PARENGTAS VIEVIO MIESTO RIBŲ SPECIALUSIS PLANAS

PARENGTAS VIEVIO MIESTO RIBŲ SPECIALUSIS  PLANAS
154604504645gfhfhdh25dfgdf

2010 m. sausio 26 d. pasirašyta trišalė paramos sutartis tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Elektrėnų savivaldybės administracijos dėl projekto „Vievio miesto ribų specialiojo plano parengimas“ finansavimo ir administravimo.

Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą ir darnų Elektrėnų savivaldybės teritorijos vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į ilgalaikius Elektrėnų savivaldybės poreikius.
Uždavinys – patikslinti Vievio miesto ribas parengiant Vievio miesto ribų specialųjį planą.
Veikla – Projektas prisidėjo prie priemonės „Teritorijų planavimas“ stebėtinos rodiklių, t. y.  parengtas Vievio miesto ribų specialusis planas.
Tikslinės grupės: Vievio miesto ir visos Elektrėnų savivaldybės gyventojai.
Objektas – Vievio miesto ribos.
Kadangi savivaldybė dėl lėšų stygiaus nebuvo pajėgi savo lėšomis parengti Elektrėnų savivaldybės strateginiame plane iki 2013 m.  numatytus specialiuosius ir detaliuosius planus, todėl šis projektas yra tikslingas ir būtinas.  
Specialusis planas  skirtas kaip neterminuoto galiojimo teritorijų planavimo dokumentas Elektrėnų savivaldybės teritorijai planuoti, o tai padės tobulinti viešojo administravimo struktūrą.
Vykstant žemės nuosavybės atstatymo procesui, įvyko natūralus Vievio miesto ribų pasikeitimo procesas, kuris nėra teisiškai reglamentuotas. Kad būtų užtikrinta tvari miesto plėtra ir buvo reikalingas specialusis Vievio miesto ribų planas.
Projektas prisidėjo prie priemonės „Teritorijų planavimas“ stebėsenos rodiklių, t. y. parengtas Vievio miesto ribų specialusis planas (1 vnt.).
Rengiant specialųjį Vievio miesto ribų planą buvo vadovaujamasi 1995 m. Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis.
Rengiant planą buvo įgyvendintos šios projekto vykdymo stadijos: esamos būklės analizės stadija; koncepcijos nustatymo stadija; sprendimų konkretizavimo stadija; sprendimų svarstymo ir derinimo stadija.
Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-11- 03 įsakymu Nr. 03.V-715 patvirtintas  Vievio miesto ribų specialusis  planas.
Projektas prisidės prie horizontalių sričių įgyvendinimo: regioninės plėtrios, darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo. Pagerinta veiklos valdymo kokybė, šis dokumentas padės gerinti viešojo administravimo struktūrą, leis geriau įgyvendinti ES politikas, jis užtikrina darnų teritorijos vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Todėl Elektrėnų savivaldybė dėjo visas pastangas, kad šis projektas būtų įgyvendintas laiku.
Norintys susipažinti su esamu dokumentu ir visa informacija apie projektą gali kreiptis į Elektrėnų savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių.

Arūnas Butrimavičius
Projekto vadovas
Užs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų