PARENGTAS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALUSIS PLANAS

PARENGTAS  ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALUSIS PLANAS

Elektrenu_vandentvarkos_SPL_sprendiniaidfgdgtyrye2009 m. gruodžio 29 d. pasirašyta trišalė paramos sutartis tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Elektrėnų savivaldybės administracijos dėl projekto „Elektrėnų savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas“ finansavimo ir administravimo.

Projekto tikslas – nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, užtikrinančias gyventojų ir kitų asmenų aprūpinimą saugiu visuomenės sveikatai vandeniu ir atitinkančias nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimus.
Uždavinys – išnagrinėti teritorijas ir pateikti vandentiekio ir ūkio nuotekų tinklų trasas  parengiant Elektrėnų savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą.
Veikla – Elektrėnų savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas.
Tikslinė grupė – Elektrėnų savivaldybės gyventojai.
Objektas — Elektrėnų savivaldybės inžinerinės infrastruktūros sistema.
Remiantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3261) 4 straipsniu, visoms savivaldybėms buvo rekomenduota iki 2008 m. birželio 30 d. pasirengti ir patvirtinti Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuosius planus. Iki šiol Elektrėnų savivaldybė dėl lėšų stygiaus tokio plano nebuvo parengusi, todėl projektas yra būtinas.
Rengiant specialųjį planą buvo vadovaujamasi 1995 m. gruodžio 12 d. Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais specialųjį planavimą. Supaprastinto atviro konkurso būdu atliktas paslaugų pirkimas, pasirašyta sutartis su UAB „Statybos strategija“. UAB „Statybos strategija“ parengė Elektrėnų savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą.
Elektrėnų savivaldybės administracija visais galimais būdais siekė, kad projekto rezultatas būtų pasiektas laiku ir kokybiškai. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 03 V – 691 patvirtino Elektrėnų savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą. Specialusis planas bus skirtas kaip neterminuoto galiojimo teritorijų planavimo dokumentas Elektrėnų savivaldybės teritorijai.
Projektas prisidės prie horizontalių sričių įgyvendinimo: regioninės plėtros, darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo.
Projektas prisidės prie priemonės „Teritorijų planavimas“ stebėsenos rodiklių, t. y. bus parengtas Elektrėnų savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas (1 vnt).
Norintys susipažinti su turima informacija apie projektą gali kreiptis į Elektrėnų savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių.

Arūnas Butrimavičius
Projekto vadovas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų