Pakalniškių biblioteka

Pakalniškių biblioteka

Pakalniškių biblioteka-skaitykla įkurta 1945 metais Pakalniškių kaime namuose pas Andrių Sakalinską.

SAM 2293Pirmoji bibliotekininkė buvo Janė Žebraitė. Nuo 1991 m. iki šiol bibliotekos vedėja dirba Jadvyga Bušinskienė. Biblioteka buvo dažnai kilnojama, tik 1992 m. perkelta į erdvias pradinės mokyklos patalpas. Iki 2000 m. gegužės mėnesio ji priklausė Trakų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, o įsteigus Elektrėnų savivaldybę, tapo naujos viešosios bibliotekos filialu. Bibliotekoje sukaupta daugiau kaip 6 tūkstančiai fiz. vnt. dokumentų, prenumeruojami 28 pavadinimų periodiniai leidiniai, aptarnaujama apie 300 vartotojų, kuriems per metus išduodama apie 10 tūkst. dokumentų.

2005 m. bibliotekos patalpos buvo išplėstos, atliktas kapitalinis remontas, pakeisti langai, įrengtas privažiavimas neįgaliesiems, įdiegtas internetas pagal projektą „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtrą“, sukurtos penkios viešos interneto prieigos vietos.

2007 m. liepos mėnesį buvo pradėta Pakalniškių mokyklos pastato, kuriame įsikūrusi biblioteka ir medicinos punktas, renovacija. Bibliotekos fondas buvo kilnojamas iš vienos vietos į kitą.

2008 m. kovo 1 d. biblioteka po renovacijos perkelta į to paties pastato antrą aukštą ir pradėjo aptarnauti vartotojus. Pastate buvo įkurtas Pakalniškių reabilitacijos centras, kurio gyventojai tapo ir bibliotekos lankytojais.

2009 m. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje Pakalniškių filialo vedėja J. Bušinskienė 40 m. darbo jubiliejaus proga apdovanota kultūros ministro R. Vilkaičio padėkos raštu už puikią bibliotekinę veiklą.

2010 m. bibliotekoje įdiegta LIBIS programa.

2015 m. bibliotekoje apsilankė 3924 lankytojai, užregistruotas 161 vartotojas, iš jų 37 vaikai.

bibliotekininkeBibliotekoje kaupiamas ir saugomas spaudinių ir kitų dokumentų fondas, renkama ir saugoma kraštotyros medžiaga apie Pakalniškių apylinkes ir jų žmones, išduodamos knygos į namus, sudaromos sąlygos spaudiniais naudotis vietoje, rengiamos literatūros parodos, organizuojami įvairūs renginiai, teikiama informacija, atsakoma į bibliografines užklausas, vartotojai mokomi kompiuterinio raštingumo pradmenų. Taip pat biblioteka teikia kopijavimo, dauginimo paslaugas, sudaro galimybę nemokamai naudotis kompiuterine įranga ir internetu.

Pagal knygą „Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka“ parengė Raminta Česnauskaitė.

Nuotraukos iš Abromiškių ir Pakalniškių bibliotekų filialų fondų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų