Onutė Rasutė Šakienė: Elektrėnus prišaukė Perkūnakiemis

Onutė Rasutė Šakienė: Elektrėnus prišaukė Perkūnakiemis

Julija Kirkilienė

Elektrėnai neatsirado tuščioje vietoje. Pasak etnokultūrologės, dviejų knygų apie Elektrėnų krašto tautosaką autorės Onutės Rasutės Šakienės, Elektrėnus į šią vietą prišaukė Perkūnakiemis. Elektrėnų ir Kaišiadorių kraštų tautosakinius žmonių pasakojimus O. R. Šakienė  sudėjo į storą knygą, pavadintą „Buvom“. Etnografinė knyga išleista įgyvendinus Elektrėnų savivaldybės ir Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupių bendrą projektą „Etnografinės knygos apie Elektrėnų ir Kaišiadorių kraštą išleidimas“. Knygos išleidimo tikslas – supažindinti gyventojus su Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto kultūra, mitologija, papročiais, taip pat ugdyti pagarbą krašto istorijai, praeičiai, skatinti bendruomeniškumą. Pirmasis knygos pristatymas, vykęs Kaišiadorių rajone kaimo turizmo sodyboje „Laukysta“, tikrai parodė bendruomeniškumo naudą, kai žmones sujungia maži džiaugsmai.

