Parama investicijoms į žemės ūkio valdas – iki 600 tūkst. eurų

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas – iki 600 tūkst. eurų

Norintiems atnaujinti­ bei­ ­sustiprinti savo ūkius ūki­ninkams ar juridiniams asmenims, vykdantiems žemės ūkio veiklą, vėl suteikta galimybė kreiptis paramos. Nuo lapkričio 2 iki gruodžio 30 d. galima teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Šiam paraiškų teikimo laikotarpiui skiriama beveik 21 mln. eurų paramos lėšų.

Modernizavo savo ūkį
Pačiame Lietuvos pakraštyje,­ Ignalinos rajono Izabelinės kai­me, ūkininkauja ilgametę pa­tirtį tu­rintis žemdirbys Pet­ras Sveikauskas, 2007 metais pelnęs respublikinės derliaus šven­tės „Jievaro turtai“ laurus, 2008 metais – Ignalinos rajono­ savi­valdybės padėką, daugybę ki­tų apdovanojimų. Pašnekovo pasakojimu, ūkininkauja jis nuo 1992 metų, o 2002 metais savo ūkį įregistravo Ūkininkų ūkių registre. Anot P. Sveikausko, iš pra­džių jis turėjo mišrų ūkį, bet dėl afrikinio kiaulių maro prireikus sunaikinti kiaules dabar užsiima tik augalininkyste. Daugiau­sia augina grūdines kultūras – žieminius kviečius, miežius, avižas. Be to, kai įsigijo naujos technikos, pradėjo auginti ir rapsus.
„Anksčiau nedalyvavau jokio­se programose, tvarkiausi savo jėgomis, – sakė P. Sveikauskas. – 2015 metais nusprendžiau kreiptis paramos, nes mano kombainas buvo jau labai senas, norėjau įsigyti naują.“

Už paramos lėšas įsigijęs naują techniką Petras Sveikauskas atrado naują veiklos sritį – pradėjo auginti rapsus. Jurgitos Ulkienės nuotr.

Ūkininkas pasinaudojo­ KPP priemonės „Investicijos į mate­rialųjį turtą“ veiklos sriti­mi „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, vykdė projektą „Ūkinin­ko Petro Sveikausko žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir įsigijo ne tik naują kombainą „New Holland“, bet ir papildomų padargų. „Traktorių jau turėjau, todėl dar įsigijau ir naują skutiką, plūgą, pus­priekabę, trąšų barstytuvą, 4 m pločio sėjamąją“, – vardijo pašnekovas ir pridūrė, kad šie metai – pasku­tiniai, kai jis dar įsipareigojęs pa­gal šį projektą.
Beveik 130 ha savo žemės dirbantis, be to, nuomojantis apie 80 arų valstybinės žemės ir beveik 10 ha iš privačių asmenų ūkininkas sakė, kad su nauja technika darbas nepalyginamai lengvesnis. „Nauja technika visą laiką pagelbsti, o jei dar ją palygintume su anksčiau naudota rusiška… Tai – kaip žemė ir dangus, – sakė P. Sveikauskas. – Su naująja technika ir padargais visiškai kitoks žemės įdirbimas, sėja, trąšų panaudojimas, todėl, kad viskas kompiuterizuota. Naujo kombaino net neverta lyginti su mano senuoju – į priekį išvažiuoja ir pjaunamoji, ir pjovėjai, nieko nereikia perkabinti – viskas viename, viskas automatizuota.“

Šiame etape – paraiškos rekonstravimui ar kapitaliniam remontui
Šiuo paraiškų priėmimo etapu parama bus skiriama tik pareiškėjams, kurie pateiktame projekte numatė ­investicijas skirti gamybinių pastatų ir (arba) statinių naujai statybai arba esamiems rekonstruoti ar kapitaliniam remontui ir šioms investicijoms finansuoti prašo paramos. Taip pat bus galima investuoti į valdos infrastruktūros sutvarkymą, įsigyti įrangos, būtinos gamybinių pastatų eksploatavimui užtikrinti. Pabrėžti­na, kad projektai, kuriuose nenumatyti statybos, rekonstravimo ar ka­pitalinio remonto darbai, bus laiko­mi ­netinkamais finansuoti.
Šį kartą paraiškos bus priimamos iš norinčių įvykdyti „didžiuo­sius“, o ne supaprastinta tvarka įgy­­ven­dinamus projektus. Su paraiška būtina pateikti verslo planą su finansinėmis prognozėmis. Paramos­ dydis pareiškėjo projektui negali ­viršyti 600 tūkst. eurų ir 2014–2020 metų laikotarpiu – 600 tūkst. eurų. Susijusių įmonių, sutuoktinių didžiausia bendra gautos paramos su­ma 2014–2020 metais pagal veiklos sritį negali viršyti 1 mln. eurų.

Paramos intensyvumas priklauso nuo žemės ūkio sektoriaus
Pagal priemonės veiklos sritį ­remiama žemės ūkio produktų gamyba ir prekinių žemės ūkio pro­duktų, pagamintų ar išaugintų val­doje, ­apdorojimas (rūšiavimas, pa­ka­vimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas bei realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas bei iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.
Prioritetiniai sektoriai lieka­ tokie patys, kaip ir anksčiau – gy­vulininkystė, sodininkystė, dar­žininkystė ir uogininkystė. Išlieka ir tie patys paramos intensyvumo dydžiai pagal sektorius, t. y. gyvulininkystės, sodininkystės, dar­žininkystės ir uogininkystės sektoriuose finansuojama 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės, augalininkystės – 40 proc.
Paramos intensyvumas­ prio­ri­­te­tiniuose sektoriuose padidinamas ­20 proc. punktų pripa­­­­žin­­­tiems žemės ­ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas. Gyvulininkystės, sodinin­kystės, daržininkystės, uogi­ninkystės ir augalininkystės sektoriuose paramos intensyvumą 20 proc. punktų numatyta padidinti ir jauniesiems ūkininkams (fiziniai asmenys, kurie paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai), pateikusiems paramos paraiškas penkerių metų laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos.

Paraiškos – iki metų pabaigos
Kaip ir ankstesniais paraiškų priėmimo etapais, dėl paramos kviečiami kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir žemės ūkio valdą, ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą. Reikalavimas įregistruoti savo vardu valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, superkantiems ir realizuojantiems iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba juos perdirbantiems bei realizuojantiems iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus. Pareiškėjas iki paraiškos Nacio­nalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) pateikimo turi nepertraukiamai ne trumpiau kaip 12 mėnesių vykdyti žemės ūkio veiklą ir gauti iš jos pajamų. Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, turi būti didesnis kaip 8 000 eurų. Šis reikalavimas netaikomas kooperatyvams.
Pareiškėjas per vieną kvietimą teikti paramos paraiškas gali pateikti tik vieną paramos paraišką projektui įgyvendinti pagal vieną nurodytų veiklų ir tik pagal vieną iš nurodytų specializuotų žemės ūkio sektorių.
Paraiškos pagal priemonę priimamos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose nuo lapkričio 2 iki gruodžio 30 d. Paraiškos taip pat galės būti teikiamos elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS adresu https://zumis.lt, jeigu tokia galimybė bus suteikta.

 

 

 

Užs. 1928

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aktualijos


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Aplinkos apsauga


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Archyvas


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Darbo partija


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Elektrėnų krašto šviesuoliai


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Europietiška savivaldybė


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai aukštumų link


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69

Keliai link aukštumų


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/kronika/domains/kronika.lt/public_html/wp-content/themes/true-news-child/single.php on line 69