; sprendimų svarstymo ir derinimo stadija.
Elektrėnų savivaldybės administracija dėjo visas pastangas, kad projekto rezultatas būtų pasiektas laiku ir kokybiškai. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. gruodžio 3 d.  įsakymu Nr. 03.V- 775  patvirtino  Vievio miesto teritorijų prie daugiabučių namų ir kitų valstybinių objektų ribų nustatymo specialųjį planą. Šis dokumentas nustatys ribos prie kiekvieno statinio, kuris iki šiol neturėjo nustatytų ribų.
Projektas prisidės prie horizontalių sričių įgyvendinimo: regioninės plėtros, darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo.
Norintys susipažinti su turima informacija apie projektą gali kreiptis į Elektrėnų savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių.

Arūnas Butrimavičius
Projekto vadovas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69