Buvome ir esame
Knygos pristatymą pradėjo Elektrėnų ,,Versmės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja  metodininkė Janina Nikoliukienė: Buvom? Kodėl buvom? Juk esam. Tada buvom jauni ir gražūs… O reikėjo atsisveikint su salomis, iškirstais ąžuolais, sunerimusiais gandrais. Bet esam… Esam, kad savo pasakojimais prikeltume marių dugne dunksančias gražiąsias salas, tyvuliuojančius melsvuosius ežerus, pagerbtume ąžuolus ir šimtus gandrų… Esame, kad suvoktume, kas yra Tėvynės praeitis, kad pasisemtume iš jos dvasinių galių. Esame, kad kaip Mikalojaus Konstantino Čiurlionio giesmėje atrastume žalią spalvą. „Ir atsivėrė užakusios šaltinių gelmės, ir atradau nuostabią legendų ir sakmių šalį,“ – rašė prieš ketverius metus Ona Rasutė Šakienė savo pirmosios tautosakos rinktinės „Ar meni tų ažerų“ įžangoje. Ne tik legendų šalį ji atrado, bet atvėrė žmonių sielas, prikėlė mintis ir įrašė į knygą. Gailisi, kad visko nespėjo – nemaža dalis pateikėjų jau pašaukti į Amžinybę.
Vertybės
Knygos „Buvom“ autorė O. R. Šakienė kalbėdama  prieš  į renginį susirinkusius Elektrėnų ir Kaišiadorių r. savivaldybių vadovus, bibliotekininkus, muziejininkus, moksleivius, bendruomenių atstovus jaudinosi. Jaudinosi prisimindama, kaip ji, pedagogės darbą pakeitusi į muziejininkės (įdarbinta buvo Elektrėnų literatūros ir meno muziejuje), prarado ramybę. Humanitarinių mokslų daktaro,  Lietuvos archeologų draugijos pirmininko Vykinto Vaitkevičiaus paraginta, naujai iškepta muziejininkė pradėjo „eiti į žmones“, užrašinėti jų pasakojimus ir atrado tą kraštą, kurio atsiradimo istorija galėjo likti nežinoma nei kultūrai, nei ateinančioms kartoms …  O. R. Šakienė istorijai paliko dvi knygas, prirašytas žmonių pasakojimų, iliustruotas senovinėmis ir pasakotojų nuotraukomis, Lietuvos valstybės istorijos archyvuose rastais žemėlapiais. Pasak dr. V. Vaitkevičiaus, šis leidinys prisidės „… prie gilesnio lietuvių tautosakos turtų pažinimo ir sklaidos. Tuo metu, kai visų mūsų pastangomis (knygos sudarytojų ir leidėjų, red.) etninės kultūros vertybės nebebus gili tautos kultūros praeitis, o taps puoselėjama šiuolaikinės kultūros dalimi, būsime tikri, kad lietuvių tauta savo ateitį sieja  ir su vertybėmis, kurios kitados mūsų tautą ugdė ir augino“.
Gyvuose
prisiminimuose
Dalis į knygą sudėtų pasakojimų 2013 metais buvo išspausdinti ir laikraštyje „Elektrėnų kronika“.  Kultūros ministerijos Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas dalinai finansavo laikraščio „Elektrėnų kronika“ parengtą projektą „Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose“. Redakcijos darbuotojams kartu su etnokultūrologe Ona Rasute Šakiene teko laimė vėl aplankyti dar Kitapus neišėjusius savivaldybės senolius, juos nufotografuoti, kad prie pasakojimų būtų pridėtos autorių nuotraukos. Redakcija gavo daug atsiliepimų dėl kai kurių netikslumų, kurie knygoje buvo ištaisyti, gavo pasiūlymų, kad dar ne visa tautosaka užrašyta, ne visi pasakotojai aplankyti ir, žinoma, padėkų autorei ir redakcijai, kad tokia tema buvo paliesta. Įdomiausia buvo tai, kad vienos pasakotojos anūkui apie močiutės tautosaką jo draugas perpasakojo. Užrašyta tautosaka, pasak mūsų kraštiečio, rašytojo, žurnalisto Juozo Kundroto,   „…įprasmina kelių kartų gyvenimo prasmes, krašto erdvinį pasaulėvaizdį, dvasinę šviesą, kuri taip gaivalingai sklinda iš veikalo puslapių…“.
Įprasminimas
O. R. Šakienė gimė ir užaugo Kietaviškėse, bėgiojo Strėvos pakrantėmis, matė užpilamus kaimus ir, kaip pati sako, Perkūnakiemio prišauktos elektrinės statybas. Eidama per žmones, užrašinėdama pasakojimus, ji visur surasdavo pažįstamų, galėjo dalintis savo prisiminimais apie tai, kas buvo, todėl, pasak autorės, lengviau buvo atverti pasakotojų širdis, susidraugauti su jais. Įprasmindama kelių kartų gyvenimą, pati autorė pasisėmė energijos, įgijo žinių ir patirties, ir savo keliones pavadino mistinėmis, užburiančiomis, teikiančiomis jėgų. „Šiandien norėčiau nuoširdžiai padėkoti žmonėms, kuriuos menu, matau tvarkydama medžiagą…“,- rašė autorė projekto „Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose“ atsisveikinimo žodyje. O žmonės dėkoja knygos „Buvom“ autorei už dorai ir sąžiningai įvykdytą misiją, užrašinėjant pasakojimus iš žmonių lūpų ir juos sudėjus į knygos, laikraščio ir interneto  puslapius. Projekto medžiaga buvo talpinama svetainėje www.kronika.lt.
Maži džiaugsmai
Knygos „Buvom“ pristatymas, žinoma, neapsiėjo  be poezijos. O. R. Šakienė poeziją rašyti pradėjo anksčiau nei rinkti tautosaką, išleido dvi poezijos knygas „Po medžiais“ ir „Šešėliuose“. Knygos pristatymo šventėje literatūrinę kompoziciją iš O.R. Šakienės kūrybos, paruoštą mokytojos Janinos Nikoliukienės, atliko „Versmės“ gimnazijos moksleiviai Žilvija Liutkutė ir Lukas Visockas.  Šventėje netrūko sveikinimų ir linkėjimų, padėkų ir paraginimų nenustoti kurti, nes labai svarbu, kad žmones jungtų maži džiaugsmai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Aktualijos

Aplinkos apsauga

Archyvas

Darbo partija

Elektrėnai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Europietiška savivaldybė

Keliai aukštumų link

Keliai link aukštumų